Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 39,8 27,4 12,4 99 49 50 96 100
Høyre 9,7 25,0 -15,3 19 45 -26 18 19
Frp 0,0 15,2 -15,2 0 27 -27 0 0
SV 0,0 6,0 -6,0 0 11 -11 0 0
Sp 3,9 10,3 -6,5 4 19 -15 6 4
KrF 7,9 4,2 3,7 14 8 6 15 14
Venstre 8,0 4,4 3,7 14 8 6 15 13
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 0,0 2,4 -2,4 0 1 -1 0 0
Andre 30,8 1,8 28,9 19 0 19 19 19
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0+1
Akershus 11 3 0 0 0 1 3 0 0 0+1
Oslo 11 3 0 0 0 1 4 0 0 0+1
Hedmark 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Oppland 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Buskerud 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0+1
Vestfold 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0+1
Telemark 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0+1
Aust-Agder 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0+1
Vest-Agder 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1
Rogaland 7 2 0 0 0 3 1 0 0 0+1
Hordaland 8 3 0 0 0 2 2 0 0 0+1
Sogn og Fjordane 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Møre og Romsdal 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0+1
Sør-Trøndelag 6 1 0 0 0 1 1 0 0 0+1
Nord-Trøndelag 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0+1
Nordland 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0+1
Troms 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0+1
Finnmark 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0+1

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 A Akershus 2,485075 Mandat tildelt
2 A Oslo 2,019967 Mandat tildelt
3 A Rogaland 1,904897 Mandat tildelt
4 A Sør-Trøndelag 1,812515 Mandat tildelt
5 A Hordaland 1,700653 Mandat tildelt
6 A Møre og Romsdal 1,487708 Mandat tildelt
7 A Østfold 1,283273 Mandat tildelt
8 A Vest-Agder 0,984548 Mandat tildelt
9 A Hedmark 0,958380 Mandat tildelt
10 A Nordland 0,938744 Mandat tildelt
11 A Buskerud 0,656498 Mandat tildelt
12 A Vestfold 0,644003 Mandat tildelt
13 A Finnmark 0,568712 Mandat tildelt
14 A Aust-Agder 0,535013 Mandat tildelt
15 A Oppland 0,520599 Mandat tildelt
16 A Telemark 0,516791 Mandat tildelt
17 A Troms 0,509224 Mandat tildelt
18 A Nord-Trøndelag 0,508863 Mandat tildelt
19 A Sogn og Fjordane 0,178652 Mandat tildelt