Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 31,2 27,4 3,8 55 49 6
Høyre 30,6 25,0 5,6 53 45 8
Frp 13,5 15,2 -1,7 23 27 -4
SV 4,6 6,0 -1,4 8 11 -3
Sp 5,5 10,3 -4,8 10 19 -9
KrF 5,5 4,2 1,3 10 8 2
Venstre 5,1 4,4 0,7 9 8 1
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1
Rødt 1,6 2,4 -0,8 1 1 0
Andre 2,4 1,8 0,6 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 4 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 9
Akershus 5 7 2 0+1 0 0 1 0 0 0 16
Oslo 6 5 1 1 0 0+1 2 0 1 0 17
Hedmark 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Oppland 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 7
Buskerud 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0 9
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 7
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 6
Rogaland 3 5 2 0 0 2 0+1 0 0 0 13
Hordaland 4 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0 15
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 5
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0+1 1 0 0 0 0 9
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 6
Nordland 3 3 2 0+1 1 0 0 0 0 0 10
Troms 2 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 7
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,607249 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,564647 Mandat tildelt
3 Sp Møre og Romsdal 0,552629 Mandat tildelt
4 Sp Sør-Trøndelag 0,512140 Mandat tildelt
5 Frp Nord-Trøndelag 0,510661 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 V Rogaland 0,493604 Mandat tildelt
7 SV Nordland 0,481480 Mandat tildelt
8 Sp Rogaland 0,481323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Akershus 0,479649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Hordaland 0,472597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Oslo 0,470081 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Troms 0,463753 Mandat tildelt
13 Sp Buskerud 0,459575 Mandat tildelt
14 KrF Akershus 0,457351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Oslo 0,452293 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Oslo 0,448095 Mandat tildelt
17 KrF Østfold 0,444174 Mandat tildelt
18 V Sør-Trøndelag 0,426643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Rogaland 0,419963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Østfold 0,415205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Oppland 0,409143 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Akershus 0,401326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Aust-Agder 0,385652 Mandat tildelt
24 H Rogaland 0,383309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Akershus 0,378725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Akershus 0,378337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Oslo 0,377967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Hordaland 0,375444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Buskerud 0,375348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Østfold 0,369705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Rogaland 0,361279 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Sogn og Fjordane 0,351960 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Buskerud 0,342873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Telemark 0,342738 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Vest-Agder 0,340696 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Hordaland 0,338313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Østfold 0,332290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Møre og Romsdal 0,329832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Telemark 0,326479 Mandat tildelt
40 H Sør-Trøndelag 0,325983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Troms 0,324014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Møre og Romsdal 0,323238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Sør-Trøndelag 0,322779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Finnmark 0,317253 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Nordland 0,316964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Møre og Romsdal 0,316814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Vestfold 0,315738 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Oslo 0,314664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Aust-Agder 0,313434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Sør-Trøndelag 0,311558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Buskerud 0,306122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Hedmark 0,306005 Mandat tildelt
53 H Sogn og Fjordane 0,303461 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Troms 0,301258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Nord-Trøndelag 0,300441 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Vestfold 0,300083 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Nordland 0,298109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Vestfold 0,289992 Mandat tildelt
59 KrF Nordland 0,286571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Vest-Agder 0,275865 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Hedmark 0,275774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Buskerud 0,274560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Nordland 0,272659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Finnmark 0,269963 Mandat tildelt
65 V Vestfold 0,268853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Østfold 0,267429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Rogaland 0,264269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Nordland 0,263206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Hedmark 0,261751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Vest-Agder 0,253545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Hordaland 0,250246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Buskerud 0,246145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Telemark 0,245305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Telemark 0,244803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Hedmark 0,243090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Møre og Romsdal 0,238917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Hordaland 0,237587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Finnmark 0,234496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vestfold 0,226917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Sogn og Fjordane 0,226421 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Oppland 0,225880 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Østfold 0,225146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Oppland 0,217585 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Nord-Trøndelag 0,216999 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Møre og Romsdal 0,214476 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Finnmark 0,212976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Oppland 0,212406 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Vest-Agder 0,211183 Mandat tildelt
89 Sp Sogn og Fjordane 0,210992 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Troms 0,207994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Troms 0,205556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Vestfold 0,200589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Finnmark 0,197281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Nord-Trøndelag 0,192494 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Hedmark 0,190401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Sogn og Fjordane 0,190240 Mandat tildelt
97 SV Telemark 0,189280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Oslo 0,180702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Oppland 0,179171 Mandat tildelt
100 KrF Nord-Trøndelag 0,176809 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Sør-Trøndelag 0,176605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Vest-Agder 0,172701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Oppland 0,165346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Hedmark 0,164998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Vest-Agder 0,163934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Sp Troms 0,159657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Telemark 0,156090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Frp Aust-Agder 0,153560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Sogn og Fjordane 0,136806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Sp Aust-Agder 0,132920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Nord-Trøndelag 0,130837 Mandat tildelt