Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,8 27,4 3,5 56 49 7 55 55
Høyre 26,8 25,0 1,8 47 45 2 48 47
Frp 16,3 15,2 1,2 29 27 2 30 30
SV 4,1 6,0 -1,9 7 11 -4 7 7
Sp 5,5 10,3 -4,8 10 19 -9 9 10
KrF 5,6 4,2 1,4 10 8 2 10 10
Venstre 5,2 4,4 0,9 9 8 1 9 9
MDG 2,8 3,2 -0,4 1 1 0 1 1
Rødt 1,1 2,4 -1,3 0 1 -1 0 0
Andre 1,7 1,8 -0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 3 1 0+1 0 2 0 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,583830 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,555497 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,540329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 V Rogaland 0,531166 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,523883 Mandat tildelt
6 Sp Rogaland 0,503262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Sør-Trøndelag 0,494268 Mandat tildelt
8 Frp Nord-Trøndelag 0,479329 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Møre og Romsdal 0,466641 Mandat tildelt
10 SV Sør-Trøndelag 0,456594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Akershus 0,445123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Østfold 0,437259 Mandat tildelt
13 H Rogaland 0,430812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Hordaland 0,429815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Sør-Trøndelag 0,423821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Akershus 0,403574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Oslo 0,400941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Østfold 0,394886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Buskerud 0,390302 Mandat tildelt
20 Sp Buskerud 0,388091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Oslo 0,386779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Troms 0,385198 Mandat tildelt
23 Frp Rogaland 0,381253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Aust-Agder 0,379678 Mandat tildelt
25 Frp Oslo 0,378074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Oslo 0,371180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Nordland 0,368811 Mandat tildelt
28 KrF Hordaland 0,356852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Østfold 0,356772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Vestfold 0,352052 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Telemark 0,347039 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Møre og Romsdal 0,342972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Rogaland 0,337285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Hordaland 0,337098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Nordland 0,334812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Troms 0,333041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Telemark 0,330763 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Møre og Romsdal 0,325225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Telemark 0,321420 Mandat tildelt
40 KrF Sør-Trøndelag 0,317779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Hedmark 0,317409 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Troms 0,316771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Sogn og Fjordane 0,309695 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Finnmark 0,306150 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Buskerud 0,297995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Vest-Agder 0,297459 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Østfold 0,292272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Oppland 0,289401 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Vest-Agder 0,289198 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Telemark 0,287215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Vestfold 0,285490 Mandat tildelt
52 KrF Rogaland 0,281839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Møre og Romsdal 0,280928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Sør-Trøndelag 0,276710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Nordland 0,274493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Vest-Agder 0,271590 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Akershus 0,270586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Vestfold 0,268007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Vestfold 0,267052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Aust-Agder 0,266055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Nordland 0,255736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Hordaland 0,252866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Buskerud 0,252672 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Nordland 0,250766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Finnmark 0,249848 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Hedmark 0,244460 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Nordland 0,240766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Buskerud 0,236525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Finnmark 0,232645 Mandat tildelt
70 SV Hordaland 0,231047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Buskerud 0,230790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Østfold 0,230419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Hedmark 0,228121 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Hedmark 0,226052 Mandat tildelt
75 V Østfold 0,223604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Sør-Trøndelag 0,219312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Troms 0,213100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Oppland 0,212734 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Vest-Agder 0,209796 Mandat tildelt
80 SV Akershus 0,209324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Oslo 0,207079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Nord-Trøndelag 0,204018 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Finnmark 0,199063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Finnmark 0,195944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Vestfold 0,195572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Vestfold 0,193600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Sogn og Fjordane 0,193202 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Møre og Romsdal 0,184761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Oppland 0,181659 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Aust-Agder 0,180159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Møre og Romsdal 0,180141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Troms 0,170638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Troms 0,170199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Nord-Trøndelag 0,167530 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Sogn og Fjordane 0,167209 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Vest-Agder 0,166658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Telemark 0,163110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Hedmark 0,162097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Telemark 0,155006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Sogn og Fjordane 0,152723 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Oppland 0,152535 Mandat tildelt
102 V Oppland 0,148295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Sogn og Fjordane 0,141714 Mandat tildelt
104 SV Vest-Agder 0,141301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Nord-Trøndelag 0,139254 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Hedmark 0,139218 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Oppland 0,135668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Nord-Trøndelag 0,132674 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Sp Aust-Agder 0,128288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Aust-Agder 0,113885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Finnmark 0,107225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Nord-Trøndelag 0,103956 Mandat tildelt