Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 45,8 27,4 18,4 83 49 34 84 83
Høyre 19,8 25,0 -5,2 35 45 -10 36 35
Frp 0,0 15,2 -15,2 0 27 -27 0 0
SV 2,8 6,0 -3,2 1 11 -10 1 1
Sp 8,2 10,3 -2,1 15 19 -4 15 15
KrF 6,8 4,2 2,6 10 8 2 10 10
Venstre 8,3 4,4 4,0 13 8 5 12 13
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 0,0 2,4 -2,4 0 1 -1 0 0
Andre 8,2 1,8 6,4 12 0 12 11 12
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Akershus 9 5 0 0 1 1 2 0 0 0+1
Oslo 10 4 0 1 0 1 3 0 0 0+1
Hedmark 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Oppland 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Buskerud 4 2 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Vestfold 4 2 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 4 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0+1
Rogaland 6 3 0 0 1 2 1 0 0 0+1
Hordaland 7 4 0 0 1 2 1 0 0 0+1
Sogn og Fjordane 2 0 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 5 2 0 0 1 0 1 0 0 0+1
Nord-Trøndelag 3 0 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0+1
Troms 3 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Finnmark 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0+1

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 0,982921 Mandat tildelt
2 A Oslo 0,798971 Mandat tildelt
3 A Rogaland 0,753469 Mandat tildelt
4 A Sør-Trøndelag 0,716946 Mandat tildelt
5 A Hordaland 0,672646 Mandat tildelt
6 A Møre og Romsdal 0,588434 Mandat tildelt
7 A Østfold 0,507599 Mandat tildelt
8 A Vest-Agder 0,389431 Mandat tildelt
9 A Hedmark 0,379102 Mandat tildelt
10 A Nordland 0,371296 Mandat tildelt
11 KrF Østfold 0,357567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Buskerud 0,319005 Mandat tildelt
13 KrF Aust-Agder 0,310485 Mandat tildelt
14 V Møre og Romsdal 0,300742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Akershus 0,289674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Vestfold 0,285918 Mandat tildelt
17 V Oslo 0,283827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Hordaland 0,270699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Telemark 0,262835 Mandat tildelt
20 KrF Sør-Trøndelag 0,259907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 A Buskerud 0,259645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Nordland 0,257748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 A Vestfold 0,254702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Østfold 0,239423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Vestfold 0,233477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Rogaland 0,230493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 A Finnmark 0,224935 Mandat tildelt
28 V Vest-Agder 0,224605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Vest-Agder 0,222112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 A Aust-Agder 0,211606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Finnmark 0,209720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 A Oppland 0,205899 Mandat tildelt
33 KrF Nordland 0,205086 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 A Telemark 0,204404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 A Troms 0,201438 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 A Nord-Trøndelag 0,201280 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Buskerud 0,193403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Rogaland 0,189549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Troms 0,182168 Mandat tildelt
40 KrF Hordaland 0,175099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Hedmark 0,173562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Telemark 0,165949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Oppland 0,158756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Sogn og Fjordane 0,151709 Mandat tildelt
45 V Sør-Trøndelag 0,151241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Møre og Romsdal 0,151102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Akershus 0,147282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Oslo 0,142814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Troms 0,139508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Sogn og Fjordane 0,136741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Aust-Agder 0,121897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Hedmark 0,113867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Nord-Trøndelag 0,113851 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Nord-Trøndelag 0,111301 Mandat tildelt