Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 41,1 27,4 13,7 76 49 27 76 75
Høyre 22,8 25,0 -2,2 42 45 -3 42 42
Frp 9,6 15,2 -5,6 17 27 -10 17 18
SV 3,3 6,0 -2,7 1 11 -10 1 1
Sp 5,2 10,3 -5,1 9 19 -10 9 9
KrF 5,6 4,2 1,4 10 8 2 10 10
Venstre 3,8 4,4 -0,6 2 8 -6 2 2
MDG 6,5 3,2 3,3 12 1 11 12 12
Rødt 1,0 2,4 -1,4 0 1 -1 0 0
Andre 1,3 1,8 -0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 5 2 0 0 0+1 1 1 0 0
Oslo 8 5 1 1 0 0+1 1 2 0 0
Hedmark 4 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Oppland 4 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Buskerud 4 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 2 0+1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 2 0 0 2 0 0+1 0 0
Hordaland 6 5 2 0 0+1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0 0+1 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Troms 3 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Finnmark 3 1 0 0 0 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Rogaland 0,669549 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,571975 Mandat tildelt
3 Frp Vest-Agder 0,540885 Mandat tildelt
4 Sp Møre og Romsdal 0,522472 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,513276 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,496718 Mandat tildelt
7 Sp Rogaland 0,493011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Nord-Trøndelag 0,492387 Mandat tildelt
9 Sp Sør-Trøndelag 0,484219 Mandat tildelt
10 Sp Akershus 0,483711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Oppland 0,464184 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Finnmark 0,454291 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Østfold 0,452232 Mandat tildelt
14 Sp Sogn og Fjordane 0,448851 Mandat tildelt
15 Frp Hedmark 0,444530 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Buskerud 0,434515 Mandat tildelt
17 MDG Buskerud 0,432680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 MDG Oslo 0,430116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 MDG Østfold 0,418555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Akershus 0,410454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 MDG Akershus 0,395710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Oslo 0,394037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Aust-Agder 0,392645 Mandat tildelt
24 H Rogaland 0,378161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Troms 0,377402 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Hordaland 0,377287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Hordaland 0,369076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Oslo 0,361830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Vestfold 0,353453 Mandat tildelt
30 MDG Hordaland 0,352080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Østfold 0,349509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Nordland 0,348220 Mandat tildelt
33 H Østfold 0,346624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 MDG Møre og Romsdal 0,345992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Møre og Romsdal 0,344054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Sør-Trøndelag 0,340047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Telemark 0,332415 Mandat tildelt
38 H Vestfold 0,329355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Sør-Trøndelag 0,328671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Aust-Agder 0,327621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Telemark 0,324001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Rogaland 0,323525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Troms 0,311757 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Oppland 0,304848 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Telemark 0,304627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Akershus 0,304412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Finnmark 0,299982 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Vestfold 0,295266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Østfold 0,295253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Nordland 0,293901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Buskerud 0,291722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Rogaland 0,291489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Nord-Trøndelag 0,290546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Vest-Agder 0,289386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Hordaland 0,286058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Troms 0,285165 Mandat tildelt
57 MDG Oppland 0,283023 Mandat tildelt
58 KrF Vest-Agder 0,280884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Buskerud 0,279668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Buskerud 0,279541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Hedmark 0,278612 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Nordland 0,277294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Nordland 0,259345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Vest-Agder 0,253856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Nordland 0,250549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Telemark 0,247814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Sør-Trøndelag 0,234560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Hedmark 0,233836 Mandat tildelt
69 H Aust-Agder 0,233528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Møre og Romsdal 0,225287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Hedmark 0,223475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Sør-Trøndelag 0,221556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Møre og Romsdal 0,218377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Oppland 0,213548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Vestfold 0,213395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Oslo 0,192209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Troms 0,191995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Vestfold 0,189655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Sogn og Fjordane 0,187729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Nord-Trøndelag 0,179092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Troms 0,176458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Finnmark 0,174732 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Telemark 0,174087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Sogn og Fjordane 0,172906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Finnmark 0,172505 Mandat tildelt