Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 46,8 26,3 20,5 88 48 40 88 88
Høyre 19,3 20,4 -1,1 36 36 0 36 36
Frp 0,0 11,6 -11,6 0 21 -21 0 0
SV 2,4 7,6 -5,3 1 13 -12 1 1
Sp 6,8 13,5 -6,7 13 28 -15 13 13
KrF 9,3 3,8 5,5 17 3 14 17 17
Venstre 7,3 4,6 2,7 14 8 6 14 14
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 0,0 4,7 -4,7 0 8 -8 0 0
Andre 8,1 3,6 4,5 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 0 0 0+1 1 0 0 0 0
Akershus 9+1 5 0 0 1 1 2 0 0 0
Oslo 9 5 0 1 0 1 3+1 0 0 0
Hedmark 4 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 4 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Vestfold 4 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 4 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 0+1 0 0 0 1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 0 0 0 2 0+1 0 0 0
Rogaland 5+1 3 0 0 1 3 1 0 0 0
Hordaland 7 4 0 0 1 2+1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 4 1 0 0 1 1 0+1 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 0 0 1 0+1 1 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 5 2 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Troms 4 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 4 0 0 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 H Oppland 0,364379 Mandat tildelt
2 H Aust-Agder 0,353748 Mandat tildelt
3 Sp Østfold 0,352028 Mandat tildelt
4 KrF Telemark 0,337684 Mandat tildelt
5 KrF Vestfold 0,317311 Mandat tildelt
6 Sp Troms 0,297595 Mandat tildelt
7 KrF Sør-Trøndelag 0,296682 Mandat tildelt
8 Ap Rogaland 0,290707 Mandat tildelt
9 Ap Akershus 0,268688 Mandat tildelt
10 Ap Sør-Trøndelag 0,267992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 V Oslo 0,267506 Mandat tildelt
12 H Akershus 0,261561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Rogaland 0,259501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Telemark 0,256785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Oslo 0,252233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Buskerud 0,249871 Mandat tildelt
17 Ap Hordaland 0,249555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Nord-Trøndelag 0,247329 Mandat tildelt
19 KrF Buskerud 0,245663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Vestfold 0,244252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Østfold 0,243492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Hedmark 0,242570 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Buskerud 0,242298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Akershus 0,242112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Sogn og Fjordane 0,240504 Mandat tildelt
26 H Hordaland 0,238045 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Nordland 0,237745 Mandat tildelt
28 H Oslo 0,237231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Østfold 0,231210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Nordland 0,229802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Finnmark 0,229023 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Vest-Agder 0,228212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Rogaland 0,226364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Møre og Romsdal 0,221306 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Hordaland 0,220172 Mandat tildelt
36 Ap Oppland 0,213717 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Hordaland 0,212705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Nord-Trøndelag 0,210721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Vest-Agder 0,210009 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vest-Agder 0,206788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Møre og Romsdal 0,201873 Mandat tildelt
42 Ap Vestfold 0,197607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Nordland 0,195369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Telemark 0,188176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Møre og Romsdal 0,188006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Oslo 0,186564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Akershus 0,185784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Vestfold 0,185346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Buskerud 0,180110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Vest-Agder 0,178796 Mandat tildelt
51 Sp Nordland 0,176317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Vestfold 0,175412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Hedmark 0,174879 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Oslo 0,174717 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Sogn og Fjordane 0,174640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Sogn og Fjordane 0,174379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Østfold 0,174216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Sør-Trøndelag 0,173044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Møre og Romsdal 0,172289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Troms 0,168213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Troms 0,165666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Akershus 0,164623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Aust-Agder 0,161650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Vest-Agder 0,161011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Finnmark 0,159454 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Hordaland 0,154018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Finnmark 0,153138 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Telemark 0,152513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Rogaland 0,149501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Hedmark 0,147901 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Nordland 0,142802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Sør-Trøndelag 0,141262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Rogaland 0,140696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Nord-Trøndelag 0,136268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Hedmark 0,135029 Mandat tildelt
76 Sp Oppland 0,134940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Østfold 0,134901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Aust-Agder 0,132088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Troms 0,131054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Sør-Trøndelag 0,128438 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Møre og Romsdal 0,127146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Aust-Agder 0,126544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Hedmark 0,123564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Troms 0,121562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Nord-Trøndelag 0,119811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Oppland 0,117828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Oppland 0,117777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Buskerud 0,117311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Telemark 0,111495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Sogn og Fjordane 0,101189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Finnmark 0,100557 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Aust-Agder 0,095466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Sogn og Fjordane 0,088560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nord-Trøndelag 0,079694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,056743 Mandat tildelt