Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 24,1 27,4 -3,2 44 49 -5 42 42
Høyre 19,0 25,0 -6,0 33 45 -12 33 31
Frp 15,0 15,2 -0,2 26 27 -1 28 27
SV 6,9 6,0 0,9 11 11 0 10 11
Sp 15,2 10,3 4,9 27 19 8 29 30
KrF 4,0 4,2 -0,2 6 8 -2 6 6
Venstre 4,0 4,4 -0,4 6 8 -2 6 6
MDG 5,5 3,2 2,3 9 1 8 8 9
Rødt 4,4 2,4 2,0 7 1 6 7 7
Andre 1,9 1,8 0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 5 3 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 5 4 2 2 0 0 2 2 2+1 0
Hedmark 2 1 1 0 2 0 0 0 0+1 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 3 3 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 4 3 1 2 1 0+1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 3 0 0 0 0+1 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Akershus 0,643460 Mandat tildelt
2 V Hordaland 0,598951 Mandat tildelt
3 MDG Sør-Trøndelag 0,595409 Mandat tildelt
4 R Hordaland 0,592270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 MDG Rogaland 0,566577 Mandat tildelt
6 R Sør-Trøndelag 0,487238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 R Oslo 0,440058 Mandat tildelt
8 R Nordland 0,425556 Mandat tildelt
9 V Rogaland 0,419393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Møre og Romsdal 0,409484 Mandat tildelt
11 SV Finnmark 0,406384 Mandat tildelt
12 SV Oslo 0,405412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Hordaland 0,403638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Buskerud 0,403230 Mandat tildelt
15 SV Østfold 0,402587 Mandat tildelt
16 KrF Akershus 0,399172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Hedmark 0,394881 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Oslo 0,386986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 MDG Oslo 0,384160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 MDG Akershus 0,376687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Akershus 0,365685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Akershus 0,356089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 MDG Østfold 0,354135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Rogaland 0,347018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Vestfold 0,341619 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Sør-Trøndelag 0,334611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Østfold 0,323044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Buskerud 0,320336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Møre og Romsdal 0,314746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 R Østfold 0,314687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Vestfold 0,299082 Mandat tildelt
32 MDG Hordaland 0,297910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 MDG Nordland 0,294611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Oslo 0,293068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Telemark 0,284978 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Aust-Agder 0,280474 Mandat tildelt
37 R Rogaland 0,276041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Oppland 0,266498 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Sør-Trøndelag 0,265864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Hordaland 0,263616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Møre og Romsdal 0,256160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Vest-Agder 0,246843 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Vest-Agder 0,244862 Mandat tildelt
44 MDG Troms 0,241298 Mandat tildelt
45 KrF Telemark 0,237439 Mandat tildelt
46 V Buskerud 0,235286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Sør-Trøndelag 0,234758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Nord-Trøndelag 0,231784 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Møre og Romsdal 0,221818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Nordland 0,214770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Vestfold 0,210923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Vestfold 0,210880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 R Troms 0,210443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Telemark 0,209669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 R Vestfold 0,205477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Vest-Agder 0,200634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Oppland 0,199585 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Hedmark 0,197861 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Rogaland 0,196400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Telemark 0,194029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Troms 0,193917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 R Buskerud 0,190926 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Nordland 0,190116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Nordland 0,185264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Østfold 0,176545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Buskerud 0,174733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Vest-Agder 0,165618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 R Møre og Romsdal 0,158707 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Finnmark 0,154720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Oppland 0,154700 Mandat tildelt
71 SV Sogn og Fjordane 0,154461 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Finnmark 0,145982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 R Hedmark 0,139797 Mandat tildelt
74 SV Aust-Agder 0,136486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Troms 0,134347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Aust-Agder 0,131808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Hedmark 0,128015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Troms 0,126057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Vest-Agder 0,125501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Sogn og Fjordane 0,123511 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Telemark 0,122384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Nord-Trøndelag 0,120432 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Nord-Trøndelag 0,120074 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Oppland 0,117097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Sogn og Fjordane 0,115641 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Finnmark 0,114010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Sogn og Fjordane 0,111875 Mandat tildelt
88 KrF Nord-Trøndelag 0,102834 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Hedmark 0,102823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Oppland 0,100230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Aust-Agder 0,089894 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Nord-Trøndelag 0,082073 Mandat tildelt