Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,7 27,4 4,3 57 49 8 59 57
Høyre 28,0 25,0 2,9 51 45 6 49 51
Frp 11,4 15,2 -3,8 20 27 -7 20 21
SV 4,1 6,0 -2,0 7 11 -4 7 7
Sp 6,7 10,3 -3,6 12 19 -7 12 12
KrF 5,6 4,2 1,4 10 8 2 10 10
Venstre 6,3 4,4 1,9 11 8 3 11 11
MDG 0,9 3,2 -2,3 0 1 -1 0 0
Rødt 1,5 2,4 -0,9 1 1 0 1 0
Andre 3,9 1,8 2,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 7 2 0+1 1 0 2 0 0 0
Oslo 7 6 1 1 0 0+1 3 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 2 0 0+1 2 1 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 1 1+1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1+1 0 1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,534027 Mandat tildelt
2 Sp Rogaland 0,529250 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,460804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 KrF Oslo 0,446765 Mandat tildelt
5 V Sør-Trøndelag 0,434614 Mandat tildelt
6 Sp Buskerud 0,408138 Mandat tildelt
7 Sp Troms 0,405128 Mandat tildelt
8 SV Sør-Trøndelag 0,388276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Oppland 0,379355 Mandat tildelt
10 Sp Østfold 0,375227 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Oslo 0,374582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Østfold 0,372939 Mandat tildelt
13 Ap Hordaland 0,364812 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Akershus 0,349210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Telemark 0,347848 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Oslo 0,344218 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Vest-Agder 0,336041 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Akershus 0,335862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Oslo 0,328932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Aust-Agder 0,323777 Mandat tildelt
21 Frp Møre og Romsdal 0,322208 Mandat tildelt
22 Sp Finnmark 0,321982 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Vestfold 0,321517 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Aust-Agder 0,321276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Rogaland 0,317291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Sør-Trøndelag 0,314259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Nordland 0,313664 Mandat tildelt
28 Ap Rogaland 0,310606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Telemark 0,306038 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Buskerud 0,305610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Hordaland 0,304340 Mandat tildelt
32 Ap Hedmark 0,292081 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Østfold 0,289566 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Møre og Romsdal 0,288073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Rogaland 0,286809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Møre og Romsdal 0,286253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Nordland 0,285152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Nord-Trøndelag 0,284935 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Troms 0,283189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Hordaland 0,280542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Akershus 0,277487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Telemark 0,274139 Mandat tildelt
43 V Vestfold 0,273869 Mandat tildelt
44 Ap Østfold 0,273051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Nordland 0,271949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Oslo 0,271886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Sør-Trøndelag 0,271046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Buskerud 0,270976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Nordland 0,268951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Nord-Trøndelag 0,262256 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Hordaland 0,259313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Buskerud 0,250333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Nordland 0,246919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Finnmark 0,245146 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Vestfold 0,243468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Rogaland 0,240371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Oppland 0,240112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Hedmark 0,239902 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Sogn og Fjordane 0,235354 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Vest-Agder 0,231621 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Troms 0,230284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Østfold 0,229325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Oslo 0,217793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Sør-Trøndelag 0,217282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Vest-Agder 0,215145 Mandat tildelt
66 KrF Nordland 0,213902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Vestfold 0,209279 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Hordaland 0,204674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Vestfold 0,203590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Buskerud 0,201707 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Finnmark 0,200879 Mandat tildelt
72 SV Finnmark 0,197795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Hordaland 0,196486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Buskerud 0,196293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Østfold 0,195946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Akershus 0,194726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Hedmark 0,192234 Mandat tildelt
78 Sp Oppland 0,191045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Troms 0,188298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Sogn og Fjordane 0,184108 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Rogaland 0,181577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Vest-Agder 0,176811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Nord-Trøndelag 0,176184 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Vest-Agder 0,175276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Troms 0,174536 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Sør-Trøndelag 0,173271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Telemark 0,170732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Vestfold 0,166286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Hedmark 0,166252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Møre og Romsdal 0,163581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Sogn og Fjordane 0,160610 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Telemark 0,158981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Møre og Romsdal 0,157579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Møre og Romsdal 0,153229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Oppland 0,152074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Finnmark 0,148517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Ap Aust-Agder 0,146313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Troms 0,145492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Sogn og Fjordane 0,145336 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Hedmark 0,145319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Sogn og Fjordane 0,142584 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Telemark 0,138747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Aust-Agder 0,134911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Oppland 0,129724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Vest-Agder 0,120153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Nord-Trøndelag 0,118748 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Hedmark 0,118706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Aust-Agder 0,116756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Oppland 0,115714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Nord-Trøndelag 0,112831 Mandat tildelt
111 V Nord-Trøndelag 0,106608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Finnmark 0,091393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 SV Sogn og Fjordane 0,075179 Mandat tildelt