Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 34,5 27,4 7,1 65 49 16
Høyre 27,8 25,0 2,8 50 45 5
Frp 13,9 15,2 -1,3 25 27 -2
SV 3,7 6,0 -2,3 1 11 -10
Sp 4,9 10,3 -5,4 9 19 -10
KrF 4,9 4,2 0,7 9 8 1
Venstre 4,7 4,4 0,3 9 8 1
MDG 3,5 3,2 0,3 1 1 0
Rødt 0,9 2,4 -1,5 0 1 -1
Andre 1,2 1,8 -0,6 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 4 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0 9
Akershus 6 6 2 0 0+1 0 1 0 0 0 16
Oslo 6 5+1 1 1 0 0 2 1 0 0 17
Hedmark 4 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 8
Oppland 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 7
Buskerud 3 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0 9
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 6
Rogaland 4 4 3 0 0 1 0+1 0 0 0 13
Hordaland 5 5 2 0 0+1 1 1 0 0 0 15
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0 5
Møre og Romsdal 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0 9
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0 6
Nordland 4 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0 10
Troms 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 7
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Møre og Romsdal 0,573260 Mandat tildelt
2 Frp Nord-Trøndelag 0,525836 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 Sp Hordaland 0,503039 Mandat tildelt
4 Sp Møre og Romsdal 0,492314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Frp Oslo 0,465703 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Sør-Trøndelag 0,456297 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,454896 Mandat tildelt
8 H Hordaland 0,429356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Rogaland 0,428804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Akershus 0,427309 Mandat tildelt
11 H Oslo 0,427067 Mandat tildelt
12 Sp Troms 0,426727 Mandat tildelt
13 H Rogaland 0,425623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Østfold 0,422644 Mandat tildelt
15 Frp Akershus 0,413218 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Buskerud 0,409455 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Akershus 0,407459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Nordland 0,403143 Mandat tildelt
19 H Vestfold 0,401581 Mandat tildelt
20 KrF Oslo 0,399236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Akershus 0,397003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Hedmark 0,396327 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Østfold 0,395722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Sør-Trøndelag 0,393177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Rogaland 0,392389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Hordaland 0,386565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Oppland 0,371705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Telemark 0,371437 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Sogn og Fjordane 0,362390 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Akershus 0,348665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Aust-Agder 0,343599 Mandat tildelt
32 H Buskerud 0,341000 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Troms 0,333612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Møre og Romsdal 0,326199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Sør-Trøndelag 0,320783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Buskerud 0,315978 Mandat tildelt
38 H Vest-Agder 0,309524 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Vestfold 0,308973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Rogaland 0,308862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Telemark 0,305316 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Hordaland 0,301414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Møre og Romsdal 0,299652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Møre og Romsdal 0,297871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Sør-Trøndelag 0,296159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Telemark 0,290863 Mandat tildelt
47 V Oslo 0,289987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Sør-Trøndelag 0,287581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Aust-Agder 0,284751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Finnmark 0,282608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Sogn og Fjordane 0,275693 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Troms 0,273693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Nord-Trøndelag 0,272960 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Nordland 0,271008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Nordland 0,265603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Vest-Agder 0,261057 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Vestfold 0,258347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Østfold 0,256505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Nordland 0,255285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Buskerud 0,253432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Telemark 0,252064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Nordland 0,251291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Hedmark 0,250289 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Vestfold 0,247756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Vest-Agder 0,245770 Mandat tildelt
66 Sp Hedmark 0,245687 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Buskerud 0,244625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Oppland 0,224037 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Finnmark 0,219281 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Hordaland 0,218957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Finnmark 0,213044 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Østfold 0,207487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Sogn og Fjordane 0,201700 Mandat tildelt
74 Sp Oppland 0,201235 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Vest-Agder 0,194641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Nord-Trøndelag 0,193323 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Troms 0,189481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Sogn og Fjordane 0,187965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Troms 0,185264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Finnmark 0,181757 Mandat tildelt
81 Sp Vestfold 0,178720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Hedmark 0,175491 Mandat tildelt
83 V Sogn og Fjordane 0,175304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Oppland 0,165069 Mandat tildelt
85 Sp Oslo 0,160958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Aust-Agder 0,158114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Nord-Trøndelag 0,157489 Mandat tildelt