Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,1 27,4 -3,2 43 49 -6 42 43
Høyre 19,0 25,0 -6,0 33 45 -12 33 33
Frp 15,0 15,2 -0,2 27 27 0 28 27
SV 6,9 6,0 0,9 11 11 0 10 11
Sp 15,2 10,3 4,9 28 19 9 29 28
KrF 4,0 4,2 -0,2 6 8 -2 6 6
Venstre 4,0 4,4 -0,4 6 8 -2 6 6
MDG 5,5 3,2 2,3 8 1 7 8 8
Rødt 4,4 2,4 2,0 7 1 6 7 7
Andre 1,9 1,8 0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 4 3 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 5 4 2 2 0 0 1+1 2 2 0
Hedmark 2 1 1 0 2 0 0 0 0+1 0
Oppland 2 1 1 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 3 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4 3 1 2 1 0+1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,598951 Mandat tildelt
2 MDG Sør-Trøndelag 0,595409 Mandat tildelt
3 R Hordaland 0,592270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 R Akershus 0,571964 Mandat tildelt
5 MDG Rogaland 0,566577 Mandat tildelt
6 R Sør-Trøndelag 0,487238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 KrF Møre og Romsdal 0,467982 Mandat tildelt
8 V Oslo 0,462739 Mandat tildelt
9 SV Buskerud 0,460834 Mandat tildelt
10 R Nordland 0,425556 Mandat tildelt
11 V Rogaland 0,419393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 R Oslo 0,416897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Finnmark 0,406384 Mandat tildelt
14 SV Hordaland 0,403638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Østfold 0,402587 Mandat tildelt
16 SV Hedmark 0,394881 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Oslo 0,384074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Oslo 0,366618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 MDG Buskerud 0,366098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 MDG Oslo 0,363941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Møre og Romsdal 0,359710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Akershus 0,354819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 MDG Østfold 0,354135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Rogaland 0,347018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Vestfold 0,341619 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 MDG Akershus 0,334833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Sør-Trøndelag 0,334611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Akershus 0,325053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Østfold 0,323044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Oppland 0,319797 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Akershus 0,316524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 R Østfold 0,314687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 MDG Vestfold 0,299082 Mandat tildelt
34 MDG Hordaland 0,297910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Nordland 0,294611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Møre og Romsdal 0,292754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Telemark 0,284978 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Aust-Agder 0,280474 Mandat tildelt
39 R Rogaland 0,276041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Buskerud 0,268898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Sør-Trøndelag 0,265864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Hordaland 0,263616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Møre og Romsdal 0,253506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Vest-Agder 0,246843 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Vest-Agder 0,244862 Mandat tildelt
46 MDG Troms 0,241298 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Oppland 0,239502 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Telemark 0,237439 Mandat tildelt
49 KrF Sør-Trøndelag 0,234758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Nord-Trøndelag 0,231784 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Buskerud 0,218201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Nordland 0,214770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Vestfold 0,210923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Vestfold 0,210880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 R Troms 0,210443 Mandat tildelt
56 MDG Telemark 0,209669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Vestfold 0,205477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Vest-Agder 0,200634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Buskerud 0,199695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 MDG Hedmark 0,197861 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Rogaland 0,196400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Telemark 0,194029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Troms 0,193917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Nordland 0,190116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 R Oppland 0,185641 Mandat tildelt
66 KrF Nordland 0,185264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Møre og Romsdal 0,181379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Østfold 0,176545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Vest-Agder 0,165618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Finnmark 0,154720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Sogn og Fjordane 0,154461 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Finnmark 0,145982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Oppland 0,140516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 R Hedmark 0,139797 Mandat tildelt
75 SV Aust-Agder 0,136486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Troms 0,134347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Aust-Agder 0,131808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Hedmark 0,128015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Troms 0,126057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Vest-Agder 0,125501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Sogn og Fjordane 0,123511 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Telemark 0,122384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Nord-Trøndelag 0,120432 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Oppland 0,120276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Nord-Trøndelag 0,120074 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Sogn og Fjordane 0,115641 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Finnmark 0,114010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Sogn og Fjordane 0,111875 Mandat tildelt
89 KrF Nord-Trøndelag 0,102834 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Hedmark 0,102823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Aust-Agder 0,089894 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Nord-Trøndelag 0,082073 Mandat tildelt