Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 37,0 27,4 9,6 69 49 20 68 68
Høyre 25,0 25,0 0,0 43 45 -2 43 42
Frp 13,8 15,2 -1,4 24 27 -3 24 26
SV 4,0 6,0 -2,0 7 11 -4 7 7
Sp 5,1 10,3 -5,2 8 19 -11 9 8
KrF 4,9 4,2 0,7 8 8 0 8 8
Venstre 4,6 4,4 0,2 8 8 0 8 8
MDG 2,8 3,2 -0,4 1 1 0 1 1
Rødt 2,0 2,4 -0,4 1 1 0 1 1
Andre 0,9 1,8 -0,9 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 6 3 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 7 5 2 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 5 4 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,560973 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,533706 Mandat tildelt
3 Sp Oppland 0,523641 Mandat tildelt
4 KrF Møre og Romsdal 0,501602 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,488950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Rogaland 0,483537 Mandat tildelt
7 Sp Nord-Trøndelag 0,482899 Mandat tildelt
8 V Rogaland 0,482294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Sør-Trøndelag 0,474911 Mandat tildelt
10 KrF Oslo 0,474093 Mandat tildelt
11 SV Sør-Trøndelag 0,460703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Møre og Romsdal 0,448351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Sogn og Fjordane 0,440208 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Rogaland 0,425088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Akershus 0,409497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Østfold 0,395722 Mandat tildelt
17 SV Oslo 0,390299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Sør-Trøndelag 0,384810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Buskerud 0,372861 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Nordland 0,372125 Mandat tildelt
21 Sp Troms 0,370100 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Aust-Agder 0,343599 Mandat tildelt
23 Sp Østfold 0,342793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Rogaland 0,340340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Oslo 0,337030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Troms 0,336060 Mandat tildelt
27 KrF Hordaland 0,322944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Telemark 0,317807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Finnmark 0,294225 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Telemark 0,290863 Mandat tildelt
31 KrF Sør-Trøndelag 0,287581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Buskerud 0,270609 Mandat tildelt
33 KrF Vestfold 0,258347 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Møre og Romsdal 0,255064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Vest-Agder 0,245770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Nordland 0,245716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Vestfold 0,242482 Mandat tildelt
38 SV Finnmark 0,234701 Mandat tildelt
39 SV Hordaland 0,233157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Buskerud 0,232901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Østfold 0,232508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Hordaland 0,229607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Hedmark 0,228103 Mandat tildelt
44 KrF Nordland 0,226920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Hedmark 0,219180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Nordland 0,218636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Buskerud 0,214047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Akershus 0,211229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Østfold 0,203059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Oslo 0,198953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Vestfold 0,197330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Vest-Agder 0,190481 Mandat tildelt
53 Sp Vestfold 0,186010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Møre og Romsdal 0,181808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Finnmark 0,177851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Telemark 0,164607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Vest-Agder 0,160121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Troms 0,154551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Troms 0,154387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Oppland 0,153917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Sogn og Fjordane 0,151275 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Hedmark 0,147212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Vest-Agder 0,142588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Telemark 0,140760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Oppland 0,134654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Nord-Trøndelag 0,133898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Sogn og Fjordane 0,128678 Mandat tildelt