Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 22,2 26,3 -4,1 44 48 -4
Høyre 27,2 20,4 6,8 51 36 15
Frp 11,1 11,6 -0,5 21 21 0
SV 10,3 7,6 2,7 19 13 6
Sp 6,5 13,5 -7,0 12 28 -16
KrF 3,7 3,8 -0,1 2 3 -1
Venstre 5,5 4,6 0,9 10 8 2
MDG 2,9 3,9 -1,0 1 3 -2
Rødt 4,9 4,7 0,2 9 8 1
Andre 5,7 3,6 2,1 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 9
Akershus 4 7 2 2 1 0 1+1 0 1 0 19
Oslo 5 6 1 3+1 0 0 2 1 1 0 20
Hedmark 2 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0 7
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 6
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0 7
Telemark 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 6
Rogaland 3 5 2 1 1 1 0+1 0 0 0 14
Hordaland 3 5+1 2 2 1 0 1 0 1 0 16
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 4
Møre og Romsdal 1 2 2 1 1 0 0+1 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0 0 0+1 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0 5
Nordland 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0 9
Troms 2 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 6
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0 0 0+1 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,546128 Mandat tildelt
2 Sp Østfold 0,543509 Mandat tildelt
3 SV Buskerud 0,531642 Mandat tildelt
4 SV Vestfold 0,504254 Mandat tildelt
5 R Rogaland 0,501232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 V Akershus 0,491373 Mandat tildelt
7 R Sør-Trøndelag 0,489829 Mandat tildelt
8 V Sør-Trøndelag 0,488105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Troms 0,459443 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Hordaland 0,446110 Mandat tildelt
11 SV Oslo 0,445667 Mandat tildelt
12 H Akershus 0,439352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Oslo 0,428306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Rogaland 0,416564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Oslo 0,413053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Telemark 0,412651 Mandat tildelt
17 Sp Telemark 0,396450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Oppland 0,393114 Mandat tildelt
19 R Oslo 0,390914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 R Østfold 0,380343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,378261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 R Nordland 0,366421 Mandat tildelt
23 Frp Hordaland 0,362465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,360427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Vest-Agder 0,359874 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Sør-Trøndelag 0,358798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Hordaland 0,358412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Finnmark 0,353487 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Nordland 0,352737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Nordland 0,345601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Finnmark 0,333992 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Akershus 0,330707 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Østfold 0,323253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Nord-Trøndelag 0,317733 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Nord-Trøndelag 0,314758 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Oslo 0,309004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Buskerud 0,304229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Møre og Romsdal 0,304140 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Troms 0,300165 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Rogaland 0,299169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Nordland 0,297822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Vestfold 0,297417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Møre og Romsdal 0,295329 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Oppland 0,294730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Buskerud 0,294681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Vestfold 0,286992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Vestfold 0,286154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Østfold 0,285037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Vest-Agder 0,284209 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Sør-Trøndelag 0,284007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,283051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Østfold 0,281563 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Vestfold 0,275581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Buskerud 0,272997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Aust-Agder 0,270115 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Hedmark 0,269971 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Sogn og Fjordane 0,266599 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Hordaland 0,259002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Sør-Trøndelag 0,255013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Akershus 0,254145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Oppland 0,253596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Buskerud 0,250849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 R Troms 0,249272 Mandat tildelt
64 V Nordland 0,248652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Sør-Trøndelag 0,248570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Vest-Agder 0,248554 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Nordland 0,246168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Møre og Romsdal 0,245832 Mandat tildelt
69 R Akershus 0,244974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Troms 0,242998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Hordaland 0,241900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Møre og Romsdal 0,241399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Telemark 0,241203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Sogn og Fjordane 0,239345 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Hordaland 0,237781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Vestfold 0,237520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Nord-Trøndelag 0,225252 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Aust-Agder 0,223787 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Troms 0,223403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Nord-Trøndelag 0,220138 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Østfold 0,218445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Vest-Agder 0,217741 Mandat tildelt
83 Sp Rogaland 0,217196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Oslo 0,210741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Telemark 0,209607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Hedmark 0,209605 Mandat tildelt
87 Frp Vest-Agder 0,209435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Finnmark 0,208604 Mandat tildelt
89 R Oppland 0,206819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Telemark 0,202181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Møre og Romsdal 0,197927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Møre og Romsdal 0,196308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Aust-Agder 0,195398 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Hedmark 0,185007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Sogn og Fjordane 0,183612 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Buskerud 0,181096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 R Nord-Trøndelag 0,166538 Mandat tildelt
98 R Vest-Agder 0,165529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Hedmark 0,164421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Hedmark 0,161034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Oppland 0,151934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Troms 0,147988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Finnmark 0,138009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Sogn og Fjordane 0,136722 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Telemark 0,135745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Oppland 0,127659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Frp Aust-Agder 0,126741 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 R Sogn og Fjordane 0,124770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Sogn og Fjordane 0,123224 Mandat tildelt
110 H Finnmark 0,121797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Aust-Agder 0,116245 Mandat tildelt