Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 38,0 26,3 11,7 72 48 24 72 72
Høyre 21,8 20,4 1,4 42 36 6 42 42
Frp 0,8 11,6 -10,8 0 21 -21 0 0
SV 5,5 7,6 -2,1 10 13 -3 10 10
Sp 10,7 13,5 -2,8 20 28 -8 20 20
KrF 11,5 3,8 7,7 22 3 19 22 22
Venstre 3,7 4,6 -0,9 3 8 -5 3 3
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 0,4 4,7 -4,3 0 8 -8 0 0
Andre 7,7 3,6 4,1 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 0 0+1 1 1 0 0 0 0
Akershus 8 6 0 1 1+1 1 1 0 0 0
Oslo 8 6 0 2 0+1 1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Buskerud 4 2 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Vestfold 3 2 0 0 0+1 1 0 0 0 0
Telemark 2 1 0 0+1 1 1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 0 1+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 0 0 0 2+1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 0 0+1 1 3 0 0 0 0
Hordaland 6 4+1 0 1 1 3 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 0 0 1 1+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 0 0+1 1 1 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 0 0 2 0+1 0 0 0 0
Troms 3 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Sør-Trøndelag 0,381682 Mandat tildelt
2 KrF Buskerud 0,316999 Mandat tildelt
3 SV Rogaland 0,309447 Mandat tildelt
4 Sp Oslo 0,307752 Mandat tildelt
5 KrF Nordland 0,306821 Mandat tildelt
6 Sp Vestfold 0,305746 Mandat tildelt
7 H Nord-Trøndelag 0,293151 Mandat tildelt
8 KrF Rogaland 0,292122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Ap Telemark 0,288247 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Sogn og Fjordane 0,285058 Mandat tildelt
11 H Hordaland 0,282179 Mandat tildelt
12 Sp Akershus 0,271547 Mandat tildelt
13 KrF Vest-Agder 0,271018 Mandat tildelt
14 SV Nordland 0,266412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Vest-Agder 0,265578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Hedmark 0,265405 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Akershus 0,262355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Akershus 0,255555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Hordaland 0,254060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Østfold 0,253260 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Troms 0,251321 Mandat tildelt
22 Ap Rogaland 0,247391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Vest-Agder 0,245131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Hordaland 0,245045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Møre og Romsdal 0,242609 Mandat tildelt
26 Ap Oslo 0,239907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Akershus 0,239756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Rogaland 0,239258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Nordland 0,239016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Oslo 0,237953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Oslo 0,234378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Oppland 0,233838 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Sør-Trøndelag 0,233014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Rogaland 0,232077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Aust-Agder 0,229270 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Sør-Trøndelag 0,228065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Østfold 0,225923 Mandat tildelt
38 KrF Oslo 0,225458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Sogn og Fjordane 0,225379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Oppland 0,222597 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Troms 0,217075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Vestfold 0,216214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Buskerud 0,213508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Møre og Romsdal 0,209750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Aust-Agder 0,208749 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Vestfold 0,207933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Østfold 0,206523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Buskerud 0,206195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Hordaland 0,205950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Sør-Trøndelag 0,205125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Møre og Romsdal 0,204750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Hordaland 0,202958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Nord-Trøndelag 0,197644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Vest-Agder 0,194212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Østfold 0,193573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Buskerud 0,193507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Hedmark 0,191365 Mandat tildelt
58 KrF Hedmark 0,190843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Akershus 0,190029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Finnmark 0,189108 Mandat tildelt
61 Ap Møre og Romsdal 0,188505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Buskerud 0,183281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Troms 0,181264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Telemark 0,180786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Nord-Trøndelag 0,179325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Nord-Trøndelag 0,175828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Nordland 0,174509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Østfold 0,174087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Vestfold 0,173867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Hedmark 0,173083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Aust-Agder 0,170472 Mandat tildelt
72 H Nordland 0,169288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Finnmark 0,167560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Troms 0,163646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Møre og Romsdal 0,157404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Troms 0,155341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Oppland 0,152036 Mandat tildelt
78 Ap Sogn og Fjordane 0,148401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Hedmark 0,146477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Sogn og Fjordane 0,146097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Telemark 0,145272 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Oppland 0,143995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Telemark 0,142245 Mandat tildelt