Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 34,9 26,3 8,6 65 48 17
Høyre 28,1 20,4 7,7 51 36 15
Frp 15,8 11,6 4,2 29 21 8
SV 3,5 7,6 -4,1 1 13 -12
Sp 4,9 13,5 -8,6 9 28 -19
KrF 6,1 3,8 2,3 11 3 8
Venstre 3,7 4,6 -0,9 3 8 -5
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3
Rødt 1,2 4,7 -3,5 0 8 -8
Andre 1,3 3,6 -2,3 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0 9
Akershus 7 7 3 0 0 0+1 1 0 0 0 19
Oslo 7 7 2 1 0 0+1 2 0 0 0 20
Hedmark 3 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0 7
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 6
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 8
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Telemark 3 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 6
Rogaland 4 4 3 0 0+1 2 0 0 0 0 14
Hordaland 5 6 3 0 0+1 1 0 0 0 0 16
Sogn og Fjordane 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 4 3 1+1 0 1 0 0 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0 5
Nordland 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0 9
Troms 3 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Finnmark 3 0+1 1 0 0 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Oslo 0,594881 Mandat tildelt
2 KrF Akershus 0,591767 Mandat tildelt
3 Sp Akershus 0,574754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Sp Oppland 0,573479 Mandat tildelt
5 Sp Nordland 0,556724 Mandat tildelt
6 Sp Hordaland 0,537727 Mandat tildelt
7 Sp Nord-Trøndelag 0,509427 Mandat tildelt
8 Sp Rogaland 0,491189 Mandat tildelt
9 H Rogaland 0,477613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Akershus 0,453889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Nord-Trøndelag 0,448051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Møre og Romsdal 0,443932 Mandat tildelt
13 KrF Østfold 0,429659 Mandat tildelt
14 Frp Rogaland 0,423537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Aust-Agder 0,420734 Mandat tildelt
16 Frp Møre og Romsdal 0,420377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Vestfold 0,415081 Mandat tildelt
18 H Østfold 0,412255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Østfold 0,409695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Buskerud 0,409569 Mandat tildelt
21 H Hordaland 0,389968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Hordaland 0,389608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Buskerud 0,388595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Oslo 0,383479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Sogn og Fjordane 0,379530 Mandat tildelt
26 H Finnmark 0,377395 Mandat tildelt
27 KrF Vest-Agder 0,371619 Mandat tildelt
28 Frp Hordaland 0,368535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Akershus 0,366464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Nordland 0,364407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Sør-Trøndelag 0,362989 Mandat tildelt
32 H Telemark 0,360902 Mandat tildelt
33 KrF Telemark 0,358529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Sør-Trøndelag 0,355646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Troms 0,346349 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Vestfold 0,338083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Vestfold 0,336903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Rogaland 0,336465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Troms 0,317981 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Møre og Romsdal 0,314205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Troms 0,310107 Mandat tildelt
42 Sp Sogn og Fjordane 0,309220 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Oppland 0,304494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Buskerud 0,304431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Telemark 0,298886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Vest-Agder 0,298119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Nordland 0,295163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Vest-Agder 0,293605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Sør-Trøndelag 0,293409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Hedmark 0,292415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Telemark 0,287793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Aust-Agder 0,279046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Østfold 0,276069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Finnmark 0,266475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Nordland 0,265638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Oslo 0,263912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Buskerud 0,260781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Hedmark 0,229217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Nord-Trøndelag 0,227409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Oppland 0,216279 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Vestfold 0,215727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Hedmark 0,203525 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Møre og Romsdal 0,199609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Finnmark 0,196428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Sogn og Fjordane 0,189685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Sør-Trøndelag 0,187386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Vest-Agder 0,187355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Sogn og Fjordane 0,185416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Aust-Agder 0,180421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Troms 0,178622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Nord-Trøndelag 0,160119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Oslo 0,158882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Hedmark 0,157021 Mandat tildelt