Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 45,7 26,3 19,4 90 48 42 90 90
Høyre 15,9 20,4 -4,4 30 36 -6 30 30
Frp 0,0 11,6 -11,6 0 21 -21 0 0
SV 0,0 7,6 -7,6 0 13 -13 0 0
Sp 4,9 13,5 -8,6 9 28 -19 9 9
KrF 8,4 3,8 4,6 16 3 13 16 16
Venstre 12,4 4,6 7,8 24 8 16 24 24
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 0,0 4,7 -4,7 0 8 -8 0 0
Andre 12,7 3,6 9,2 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 5 1+1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Akershus 9 4 0 0 0+1 1 4 0 0 0 0
Oslo 8 4 0 0 0 1 6+1 0 0 0 0
Hedmark 5 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Oppland 4 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 0 0 0 0+1 1 0 0 0 0
Vestfold 4 1 0 0 0 0+1 1 0 0 0 0
Telemark 4 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 2 0+1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 0 0 0 2 0+1 0 0 0 0
Rogaland 6 3 0 0 0+1 3 1 0 0 0 0
Hordaland 7 4 0 0 0+1 2 2 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 3 0 0 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 4 1 0 0 0+1 1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 6 2 0 0 0+1 0 1 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 4 0 0 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Nordland 5 1 0 0 1 0+1 1 0 0 0 0
Troms 4 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Finnmark 4 0 0 0 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,335743 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,314115 Mandat tildelt
3 H Hedmark 0,292675 Mandat tildelt
4 V Vest-Agder 0,290353 Mandat tildelt
5 KrF Telemark 0,289650 Mandat tildelt
6 Sp Sør-Trøndelag 0,288113 Mandat tildelt
7 Sp Rogaland 0,286949 Mandat tildelt
8 H Aust-Agder 0,279335 Mandat tildelt
9 Sp Oppland 0,275235 Mandat tildelt
10 KrF Vestfold 0,272172 Mandat tildelt
11 Sp Møre og Romsdal 0,259322 Mandat tildelt
12 KrF Sør-Trøndelag 0,254485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,252405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Nord-Trøndelag 0,244354 Mandat tildelt
15 V Rogaland 0,242757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Østfold 0,239314 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Buskerud 0,239254 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Oslo 0,233891 Mandat tildelt
19 H Vestfold 0,230831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Østfold 0,229250 Mandat tildelt
21 H Oslo 0,228929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Hedmark 0,219246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Akershus 0,218412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Buskerud 0,210729 Mandat tildelt
25 V Sør-Trøndelag 0,208547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Hordaland 0,207222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Rogaland 0,204892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Nordland 0,203951 Mandat tildelt
29 Sp Troms 0,202351 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Troms 0,197390 Mandat tildelt
31 H Nord-Trøndelag 0,195243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Rogaland 0,194167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Oppland 0,191261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Sogn og Fjordane 0,189862 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Hordaland 0,188864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Hordaland 0,187947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Nordland 0,187919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Telemark 0,180993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Sogn og Fjordane 0,180632 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Vest-Agder 0,180137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Møre og Romsdal 0,174721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Telemark 0,174595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Sogn og Fjordane 0,164299 Mandat tildelt
44 H Vest-Agder 0,163278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Møre og Romsdal 0,161263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Akershus 0,159357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Finnmark 0,155658 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Aust-Agder 0,155024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Oslo 0,149872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Sogn og Fjordane 0,149802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Troms 0,144321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Buskerud 0,142202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Sør-Trøndelag 0,136623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Buskerud 0,135235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Vestfold 0,132195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Nord-Trøndelag 0,129431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Hedmark 0,126847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Oslo 0,126845 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Vestfold 0,126010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Finnmark 0,125901 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Østfold 0,125150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Telemark 0,120421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Nordland 0,119876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Hedmark 0,118891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Nord-Trøndelag 0,116906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Østfold 0,115712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Aust-Agder 0,113314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Vest-Agder 0,109465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Møre og Romsdal 0,109269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Nordland 0,105731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Troms 0,103477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Oppland 0,101053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Oppland 0,095901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Finnmark 0,092143 Mandat tildelt