Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 45,8 27,4 18,4 85 49 36 84 85
Høyre 19,8 25,0 -5,2 35 45 -10 36 35
Frp 0,0 15,2 -15,2 0 27 -27 0 0
SV 2,8 6,0 -3,2 1 11 -10 1 1
Sp 8,2 10,3 -2,1 15 19 -4 15 15
KrF 6,8 4,2 2,6 10 8 2 10 10
Venstre 8,3 4,4 4,0 12 8 4 12 12
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 0,0 2,4 -2,4 0 1 -1 0 0
Andre 8,2 1,8 6,4 11 0 11 11 11
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Akershus 8 5 0 0 1 0 2 0 0 0+1
Oslo 10 4 0 1 0 0 3 0 0 0+1
Hedmark 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Oppland 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Buskerud 5 2 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Vestfold 4 2 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 4 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0+1
Rogaland 6 3 0 0 1 2 1 0 0 0+1
Hordaland 7 4 0 0 1 2 1 0 0 0+1
Sogn og Fjordane 2 0 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 5 2 0 0 1 0 1 0 0 0+1
Nord-Trøndelag 3 0 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Nordland 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0+1
Troms 3 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Finnmark 3 0 0 0 1 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 0,873708 Mandat tildelt
2 A Oslo 0,756920 Mandat tildelt
3 A Rogaland 0,753469 Mandat tildelt
4 A Sør-Trøndelag 0,716946 Mandat tildelt
5 A Hordaland 0,672646 Mandat tildelt
6 A Møre og Romsdal 0,672496 Mandat tildelt
7 A Østfold 0,507599 Mandat tildelt
8 KrF Oslo 0,405894 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Akershus 0,392751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 A Vest-Agder 0,389431 Mandat tildelt
11 A Hedmark 0,379102 Mandat tildelt
12 A Nordland 0,371296 Mandat tildelt
13 V Buskerud 0,364578 Mandat tildelt
14 KrF Østfold 0,357567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Møre og Romsdal 0,343706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Aust-Agder 0,310485 Mandat tildelt
17 A Buskerud 0,296737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Vestfold 0,285918 Mandat tildelt
19 V Hordaland 0,270699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Oslo 0,268889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Telemark 0,262835 Mandat tildelt
22 KrF Sør-Trøndelag 0,259907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Nordland 0,257748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Akershus 0,257488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 A Vestfold 0,254702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 A Oppland 0,247078 Mandat tildelt
27 V Østfold 0,239423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Vestfold 0,233477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Rogaland 0,230493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 A Finnmark 0,224935 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Vest-Agder 0,224605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Vest-Agder 0,222112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Buskerud 0,221032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 A Aust-Agder 0,211606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Finnmark 0,209720 Mandat tildelt
36 KrF Nordland 0,205086 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 A Telemark 0,204404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 A Troms 0,201438 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 A Nord-Trøndelag 0,201280 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Oppland 0,190507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Rogaland 0,189549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Troms 0,182168 Mandat tildelt
43 KrF Hordaland 0,175099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Hedmark 0,173562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Møre og Romsdal 0,172687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Telemark 0,165949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Sogn og Fjordane 0,151709 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Sør-Trøndelag 0,151241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Troms 0,139508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Sogn og Fjordane 0,136741 Mandat tildelt
51 KrF Oppland 0,133106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Aust-Agder 0,121897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Hedmark 0,113867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Nord-Trøndelag 0,113851 Mandat tildelt