Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 36,0 26,3 9,7 68 48 20 68 69
Høyre 25,6 20,4 5,2 43 36 7 42 42
Frp 14,5 11,6 2,9 26 21 5 27 26
SV 4,0 7,6 -3,6 7 13 -6 7 7
Sp 5,1 13,5 -8,4 8 28 -20 8 8
KrF 4,9 3,8 1,1 8 3 5 8 8
Venstre 4,6 4,6 0,0 7 8 -1 8 8
MDG 2,8 3,9 -1,1 1 3 -2 1 1
Rødt 2,0 4,7 -2,7 1 8 -7 0 0
Andre 0,9 3,6 -2,7 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Akershus 7 7 3 0+1 0 0 1 0 0 0 0
Oslo 6 6 2 1 0 0+1 2 1 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Hordaland 5 5 3 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,649879 Mandat tildelt
2 SV Akershus 0,642126 Mandat tildelt
3 Sp Akershus 0,598232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Sp Hordaland 0,559673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Sp Sør-Trøndelag 0,513302 Mandat tildelt
6 Sp Rogaland 0,511276 Mandat tildelt
7 Sp Oppland 0,490366 Mandat tildelt
8 KrF Møre og Romsdal 0,481005 Mandat tildelt
9 KrF Akershus 0,475348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Møre og Romsdal 0,462092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 V Rogaland 0,456739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Oslo 0,447012 Mandat tildelt
13 SV Oslo 0,440004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Nord-Trøndelag 0,435421 Mandat tildelt
15 SV Sør-Trøndelag 0,429887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Østfold 0,426447 Mandat tildelt
17 Sp Buskerud 0,426302 Mandat tildelt
18 V Akershus 0,410958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Sør-Trøndelag 0,392394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Oslo 0,381417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Troms 0,360479 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Rogaland 0,348568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Østfold 0,345160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Aust-Agder 0,337981 Mandat tildelt
25 Sp Sogn og Fjordane 0,321832 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Hordaland 0,312961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Telemark 0,311062 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Nordland 0,300086 Mandat tildelt
29 KrF Vest-Agder 0,298516 Mandat tildelt
30 KrF Telemark 0,287999 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Troms 0,283087 Mandat tildelt
32 Sp Finnmark 0,277352 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Vestfold 0,270619 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Rogaland 0,270277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Østfold 0,254484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Buskerud 0,254470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Sør-Trøndelag 0,253042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Vestfold 0,248740 Mandat tildelt
39 V Østfold 0,235460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Hordaland 0,231982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Møre og Romsdal 0,230598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Oslo 0,226009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Vestfold 0,224530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Hedmark 0,215546 Mandat tildelt
45 Sp Nordland 0,213587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Hedmark 0,211828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Buskerud 0,209506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Buskerud 0,206472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Møre og Romsdal 0,205599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Nordland 0,202759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Nordland 0,198945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Vestfold 0,195833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Vest-Agder 0,195011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Vest-Agder 0,182124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Telemark 0,160252 Mandat tildelt
56 Sp Aust-Agder 0,153292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Sogn og Fjordane 0,148932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Oppland 0,146106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Troms 0,143458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Vest-Agder 0,139755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Hedmark 0,137530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Finnmark 0,129698 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Hedmark 0,126117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Troms 0,123773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Oppland 0,119956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Nord-Trøndelag 0,119880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Nord-Trøndelag 0,116227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Telemark 0,113507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Sogn og Fjordane 0,103073 Mandat tildelt
70 KrF Oppland 0,100496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Aust-Agder 0,097243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Sogn og Fjordane 0,092925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Aust-Agder 0,086899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Finnmark 0,085781 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Nord-Trøndelag 0,081155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Finnmark 0,057769 Mandat tildelt