Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 37,0 26,3 10,7 71 48 23 70 71
Høyre 25,0 20,4 4,6 42 36 6 41 42
Frp 13,8 11,6 2,2 23 21 2 26 24
SV 4,0 7,6 -3,6 7 13 -6 7 7
Sp 5,1 13,5 -8,4 8 28 -20 8 8
KrF 4,9 3,8 1,1 8 3 5 8 8
Venstre 4,6 4,6 0,0 8 8 0 8 8
MDG 2,8 3,9 -1,1 1 3 -2 1 1
Rødt 2,0 4,7 -2,7 1 8 -7 0 0
Andre 0,9 3,6 -2,7 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 7 7 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Oslo 7 6 1 1 0 0+1 2 1 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Rogaland 5 4 3 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,598232 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,559673 Mandat tildelt
3 Sp Rogaland 0,511276 Mandat tildelt
4 Sp Oppland 0,490366 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,481005 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,475348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Frp Aust-Agder 0,472727 Mandat tildelt
8 Sp Møre og Romsdal 0,462092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 V Rogaland 0,456739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Oslo 0,451867 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Hordaland 0,450635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Rogaland 0,450461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Akershus 0,448108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Oslo 0,447012 Mandat tildelt
15 SV Oslo 0,440004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Nord-Trøndelag 0,435421 Mandat tildelt
17 H Vest-Agder 0,435370 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Sør-Trøndelag 0,429887 Mandat tildelt
19 Sp Østfold 0,426447 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Buskerud 0,426302 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,424922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Oslo 0,422603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Akershus 0,410958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Hordaland 0,410027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Akershus 0,403815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Sør-Trøndelag 0,392394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Nordland 0,385791 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Oslo 0,381417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Nord-Trøndelag 0,381248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Buskerud 0,379185 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Rogaland 0,369925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Vestfold 0,369295 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Møre og Romsdal 0,367164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Østfold 0,366774 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Sør-Trøndelag 0,364309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Troms 0,360479 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Rogaland 0,348568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Østfold 0,345160 Mandat tildelt
39 Frp Buskerud 0,339407 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Aust-Agder 0,337981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Finnmark 0,335839 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Sogn og Fjordane 0,331449 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Sogn og Fjordane 0,321832 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Telemark 0,321088 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Hordaland 0,312961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Telemark 0,311062 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Sør-Trøndelag 0,307239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Nordland 0,300647 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Nordland 0,300086 Mandat tildelt
50 KrF Vest-Agder 0,298516 Mandat tildelt
51 Frp Vestfold 0,295288 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Telemark 0,287999 Mandat tildelt
53 SV Troms 0,283087 Mandat tildelt
54 H Møre og Romsdal 0,279538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Troms 0,277730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Finnmark 0,277352 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Troms 0,275896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Vestfold 0,270619 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Vest-Agder 0,260395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Hedmark 0,260156 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Oppland 0,255724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Østfold 0,254484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Buskerud 0,254470 Mandat tildelt
64 KrF Sør-Trøndelag 0,253042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Telemark 0,251367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Vestfold 0,248740 Mandat tildelt
67 H Aust-Agder 0,248257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Østfold 0,241123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Østfold 0,235460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Hordaland 0,231982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Møre og Romsdal 0,230598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Oslo 0,226009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Vestfold 0,224530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Hordaland 0,216626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Hedmark 0,215546 Mandat tildelt
76 SV Akershus 0,214042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Nordland 0,213587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Hedmark 0,211828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Buskerud 0,209506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Buskerud 0,206472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Møre og Romsdal 0,205599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Nordland 0,202759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Hedmark 0,200207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Nordland 0,198945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Vestfold 0,195833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Vest-Agder 0,195011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Vest-Agder 0,182124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Nord-Trøndelag 0,173549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Finnmark 0,171562 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Sør-Trøndelag 0,171101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Oppland 0,169841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Sogn og Fjordane 0,168761 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Telemark 0,160252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Aust-Agder 0,153292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Sogn og Fjordane 0,148932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Oppland 0,146106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Troms 0,143458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Vest-Agder 0,139755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Hedmark 0,137530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Finnmark 0,129698 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Hedmark 0,126117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Troms 0,123773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Oppland 0,119956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Nord-Trøndelag 0,119880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Nord-Trøndelag 0,116227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,113507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Sogn og Fjordane 0,103073 Mandat tildelt
108 KrF Oppland 0,100496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Aust-Agder 0,097243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Sogn og Fjordane 0,092925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Aust-Agder 0,086899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Finnmark 0,085781 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,081155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Finnmark 0,057769 Mandat tildelt