Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 40,2 27,4 12,8 77 49 28 74 75
Høyre 23,9 25,0 -1,1 42 45 -3 44 43
Frp 12,1 15,2 -3,1 21 27 -6 22 22
SV 2,8 6,0 -3,2 1 11 -10 1 1
Sp 4,7 10,3 -5,6 8 19 -11 9 9
KrF 5,0 4,2 0,8 9 8 1 9 9
Venstre 4,7 4,4 0,3 8 8 0 9 8
MDG 3,6 3,2 0,4 2 1 1 1 2
Rødt 1,4 2,4 -1,0 1 1 0 0 0
Andre 1,6 1,8 -0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 8 6 2 0 0 0+1 1 1 0 0
Oslo 8 5 1 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 4 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 2 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 6 5 2 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 6 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,560291 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,516968 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,511843 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,498938 Mandat tildelt
5 V Rogaland 0,492804 Mandat tildelt
6 Sp Akershus 0,491835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Frp Oppland 0,487558 Mandat tildelt
8 KrF Oslo 0,483771 Mandat tildelt
9 Sp Oppland 0,482535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Oslo 0,481408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Rogaland 0,445589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Nord-Trøndelag 0,445051 Mandat tildelt
13 H Vest-Agder 0,443498 Mandat tildelt
14 Sp Sør-Trøndelag 0,437633 Mandat tildelt
15 H Oslo 0,435995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Akershus 0,431644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Akershus 0,418398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Møre og Romsdal 0,413199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Aust-Agder 0,412931 Mandat tildelt
20 H Akershus 0,409570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Rogaland 0,407776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Sogn og Fjordane 0,405685 Mandat tildelt
23 KrF Østfold 0,403781 Mandat tildelt
24 H Rogaland 0,396401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Hordaland 0,395486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Sør-Trøndelag 0,393177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Østfold 0,372159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Nord-Trøndelag 0,366191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Østfold 0,363348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Hordaland 0,360546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Buskerud 0,359127 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Sør-Trøndelag 0,356453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Aust-Agder 0,350593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Nordland 0,349502 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Vestfold 0,345246 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Oslo 0,344359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Buskerud 0,343640 Mandat tildelt
38 Sp Troms 0,341111 Mandat tildelt
39 KrF Hordaland 0,329524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Troms 0,326800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Buskerud 0,321727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Telemark 0,319321 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Østfold 0,315931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Møre og Romsdal 0,315575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Nordland 0,308078 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Telemark 0,296799 Mandat tildelt
47 KrF Sør-Trøndelag 0,293472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Telemark 0,292876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Hedmark 0,292058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Sør-Trøndelag 0,279247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Buskerud 0,276481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Finnmark 0,271094 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Vestfold 0,268953 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Oppland 0,266298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Vestfold 0,263621 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Møre og Romsdal 0,260637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Rogaland 0,260261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Vest-Agder 0,250788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Møre og Romsdal 0,248463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Vestfold 0,247756 Mandat tildelt
61 H Aust-Agder 0,244797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Troms 0,242012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Sogn og Fjordane 0,236593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Hordaland 0,234597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Nordland 0,231594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Vest-Agder 0,227246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Nordland 0,226446 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Nordland 0,223369 Mandat tildelt
69 Frp Telemark 0,219425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Buskerud 0,218405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Østfold 0,207487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Hedmark 0,201999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Vest-Agder 0,194641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Finnmark 0,190873 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Nord-Trøndelag 0,187729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Oslo 0,183375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Finnmark 0,183162 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Finnmark 0,181757 Mandat tildelt