Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 24,5 26,3 -1,8 45 48 -3
Høyre 26,7 20,4 6,3 49 36 13
Frp 12,0 11,6 0,4 22 21 1
SV 6,5 7,6 -1,1 12 13 -1
Sp 14,0 13,5 0,5 25 28 -3
KrF 3,7 3,8 -0,1 3 3 0
Venstre 3,3 4,6 -1,3 3 8 -5
MDG 4,9 3,9 1,0 9 3 6
Rødt 3,2 4,7 -1,5 1 8 -7
Andre 1,4 3,6 -2,2 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 9
Akershus 4+1 7 2 1 2 0 1 1 0 0 19
Oslo 5 6+1 1 2 0 0 2 2 1 0 20
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0 7
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 6
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Vestfold 2 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0 7
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0 6
Aust-Agder 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 6
Rogaland 3 5 2 0+1 2 1 0 0 0 0 14
Hordaland 3 5+1 2 1 2 1 0 1 0 0 16
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0 4
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0 10
Nord-Trøndelag 1 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 5
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 9
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0 0+1 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,619109 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
2 SV Rogaland 0,566416 Mandat tildelt
3 MDG Sør-Trøndelag 0,562253 Mandat tildelt
4 Sp Vest-Agder 0,535388 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 SV Nordland 0,487648 Mandat tildelt
6 Ap Akershus 0,481932 Mandat tildelt
7 SV Troms 0,460037 Mandat tildelt
8 Ap Hordaland 0,454349 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Rogaland 0,450341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Oppland 0,443083 Mandat tildelt
11 H Oslo 0,439715 Mandat tildelt
12 H Hordaland 0,437909 Mandat tildelt
13 Ap Nord-Trøndelag 0,433995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Akershus 0,431273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Møre og Romsdal 0,422802 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Østfold 0,413549 Mandat tildelt
17 Frp Aust-Agder 0,411073 Mandat tildelt
18 SV Oslo 0,409569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Vestfold 0,394401 Mandat tildelt
20 Frp Hordaland 0,391855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Sør-Trøndelag 0,390307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Østfold 0,390209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Buskerud 0,390063 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,389651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Rogaland 0,388126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 MDG Rogaland 0,383972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Hordaland 0,376971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Møre og Romsdal 0,374739 Mandat tildelt
29 H Rogaland 0,371308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Hedmark 0,370962 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Buskerud 0,370554 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Oslo 0,368181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 MDG Oslo 0,363997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Finnmark 0,358618 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Sør-Trøndelag 0,352845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Nordland 0,351784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Akershus 0,351654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Hedmark 0,350262 Mandat tildelt
39 Frp Østfold 0,349459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Hedmark 0,348896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Akershus 0,347831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Telemark 0,342913 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Nord-Trøndelag 0,340279 Mandat tildelt
44 SV Buskerud 0,335493 Mandat tildelt
45 Frp Nordland 0,335469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Oslo 0,333665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Troms 0,329864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Akershus 0,328432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Oppland 0,326846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Østfold 0,325098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Vest-Agder 0,323148 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Sør-Trøndelag 0,321227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Nordland 0,321089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Møre og Romsdal 0,319271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Vestfold 0,318217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Hordaland 0,307284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Nordland 0,306813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Vestfold 0,302207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Møre og Romsdal 0,298555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Buskerud 0,295145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Troms 0,294646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Sogn og Fjordane 0,294498 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Østfold 0,293719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Vestfold 0,291160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Nord-Trøndelag 0,291085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Buskerud 0,289264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Sogn og Fjordane 0,288248 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Telemark 0,287782 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Telemark 0,284628 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Rogaland 0,280692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Østfold 0,279799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Vest-Agder 0,278978 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Hedmark 0,277840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Sør-Trøndelag 0,275693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Oppland 0,273107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Oppland 0,269225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Aust-Agder 0,265148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Møre og Romsdal 0,263482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Telemark 0,260396 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Buskerud 0,258531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Vestfold 0,256781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Finnmark 0,253786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Ap Troms 0,253360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Ap Sogn og Fjordane 0,246931 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Hordaland 0,244504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Troms 0,241506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Oppland 0,237429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Ap Finnmark 0,234194 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Nordland 0,232440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Ap Aust-Agder 0,228906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Vest-Agder 0,227108 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Sør-Trøndelag 0,226432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Vest-Agder 0,226427 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Telemark 0,218588 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Møre og Romsdal 0,216731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Nord-Trøndelag 0,216084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Finnmark 0,210759 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Vestfold 0,205442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Nord-Trøndelag 0,200514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Vest-Agder 0,196818 Mandat tildelt
101 MDG Troms 0,185525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Sogn og Fjordane 0,180245 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Telemark 0,175008 Mandat tildelt
104 Frp Hedmark 0,174080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Hedmark 0,154311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Sogn og Fjordane 0,151058 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Finnmark 0,149193 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Oppland 0,144181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Aust-Agder 0,141217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Sp Aust-Agder 0,140275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Finnmark 0,113793 Mandat tildelt
112 MDG Aust-Agder 0,111916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Sogn og Fjordane 0,092636 Mandat tildelt