Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2013 Endring Prognose S-2013 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,8 30,8 0,0 55 55 0 56 53
Høyre 26,8 26,8 0,0 48 48 0 46 50
Frp 16,3 16,3 0,0 29 29 0 31 29
SV 4,1 4,1 0,0 7 7 0 7 7
Sp 5,5 5,5 0,0 10 10 0 9 10
KrF 5,6 5,6 0,0 10 10 0 10 10
Venstre 5,2 5,2 0,0 9 9 0 9 9
MDG 2,8 2,8 0,0 1 1 0 1 1
Rødt 1,1 1,1 0,0 0 0 0 0 0
Andre 1,7 1,7 0,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 7 3 0+1 0 0 1 0 0 0
Oslo 6 6 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 3 0 1 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5+1 2 1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 1 0+1 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,585012 Mandat tildelt
2 SV Akershus 0,563052 Mandat tildelt
3 Sp Nordland 0,554417 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,516833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Frp Nord-Trøndelag 0,516026 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Sør-Trøndelag 0,512802 Mandat tildelt
7 KrF Oslo 0,508690 Mandat tildelt
8 Sp Buskerud 0,486480 Mandat tildelt
9 V Sør-Trøndelag 0,485499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Hordaland 0,454106 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Østfold 0,449085 Mandat tildelt
12 V Møre og Romsdal 0,444689 Mandat tildelt
13 H Rogaland 0,435083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Rogaland 0,427291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Hordaland 0,426954 Mandat tildelt
16 Ap Oslo 0,421099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Rogaland 0,420390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Oslo 0,419967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Møre og Romsdal 0,419778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Nordland 0,414567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Hordaland 0,414384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Akershus 0,413676 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Oslo 0,412490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Akershus 0,403973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Møre og Romsdal 0,402515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Sør-Trøndelag 0,399587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Østfold 0,399043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Vest-Agder 0,396473 Mandat tildelt
29 Frp Akershus 0,388896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Hordaland 0,386024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Oppland 0,382407 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Oslo 0,377412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Hedmark 0,370268 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Buskerud 0,369158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Sør-Trøndelag 0,366953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Hedmark 0,365498 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Buskerud 0,362911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Telemark 0,362696 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Akershus 0,361456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vestfold 0,359514 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Vestfold 0,355272 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Oppland 0,351527 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Rogaland 0,347986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Nordland 0,339372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Telemark 0,337665 Mandat tildelt
46 KrF Sør-Trøndelag 0,336770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Akershus 0,335640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Nord-Trøndelag 0,335205 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Aust-Agder 0,334769 Mandat tildelt
50 H Buskerud 0,331961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Troms 0,326933 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Østfold 0,325826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Sogn og Fjordane 0,324070 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Troms 0,322193 Mandat tildelt
55 Frp Møre og Romsdal 0,320980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Troms 0,319248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Finnmark 0,318713 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Telemark 0,316108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Østfold 0,313373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Nordland 0,311731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Troms 0,310819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Vest-Agder 0,304913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Nordland 0,300347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Buskerud 0,297484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Nordland 0,296385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Oslo 0,295598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Nordland 0,293264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Vestfold 0,292735 Mandat tildelt
69 V Østfold 0,291132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Hordaland 0,290015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Østfold 0,288530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Finnmark 0,284376 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Sogn og Fjordane 0,280896 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Aust-Agder 0,280175 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Rogaland 0,276485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Vest-Agder 0,274662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Hedmark 0,271746 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Vestfold 0,270698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Telemark 0,262448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Buskerud 0,259687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Aust-Agder 0,259189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Oppland 0,254783 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Hordaland 0,246881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Oppland 0,245082 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Sør-Trøndelag 0,245018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Sogn og Fjordane 0,242856 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Møre og Romsdal 0,237949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Oppland 0,237299 Mandat tildelt
89 Frp Vestfold 0,234510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Hedmark 0,233830 Mandat tildelt
91 KrF Vest-Agder 0,231053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Vestfold 0,228885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Rogaland 0,227316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Nord-Trøndelag 0,223024 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Troms 0,222760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Telemark 0,222726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Møre og Romsdal 0,218651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Buskerud 0,218622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Hordaland 0,218027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Vest-Agder 0,215332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Finnmark 0,213778 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Troms 0,208848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Finnmark 0,207334 Mandat tildelt
104 KrF Troms 0,207262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Sogn og Fjordane 0,206287 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Sp Hedmark 0,203738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Hedmark 0,202532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Møre og Romsdal 0,197193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Sp Sør-Trøndelag 0,194182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 H Nord-Trøndelag 0,193952 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Oppland 0,190934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Sogn og Fjordane 0,190430 Mandat tildelt
113 H Sogn og Fjordane 0,190201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 SV Østfold 0,186593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 Frp Aust-Agder 0,179300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 Sp Vestfold 0,177510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 SV Oppland 0,176801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 V Telemark 0,173328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 V Nord-Trøndelag 0,165124 Mandat tildelt