Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 24,8 27,4 -2,6 44 49 -5
Høyre 24,3 25,0 -0,7 43 45 -2
Frp 11,7 15,2 -3,5 23 27 -4
SV 7,1 6,0 1,1 12 11 1
Sp 13,9 10,3 3,6 24 19 5
KrF 3,5 4,2 -0,7 3 8 -5
Venstre 3,1 4,4 -1,3 2 8 -6
MDG 5,8 3,2 2,6 10 1 9
Rødt 4,4 2,4 2,0 8 1 7
Andre 1,4 1,8 -0,4 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 9
Akershus 5 6 2 1 2 0 1 1 0+1 0 19
Oslo 4 5+1 2 2 1 0 1 2 2 0 20
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0 7
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0 6
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 8
Vestfold 2 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0 7
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 6
Rogaland 3 4 3 1 1 1 0 0+1 0 0 14
Hordaland 4 4 2 1 2 1 0 1 0+1 0 16
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 0 1 0+1 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0 5
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0 0+1 0 9
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0 6
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Hordaland 0,583479 Mandat tildelt
2 R Akershus 0,573335 Mandat tildelt
3 R Sør-Trøndelag 0,540061 Mandat tildelt
4 Sp Vest-Agder 0,525383 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 MDG Rogaland 0,524591 Mandat tildelt
6 Ap Oslo 0,512267 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Oslo 0,475721 Mandat tildelt
8 H Hordaland 0,458879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Rogaland 0,448575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Buskerud 0,447268 Mandat tildelt
11 H Sogn og Fjordane 0,446678 Mandat tildelt
12 Sp Sør-Trøndelag 0,445571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Finnmark 0,442263 Mandat tildelt
14 SV Oslo 0,438370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Akershus 0,425970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Østfold 0,422535 Mandat tildelt
17 MDG Østfold 0,416117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Akershus 0,403032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Møre og Romsdal 0,399339 Mandat tildelt
20 Sp Møre og Romsdal 0,399180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 R Rogaland 0,394854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Nordland 0,392432 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Hordaland 0,391012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Rogaland 0,388553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Aust-Agder 0,379400 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Hedmark 0,377840 Mandat tildelt
27 R Nordland 0,377095 Mandat tildelt
28 H Rogaland 0,375279 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Troms 0,372790 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Oslo 0,367660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Buskerud 0,367650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Akershus 0,366860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 MDG Buskerud 0,364604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Østfold 0,364512 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Troms 0,363292 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Vestfold 0,362295 Mandat tildelt
37 Sp Nordland 0,362066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Hordaland 0,357952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Vestfold 0,357698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Buskerud 0,357558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Nord-Trøndelag 0,351671 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Akershus 0,349912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Hedmark 0,348324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Sør-Trøndelag 0,347433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Vest-Agder 0,344427 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Finnmark 0,341001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Hedmark 0,340550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Østfold 0,337442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Østfold 0,334967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Sør-Trøndelag 0,334484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Hordaland 0,333449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Hordaland 0,332857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Akershus 0,329645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Nordland 0,324670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Vestfold 0,322151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Oslo 0,319443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Troms 0,317229 Mandat tildelt
58 H Telemark 0,314865 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Troms 0,314081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Oppland 0,310811 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Østfold 0,310310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Møre og Romsdal 0,309316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Vestfold 0,293697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Telemark 0,291513 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Finnmark 0,289051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Telemark 0,286131 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Nord-Trøndelag 0,285190 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Nordland 0,275191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Telemark 0,266758 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Oslo 0,265634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Hedmark 0,259169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Møre og Romsdal 0,258456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Oppland 0,256866 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Sør-Trøndelag 0,256095 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Finnmark 0,255345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Telemark 0,255092 Mandat tildelt
77 H Vest-Agder 0,249121 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Oppland 0,247576 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Møre og Romsdal 0,239394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Vest-Agder 0,238572 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Oppland 0,235883 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Aust-Agder 0,234717 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Nordland 0,232521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Vestfold 0,231633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Vest-Agder 0,231093 Mandat tildelt
86 Ap Sogn og Fjordane 0,230751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Buskerud 0,229781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Ap Aust-Agder 0,224620 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Oppland 0,224424 Mandat tildelt
90 SV Sør-Trøndelag 0,223635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Rogaland 0,223114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Ap Nord-Trøndelag 0,220582 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Hedmark 0,219688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Vestfold 0,212638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Oppland 0,199724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Troms 0,198913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Sogn og Fjordane 0,195735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Hedmark 0,189499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 R Buskerud 0,187073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 R Telemark 0,184789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 R Troms 0,174591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Nord-Trøndelag 0,171168 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 R Møre og Romsdal 0,158992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Aust-Agder 0,156956 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 R Finnmark 0,147215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Sogn og Fjordane 0,138190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Nord-Trøndelag 0,124410 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Vest-Agder 0,123619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Aust-Agder 0,118748 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 R Nord-Trøndelag 0,113953 Mandat tildelt
111 MDG Finnmark 0,112879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Sogn og Fjordane 0,097196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 R Sogn og Fjordane 0,083628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Aust-Agder 0,080678 Mandat tildelt