Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 36,0 26,3 9,7 68 48 20 67 68
Høyre 25,6 20,4 5,2 43 36 7 41 41
Frp 14,5 11,6 2,9 25 21 4 27 26
SV 4,0 7,6 -3,6 6 13 -7 6 6
Sp 5,1 13,5 -8,4 7 28 -21 8 8
KrF 4,9 3,8 1,1 7 3 4 7 7
Venstre 4,6 4,6 0,0 7 8 -1 7 7
MDG 4,0 3,9 0,1 6 3 3 6 6
Rødt 2,0 4,7 -2,7 0 8 -8 0 0
Andre 0,9 3,6 -2,7 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Akershus 7 7 2 0+1 0 0 1 1 0 0 0
Oslo 6 6 2 1 0 0+1 2 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Hordaland 5 5 3 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,649879 Mandat tildelt
2 SV Akershus 0,642126 Mandat tildelt
3 MDG Hordaland 0,598820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Sp Akershus 0,598232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Sp Hordaland 0,559673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Sør-Trøndelag 0,513302 Mandat tildelt
7 Sp Rogaland 0,511276 Mandat tildelt
8 Sp Oppland 0,490366 Mandat tildelt
9 KrF Møre og Romsdal 0,481005 Mandat tildelt
10 KrF Akershus 0,475348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Møre og Romsdal 0,462092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Rogaland 0,456739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Oslo 0,447012 Mandat tildelt
14 SV Oslo 0,440004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 MDG Sør-Trøndelag 0,437944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Nord-Trøndelag 0,435421 Mandat tildelt
17 SV Sør-Trøndelag 0,429887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Østfold 0,426447 Mandat tildelt
19 Sp Buskerud 0,426302 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Akershus 0,410958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Sør-Trøndelag 0,392394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Oslo 0,381417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Troms 0,360479 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Rogaland 0,348568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Østfold 0,345160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Aust-Agder 0,337981 Mandat tildelt
27 MDG Oslo 0,327064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Sogn og Fjordane 0,321832 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Rogaland 0,313465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Hordaland 0,312961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Telemark 0,311062 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Nordland 0,300086 Mandat tildelt
33 KrF Vest-Agder 0,298516 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Telemark 0,287999 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 MDG Akershus 0,287053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Troms 0,283087 Mandat tildelt
37 Sp Finnmark 0,277352 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Vestfold 0,270619 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Rogaland 0,270277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Østfold 0,254484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Buskerud 0,254470 Mandat tildelt
42 KrF Sør-Trøndelag 0,253042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Vestfold 0,248740 Mandat tildelt
44 MDG Østfold 0,239759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Vestfold 0,237649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Østfold 0,235460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Hordaland 0,231982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Møre og Romsdal 0,230598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Oslo 0,226009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Vestfold 0,224530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Hedmark 0,215546 Mandat tildelt
52 Sp Nordland 0,213587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Hedmark 0,211828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Buskerud 0,211023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Buskerud 0,209506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Buskerud 0,206472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Møre og Romsdal 0,205599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Nordland 0,202759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Nordland 0,198945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Vestfold 0,195833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Vest-Agder 0,195011 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Nordland 0,189767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Vest-Agder 0,182124 Mandat tildelt
64 MDG Møre og Romsdal 0,176922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Vest-Agder 0,160678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Telemark 0,160252 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Aust-Agder 0,153292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Troms 0,151440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Sogn og Fjordane 0,148932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Oppland 0,146106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Troms 0,143458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Telemark 0,142865 Mandat tildelt
73 SV Vest-Agder 0,139755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Hedmark 0,137530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Finnmark 0,129698 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Hedmark 0,126117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Hedmark 0,125961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Troms 0,123773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Oppland 0,119956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Nord-Trøndelag 0,119880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Oppland 0,117676 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Nord-Trøndelag 0,116227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Telemark 0,113507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Sogn og Fjordane 0,103073 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Oppland 0,100496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Aust-Agder 0,097243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Sogn og Fjordane 0,092925 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Finnmark 0,092861 Mandat tildelt
89 MDG Aust-Agder 0,091365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Aust-Agder 0,086899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Finnmark 0,085781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Nord-Trøndelag 0,081155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Sogn og Fjordane 0,075626 Mandat tildelt