Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,8 26,3 4,6 58 48 10 58 57
Høyre 26,8 20,4 6,5 47 36 11 45 46
Frp 16,3 11,6 4,7 29 21 8 31 29
SV 4,1 7,6 -3,6 7 13 -6 7 7
Sp 5,5 13,5 -8,0 9 28 -19 9 10
KrF 5,6 3,8 1,8 9 3 6 9 10
Venstre 5,2 4,6 0,6 9 8 1 9 9
MDG 2,8 3,9 -1,2 1 3 -2 1 1
Rødt 1,1 4,7 -3,6 0 8 -8 0 0
Andre 1,7 3,6 -1,8 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 6 7 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,610628 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,571338 Mandat tildelt
3 Sp Rogaland 0,521872 Mandat tildelt
4 KrF Møre og Romsdal 0,521333 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,515159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Oppland 0,500552 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,493348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Oslo 0,484455 Mandat tildelt
9 Sp Møre og Romsdal 0,471666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 V Akershus 0,443898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Østfold 0,435292 Mandat tildelt
12 Sp Buskerud 0,435158 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Oslo 0,427673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Sør-Trøndelag 0,423832 Mandat tildelt
15 SV Sør-Trøndelag 0,417824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Oslo 0,411982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Østfold 0,374067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Troms 0,367975 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Aust-Agder 0,366279 Mandat tildelt
20 KrF Hordaland 0,339191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Rogaland 0,338775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Sogn og Fjordane 0,328549 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Vest-Agder 0,323528 Mandat tildelt
24 Sp Telemark 0,317511 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Telemark 0,312145 Mandat tildelt
26 KrF Vestfold 0,293318 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Rogaland 0,292925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Nordland 0,291683 Mandat tildelt
29 Sp Finnmark 0,283098 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Troms 0,275159 Mandat tildelt
31 V Buskerud 0,274872 Mandat tildelt
32 KrF Sør-Trøndelag 0,274233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Vestfold 0,268677 Mandat tildelt
34 V Østfold 0,254336 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Østfold 0,247369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Hordaland 0,233975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Oslo 0,230664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Vestfold 0,229191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Buskerud 0,227071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Hordaland 0,225474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Møre og Romsdal 0,224136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Møre og Romsdal 0,222061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Nordland 0,219746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Nordland 0,218017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Hedmark 0,216223 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Nordland 0,214918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Hedmark 0,209500 Mandat tildelt
48 SV Akershus 0,208047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Buskerud 0,200650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Vest-Agder 0,199100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Vest-Agder 0,196675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Vestfold 0,190352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Sør-Trøndelag 0,174656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Sogn og Fjordane 0,161399 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Aust-Agder 0,156482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Telemark 0,155763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Troms 0,155485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Hedmark 0,148526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Nord-Trøndelag 0,148150 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Oppland 0,142001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Hedmark 0,136696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Vest-Agder 0,135809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Troms 0,133696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Oppland 0,129585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Finnmark 0,126106 Mandat tildelt
66 KrF Nord-Trøndelag 0,125935 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Telemark 0,122640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Nord-Trøndelag 0,116540 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Sogn og Fjordane 0,111288 Mandat tildelt
70 KrF Oppland 0,108908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Aust-Agder 0,105035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Finnmark 0,092964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Sogn og Fjordane 0,090364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Nord-Trøndelag 0,087679 Mandat tildelt