Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2013

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 31,0 27,4 3,6 55 49 6
Høyre 33,0 25,0 7,9 55 45 10
Frp 15,3 15,2 0,1 28 27 1
SV 4,1 6,0 -2,0 7 11 -4
Sp 4,6 10,3 -5,7 8 19 -11
KrF 4,6 4,2 0,4 8 8 0
Venstre 4,5 4,4 0,1 8 8 0
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1
Rødt 1,4 2,4 -1,0 0 1 -1
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0 9
Akershus 5 7 3 0+1 0 0 1 0 0 0 17
Oslo 6 7 2 1 0 0+1 2 0 0 0 19
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 7
Oppland 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 7
Buskerud 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0 9
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 7
Telemark 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 6
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0 14
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0 16
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 4
Møre og Romsdal 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0 9
Sør-Trøndelag 5 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 5
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 9
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 6
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,570303 Mandat tildelt
2 Sp Oppland 0,566765 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,532324 Mandat tildelt
4 Sp Hordaland 0,505966 Mandat tildelt
5 V Rogaland 0,471837 Mandat tildelt
6 SV Sør-Trøndelag 0,466495 Mandat tildelt
7 Sp Møre og Romsdal 0,462157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Hordaland 0,461361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Rogaland 0,447142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Rogaland 0,436115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Nord-Trøndelag 0,435563 Mandat tildelt
12 H Akershus 0,434999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Sør-Trøndelag 0,428326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Akershus 0,427881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Nordland 0,424727 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Oslo 0,417600 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Oslo 0,417073 Mandat tildelt
18 H Buskerud 0,404175 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Akershus 0,403575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Hedmark 0,402647 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Rogaland 0,394733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Buskerud 0,384343 Mandat tildelt
23 SV Nordland 0,376799 Mandat tildelt
24 V Sør-Trøndelag 0,376444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Oslo 0,374366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Østfold 0,367417 Mandat tildelt
27 H Vest-Agder 0,366857 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Østfold 0,357809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Akershus 0,356085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Møre og Romsdal 0,355160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Sør-Trøndelag 0,351019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Rogaland 0,344585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Troms 0,340233 Mandat tildelt
34 H Vestfold 0,339983 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Aust-Agder 0,337502 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Troms 0,333864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Aust-Agder 0,319053 Mandat tildelt
38 V Oslo 0,312349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Østfold 0,309215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Buskerud 0,302504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Hordaland 0,299869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Telemark 0,286630 Mandat tildelt
43 V Møre og Romsdal 0,285187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Troms 0,270331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Telemark 0,270113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Buskerud 0,269475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Sør-Trøndelag 0,267036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Finnmark 0,265337 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Oppland 0,264332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Telemark 0,264146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Nord-Trøndelag 0,258818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Finnmark 0,252521 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Sogn og Fjordane 0,245075 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Vestfold 0,239909 Mandat tildelt
55 SV Finnmark 0,237683 Mandat tildelt
56 V Vestfold 0,237208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Hordaland 0,236071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Østfold 0,235443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Hedmark 0,230943 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Vest-Agder 0,228220 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Buskerud 0,227166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Hordaland 0,224617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Nordland 0,221634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Nordland 0,213843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Nordland 0,210707 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Møre og Romsdal 0,210339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Vestfold 0,199774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Østfold 0,198632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Hedmark 0,197703 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Oppland 0,187023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Vest-Agder 0,186321 Mandat tildelt
72 V Finnmark 0,174047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Oslo 0,169997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Vestfold 0,167786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Telemark 0,166672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Oppland 0,158046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Troms 0,151147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Vest-Agder 0,144421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vest-Agder 0,144371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Hedmark 0,144004 Mandat tildelt
81 KrF Troms 0,143351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Sogn og Fjordane 0,140507 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Telemark 0,137715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Oppland 0,136811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Nord-Trøndelag 0,135581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Sogn og Fjordane 0,132347 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Sogn og Fjordane 0,125877 Mandat tildelt