Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2021

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2021 Endring Prognose Fordelt 2021 Endring
Ap 21,0 26,3 -5,3 43 48 -5
Høyre 27,9 20,4 7,5 52 36 16
Frp 13,2 11,6 1,6 26 21 5
SV 8,2 7,6 0,6 15 13 2
Sp 5,3 13,5 -8,2 10 28 -18
KrF 3,6 3,8 -0,2 3 3 0
Venstre 6,6 4,6 2,0 12 8 4
MDG 4,0 3,9 0,1 7 3 4
Rødt 3,9 4,7 -0,8 1 8 -7
Andre 6,4 3,6 2,8 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0 9
Akershus 4 8 2 1 0+1 0 2 1 0 0 19
Oslo 4 6 1 3 0 0 2+1 2 1 0 20
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 7
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 6
Buskerud 2 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0 8
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0 7
Telemark 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 6
Rogaland 2 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0 14
Hordaland 3 6 2 2 0 1 1 0+1 0 0 16
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 4
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0+1 0 0 0 0 0 8
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 1 0 1 0+1 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0 5
Nordland 2 2+1 2 1 1 0 0 0 0 0 9
Troms 2 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 6
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,621662 Mandat tildelt
2 MDG Hordaland 0,598820 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,581668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Sp Rogaland 0,531313 Mandat tildelt
5 SV Østfold 0,521718 Mandat tildelt
6 V Oslo 0,495667 Mandat tildelt
7 Sp Møre og Romsdal 0,480203 Mandat tildelt
8 SV Møre og Romsdal 0,472751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 MDG Sør-Trøndelag 0,458996 Mandat tildelt
10 Sp Østfold 0,443149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Buskerud 0,442986 Mandat tildelt
12 SV Hedmark 0,441879 Mandat tildelt
13 H Oslo 0,439326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Akershus 0,438811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Buskerud 0,423219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Sør-Trøndelag 0,407847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Vestfold 0,401461 Mandat tildelt
18 H Akershus 0,397640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Rogaland 0,387994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Hordaland 0,387192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Troms 0,374609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Buskerud 0,365094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Nordland 0,361808 Mandat tildelt
24 V Vestfold 0,356883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Oslo 0,354799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Akershus 0,353787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Østfold 0,337847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Telemark 0,328501 Mandat tildelt
29 Sp Telemark 0,323238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Rogaland 0,313465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Oppland 0,312940 Mandat tildelt
32 H Møre og Romsdal 0,311970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Hordaland 0,310803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Troms 0,307896 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Oslo 0,302646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Oppland 0,302315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Buskerud 0,302265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Nordland 0,298358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Møre og Romsdal 0,294980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vestfold 0,294378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Østfold 0,292371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Vest-Agder 0,291522 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Hedmark 0,290330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Finnmark 0,288228 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Akershus 0,287053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Vest-Agder 0,286501 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Sør-Trøndelag 0,285644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Hordaland 0,285338 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Aust-Agder 0,277056 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Finnmark 0,265859 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Vest-Agder 0,261298 Mandat tildelt
52 SV Nord-Trøndelag 0,252965 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Østfold 0,239759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Rogaland 0,238187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Vestfold 0,237649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Nordland 0,237089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Vestfold 0,233334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Nord-Trøndelag 0,225791 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Hedmark 0,220132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Rogaland 0,218451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Telemark 0,214993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Buskerud 0,211023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Oppland 0,206769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Sør-Trøndelag 0,202679 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Vest-Agder 0,202667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Nordland 0,200713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Hedmark 0,197306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Sør-Trøndelag 0,195242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Troms 0,193453 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Sogn og Fjordane 0,190538 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Sogn og Fjordane 0,188348 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Nord-Trøndelag 0,183657 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Aust-Agder 0,178173 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Troms 0,177597 Mandat tildelt
75 MDG Møre og Romsdal 0,176922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Oslo 0,171847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Telemark 0,162883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Vest-Agder 0,160678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Aust-Agder 0,159307 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Oppland 0,153201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Troms 0,151440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Sogn og Fjordane 0,147869 Mandat tildelt
83 MDG Nordland 0,146378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Telemark 0,142865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Aust-Agder 0,139485 Mandat tildelt
86 MDG Hedmark 0,125961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Finnmark 0,124909 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Nord-Trøndelag 0,121707 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Sogn og Fjordane 0,111482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Oppland 0,108858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Finnmark 0,092861 Mandat tildelt
92 MDG Aust-Agder 0,091365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Finnmark 0,082908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Sogn og Fjordane 0,075626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Nord-Trøndelag 0,062628 Mandat tildelt