Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 23,7 27,4 -3,7 44 49 -5
Høyre 21,8 25,0 -3,2 38 45 -7
Frp 8,4 15,2 -6,8 14 27 -13
SV 7,4 6,0 1,4 12 11 1
Sp 17,5 10,3 7,2 36 19 17
KrF 3,9 4,2 -0,3 3 8 -5
Venstre 3,3 4,4 -1,1 2 8 -6
MDG 6,1 3,2 2,9 10 1 9
Rødt 6,0 2,4 3,6 10 1 9
Andre 2,0 1,8 0,2 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 9
Akershus 4 4 1+1 1 2 0 1 1 1 0 16
Oslo 4 4 1 2 0 0 1 2 2+1 0 17
Hedmark 3 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0 8
Oppland 2 1 0 0 3 0 0 0+1 0 0 7
Buskerud 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 9
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0 7
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0 4
Vest-Agder 1 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0 6
Rogaland 3 4 2 0+1 2 1 0 0 0 0 13
Hordaland 3 4 1 1 2 1 0 1+1 1 0 15
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0 5
Møre og Romsdal 2 2 1 0 3 0 0 0+1 0 0 9
Sør-Trøndelag 3 2 0 1 2 0 0 1 0+1 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0 6
Nordland 2 2 1 1 3 0 0 0 0+1 0 10
Troms 1 1 1 1 2 0 0 0 0+1 0 7
Finnmark 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Sør-Trøndelag 0,658777 Mandat tildelt
2 R Nordland 0,647298 Mandat tildelt
3 Frp Sør-Trøndelag 0,581597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 SV Rogaland 0,581152 Mandat tildelt
5 MDG Rogaland 0,580053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 R Oslo 0,501050 Mandat tildelt
7 SV Buskerud 0,492395 Mandat tildelt
8 SV Hedmark 0,492295 Mandat tildelt
9 Frp Vest-Agder 0,473280 Mandat tildelt
10 Frp Telemark 0,456967 Mandat tildelt
11 Frp Hedmark 0,453761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Finnmark 0,434244 Mandat tildelt
13 SV Østfold 0,430195 Mandat tildelt
14 R Østfold 0,425519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Akershus 0,416197 Mandat tildelt
16 Frp Oppland 0,406175 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 MDG Buskerud 0,406047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Hordaland 0,402563 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Finnmark 0,397543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 MDG Østfold 0,392787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Hordaland 0,389356 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Møre og Romsdal 0,384369 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 MDG Nordland 0,367650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Vestfold 0,365073 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Oslo 0,364822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 MDG Oslo 0,358798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Akershus 0,348146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 R Rogaland 0,344505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Oppland 0,341751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 R Troms 0,341408 Mandat tildelt
31 MDG Vestfold 0,331713 Mandat tildelt
32 Frp Møre og Romsdal 0,328554 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Akershus 0,325641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Møre og Romsdal 0,324708 Mandat tildelt
35 MDG Troms 0,321182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Nord-Trøndelag 0,317784 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Nord-Trøndelag 0,309623 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Hordaland 0,308384 Mandat tildelt
39 SV Telemark 0,304490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 R Buskerud 0,295059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Aust-Agder 0,286634 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Sør-Trøndelag 0,284115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Oslo 0,281427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 R Vestfold 0,277814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Nordland 0,272969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Vest-Agder 0,271557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Oppland 0,265604 Mandat tildelt
48 SV Vest-Agder 0,263731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Telemark 0,262318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Rogaland 0,261306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Østfold 0,258359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Nordland 0,258169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Hedmark 0,255996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Buskerud 0,255250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 R Oppland 0,251060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 R Hordaland 0,249152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Troms 0,248666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 R Møre og Romsdal 0,245232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Akershus 0,241686 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Telemark 0,232535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Hedmark 0,220468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Sør-Trøndelag 0,220120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Sogn og Fjordane 0,220048 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Sogn og Fjordane 0,219018 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Nord-Trøndelag 0,203525 Mandat tildelt
66 Frp Troms 0,201603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Vestfold 0,186710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Sogn og Fjordane 0,170991 Mandat tildelt
69 R Vest-Agder 0,169680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Nord-Trøndelag 0,166480 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Finnmark 0,161916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Finnmark 0,154103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Aust-Agder 0,146212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Aust-Agder 0,145841 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 R Sogn og Fjordane 0,126634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Aust-Agder 0,093090 Mandat tildelt