Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 36,0 27,4 8,6 65 49 16 65 64
Høyre 25,6 25,0 0,6 44 45 -1 43 42
Frp 14,5 15,2 -0,7 27 27 0 26 28
SV 4,0 6,0 -2,0 6 11 -5 6 6
Sp 5,1 10,3 -5,2 7 19 -12 8 8
KrF 4,9 4,2 0,7 7 8 -1 7 8
Venstre 4,6 4,4 0,2 6 8 -2 7 7
MDG 4,0 3,2 0,8 6 1 5 6 6
Rødt 2,0 2,4 -0,4 1 1 0 1 0
Andre 0,9 1,8 -0,9 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 6 3 0+1 0 0 1 1 0 0
Oslo 7 5 2 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 5 4 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0 1 1 0+1 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,649990 Mandat tildelt
2 SV Akershus 0,633686 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,560973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Sp Akershus 0,533706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Sp Oppland 0,523641 Mandat tildelt
6 KrF Møre og Romsdal 0,501602 Mandat tildelt
7 KrF Akershus 0,488950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Rogaland 0,483537 Mandat tildelt
9 Sp Nord-Trøndelag 0,482899 Mandat tildelt
10 V Rogaland 0,482294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Sør-Trøndelag 0,474911 Mandat tildelt
12 KrF Oslo 0,474093 Mandat tildelt
13 MDG Oslo 0,465657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Sør-Trøndelag 0,460703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Møre og Romsdal 0,448351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Sogn og Fjordane 0,440208 Mandat tildelt
17 MDG Sør-Trøndelag 0,433029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Rogaland 0,425088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 MDG Rogaland 0,412042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Akershus 0,409497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Østfold 0,395722 Mandat tildelt
22 SV Oslo 0,390299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Sør-Trøndelag 0,384810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Buskerud 0,372861 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Nordland 0,372125 Mandat tildelt
26 Sp Troms 0,370100 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Aust-Agder 0,343599 Mandat tildelt
28 Sp Østfold 0,342793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Rogaland 0,340340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Oslo 0,337030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Troms 0,336060 Mandat tildelt
32 KrF Hordaland 0,322944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Telemark 0,317807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Finnmark 0,294225 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Telemark 0,290863 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Sør-Trøndelag 0,287581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Akershus 0,273948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Buskerud 0,270609 Mandat tildelt
39 KrF Vestfold 0,258347 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 MDG Østfold 0,257580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Møre og Romsdal 0,255064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Vest-Agder 0,245770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Nordland 0,245716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Vestfold 0,242482 Mandat tildelt
45 SV Finnmark 0,234701 Mandat tildelt
46 SV Hordaland 0,233157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Buskerud 0,232992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Buskerud 0,232901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Østfold 0,232508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Hordaland 0,229607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Hedmark 0,228103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Nordland 0,226920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Hedmark 0,219180 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Nordland 0,218636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Vestfold 0,217526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Nordland 0,214257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Buskerud 0,214047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Østfold 0,203059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Oslo 0,198953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Vestfold 0,197330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Vest-Agder 0,190481 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Møre og Romsdal 0,186333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Vestfold 0,186010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Møre og Romsdal 0,181808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Vest-Agder 0,178050 Mandat tildelt
66 V Finnmark 0,177851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Troms 0,175469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Telemark 0,164607 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Vest-Agder 0,160121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Troms 0,154551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Troms 0,154387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Oppland 0,153917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Telemark 0,152477 Mandat tildelt
74 KrF Sogn og Fjordane 0,151275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Hedmark 0,147212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Oppland 0,145161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Hedmark 0,143899 Mandat tildelt