Poll of polls

Mandatfordeling

Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater
Oppgitt 2017 Endring Prognose Fordelt 2017 Endring
Ap 28,9 27,4 1,5 52 49 3
Høyre 31,8 25,0 6,8 55 45 10
Frp 16,0 15,2 0,8 29 27 2
SV 4,7 6,0 -1,3 8 11 -3
Sp 4,5 10,3 -5,9 8 19 -11
KrF 5,3 4,2 1,1 9 8 1
Venstre 4,7 4,4 0,3 8 8 0
MDG 1,4 3,2 -1,9 0 1 -1
Rødt 1,5 2,4 -0,9 0 1 -1
Andre 1,3 1,8 -0,5 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0 9
Akershus 5 6 3 0+1 0 0 1 0 0 0 16
Oslo 5 6 2 1 0 0+1 2 0 0 0 17
Hedmark 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 8
Oppland 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 7
Buskerud 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0 9
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 7
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 6
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 4
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 6
Rogaland 3 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0 13
Hordaland 4 6 2 1 0 1 0+1 0 0 0 15
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 5
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0+1 1 0 0 0 0 9
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 10
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 6
Nordland 3 3 2 0+1 1 0 0 0 0 0 10
Troms 2 2 2 0+1 0 0 0 0 0 0 7
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 5

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,652652 Mandat tildelt
2 SV Akershus 0,619133 Mandat tildelt
3 Sp Oppland 0,548240 Mandat tildelt
4 SV Nordland 0,490866 Mandat tildelt
5 SV Troms 0,472845 Mandat tildelt
6 Sp Hordaland 0,456857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Akershus 0,454701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 V Rogaland 0,451981 Mandat tildelt
9 Sp Møre og Romsdal 0,447133 Mandat tildelt
10 KrF Akershus 0,438257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Oslo 0,429397 Mandat tildelt
12 KrF Østfold 0,425569 Mandat tildelt
13 KrF Rogaland 0,422034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Hordaland 0,416098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Sør-Trøndelag 0,414366 Mandat tildelt
16 H Oslo 0,413877 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Rogaland 0,398840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Sør-Trøndelag 0,390702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Buskerud 0,390559 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Rogaland 0,389426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Akershus 0,388054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Troms 0,387526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Oslo 0,385362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Buskerud 0,371813 Mandat tildelt
25 KrF Aust-Agder 0,369535 Mandat tildelt
26 SV Rogaland 0,368351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Vest-Agder 0,354504 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Akershus 0,346440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Østfold 0,345757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Møre og Romsdal 0,343200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Sør-Trøndelag 0,339194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Nordland 0,329802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Vestfold 0,328528 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Aust-Agder 0,326124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Hordaland 0,324169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Sogn og Fjordane 0,315758 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Buskerud 0,313933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Troms 0,313460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Telemark 0,312852 Mandat tildelt
40 H Nord-Trøndelag 0,312620 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Buskerud 0,312098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Hedmark 0,312018 Mandat tildelt
43 KrF Sør-Trøndelag 0,309314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Østfold 0,299117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Møre og Romsdal 0,295966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Oslo 0,288139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Vestfold 0,277857 Mandat tildelt
48 Sp Telemark 0,277287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Finnmark 0,275206 Mandat tildelt
50 KrF Nordland 0,274589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Østfold 0,272653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Hedmark 0,272354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Vest-Agder 0,264326 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Buskerud 0,263079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Finnmark 0,256702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Oppland 0,255429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Telemark 0,255247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Hordaland 0,255138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Nordland 0,249693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Vestfold 0,246212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Finnmark 0,244022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Møre og Romsdal 0,243599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Nordland 0,241217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Vestfold 0,231376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Hedmark 0,223127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Sogn og Fjordane 0,216957 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Oppland 0,216608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Østfold 0,206144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Møre og Romsdal 0,205512 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Troms 0,199297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Nord-Trøndelag 0,196256 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Vest-Agder 0,193403 Mandat tildelt
73 SV Telemark 0,192997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Troms 0,188229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Finnmark 0,180627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Sør-Trøndelag 0,180070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Nord-Trøndelag 0,175576 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Hedmark 0,174325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Sogn og Fjordane 0,174210 Mandat tildelt
80 Sp Sogn og Fjordane 0,170712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Nord-Trøndelag 0,169413 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Vest-Agder 0,167154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Oppland 0,164018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Vestfold 0,162298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Oppland 0,158433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Hedmark 0,158065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Oslo 0,146183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Telemark 0,142928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Vest-Agder 0,139716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Sogn og Fjordane 0,139445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Nord-Trøndelag 0,119807 Mandat tildelt