Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,7 26,3 5,4 60 48 12 62 60
Høyre 28,0 20,4 7,6 49 36 13 48 49
Frp 11,4 11,6 -0,2 20 21 -1 19 20
SV 4,1 7,6 -3,6 7 13 -6 7 7
Sp 6,7 13,5 -6,8 12 28 -16 12 12
KrF 5,6 3,8 1,8 10 3 7 10 10
Venstre 6,3 4,6 1,7 11 8 3 11 11
MDG 0,9 3,9 -3,0 0 3 -3 0 0
Rødt 1,5 4,7 -3,2 0 8 -8 0 0
Andre 3,9 3,6 0,3 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 4 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Akershus 6 7 2 0+1 1 0 2 0 0 0 0
Oslo 6 7 1 2 0 0+1 3 0 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Rogaland 4 4 2 0 1 2 0+1 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 2 1 1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,530811 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,505953 Mandat tildelt
3 Sp Østfold 0,457775 Mandat tildelt
4 Sp Buskerud 0,457615 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,444593 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,439378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 V Sør-Trøndelag 0,434637 Mandat tildelt
8 KrF Oslo 0,413173 Mandat tildelt
9 H Rogaland 0,386583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Hordaland 0,373033 Mandat tildelt
11 H Akershus 0,367378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Sør-Trøndelag 0,355320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Rogaland 0,346539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Sogn og Fjordane 0,345511 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Oppland 0,340966 Mandat tildelt
16 Sp Telemark 0,333918 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Oslo 0,333208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Østfold 0,319020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Aust-Agder 0,316336 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Aust-Agder 0,312372 Mandat tildelt
21 H Finnmark 0,305466 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Oslo 0,302363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Oslo 0,301774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Hordaland 0,301530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Akershus 0,299840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Finnmark 0,297771 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Telemark 0,292110 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Hordaland 0,289285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Rogaland 0,288104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Buskerud 0,281869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Vest-Agder 0,275913 Mandat tildelt
32 V Vestfold 0,275538 Mandat tildelt
33 H Nordland 0,273517 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Akershus 0,273135 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Østfold 0,268913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Telemark 0,266226 Mandat tildelt
37 V Østfold 0,260859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Nordland 0,258148 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Nord-Trøndelag 0,255105 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Møre og Romsdal 0,254322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Troms 0,250998 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Vestfold 0,250120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Rogaland 0,249818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Nordland 0,248056 Mandat tildelt
45 H Buskerud 0,246404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Møre og Romsdal 0,245682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Oslo 0,242578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Vestfold 0,241015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Vestfold 0,239979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Hordaland 0,239940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Østfold 0,238347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Vest-Agder 0,237646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Sør-Trøndelag 0,236740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Hedmark 0,236687 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Troms 0,234009 Mandat tildelt
56 KrF Sør-Trøndelag 0,233853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Oppland 0,232648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Nordland 0,229282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Møre og Romsdal 0,227721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Hedmark 0,227393 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Buskerud 0,227103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Aust-Agder 0,225868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Sogn og Fjordane 0,221803 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Nordland 0,220401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Oslo 0,218220 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Akershus 0,214058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Østfold 0,210357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Vest-Agder 0,209372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Sør-Trøndelag 0,205582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Vest-Agder 0,201716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Hordaland 0,200282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vestfold 0,197588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Buskerud 0,193653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Hordaland 0,191748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Møre og Romsdal 0,190600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Nordland 0,187383 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Troms 0,185848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Sør-Trøndelag 0,183692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Rogaland 0,182947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Hedmark 0,178180 Mandat tildelt
81 Sp Oppland 0,175466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Vest-Agder 0,174231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Buskerud 0,170658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Telemark 0,168197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Møre og Romsdal 0,165350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Aust-Agder 0,164548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Vestfold 0,161871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Nord-Trøndelag 0,157892 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Nord-Trøndelag 0,155805 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Sogn og Fjordane 0,153539 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Hedmark 0,152331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Sogn og Fjordane 0,137673 Mandat tildelt
93 V Troms 0,137094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Hedmark 0,133952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Oppland 0,132879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Troms 0,132618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Telemark 0,132442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Troms 0,129004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Telemark 0,125735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Oppland 0,120767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Hedmark 0,116580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Vest-Agder 0,115504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Finnmark 0,114785 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Sogn og Fjordane 0,114139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Aust-Agder 0,107678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Nord-Trøndelag 0,107407 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Finnmark 0,107226 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Nord-Trøndelag 0,099109 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Oppland 0,092894 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Nord-Trøndelag 0,089923 Mandat tildelt
111 KrF Finnmark 0,079317 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Sogn og Fjordane 0,076834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 SV Aust-Agder 0,071861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Finnmark 0,064028 Mandat tildelt