Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,8 27,4 3,5 56 49 7 55 53
Høyre 26,8 25,0 1,8 48 45 3 48 50
Frp 16,3 15,2 1,2 29 27 2 30 29
SV 4,1 6,0 -1,9 7 11 -4 7 7
Sp 5,5 10,3 -4,8 9 19 -10 9 10
KrF 5,6 4,2 1,4 10 8 2 10 10
Venstre 5,2 4,4 0,9 9 8 1 9 9
MDG 2,8 3,2 -0,4 1 1 0 1 1
Rødt 1,1 2,4 -1,3 0 1 -1 0 0
Andre 1,7 1,8 -0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 3 0+1 0 0 1 0 0 0
Oslo 6 6 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,583830 Mandat tildelt
2 SV Akershus 0,558197 Mandat tildelt
3 Sp Møre og Romsdal 0,533304 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,531166 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,503262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Oslo 0,496310 Mandat tildelt
7 Sp Sør-Trøndelag 0,494268 Mandat tildelt
8 Sp Akershus 0,493775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Akershus 0,480292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Sør-Trøndelag 0,456594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Buskerud 0,443533 Mandat tildelt
12 KrF Østfold 0,437259 Mandat tildelt
13 V Sør-Trøndelag 0,423821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Akershus 0,400869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Troms 0,385198 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Aust-Agder 0,379678 Mandat tildelt
17 SV Nordland 0,368811 Mandat tildelt
18 SV Oslo 0,366422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Hordaland 0,356852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Østfold 0,356772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Oslo 0,351644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Buskerud 0,340566 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Rogaland 0,337285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Troms 0,333041 Mandat tildelt
25 Sp Telemark 0,330763 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Telemark 0,321420 Mandat tildelt
27 V Møre og Romsdal 0,321060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Sør-Trøndelag 0,317779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Finnmark 0,306150 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Vestfold 0,285490 Mandat tildelt
31 KrF Rogaland 0,281839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Vest-Agder 0,271590 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Buskerud 0,270314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Vestfold 0,267052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Buskerud 0,263760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Nordland 0,255736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Hordaland 0,252866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Nordland 0,250766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Nordland 0,240766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Finnmark 0,232645 Mandat tildelt
41 SV Hordaland 0,231047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Østfold 0,230419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Hedmark 0,228121 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Hedmark 0,226052 Mandat tildelt
45 V Østfold 0,223604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Oppland 0,217991 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Møre og Romsdal 0,211155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Vest-Agder 0,209796 Mandat tildelt
49 SV Møre og Romsdal 0,205875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Oslo 0,196180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Finnmark 0,195944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Vestfold 0,195572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Vestfold 0,193600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Oppland 0,183041 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Oppland 0,177954 Mandat tildelt
56 KrF Troms 0,170638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Troms 0,170199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Nord-Trøndelag 0,167530 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Sogn og Fjordane 0,167209 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Vest-Agder 0,166658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Telemark 0,163110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Oppland 0,162802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Hedmark 0,162097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Telemark 0,155006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Sogn og Fjordane 0,152723 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Sogn og Fjordane 0,141714 Mandat tildelt
67 SV Vest-Agder 0,141301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Nord-Trøndelag 0,139254 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Hedmark 0,139218 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Nord-Trøndelag 0,132674 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Aust-Agder 0,128288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Aust-Agder 0,113885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Finnmark 0,107225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Nord-Trøndelag 0,103956 Mandat tildelt