Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 41,1 27,4 13,7 77 49 28 76 77
Høyre 22,8 25,0 -2,2 42 45 -3 42 41
Frp 9,6 15,2 -5,6 17 27 -10 17 17
SV 3,3 6,0 -2,7 1 11 -10 1 1
Sp 5,2 10,3 -5,1 9 19 -10 9 9
KrF 5,6 4,2 1,4 10 8 2 10 10
Venstre 3,8 4,4 -0,6 2 8 -6 2 2
MDG 6,5 3,2 3,3 11 1 10 12 12
Rødt 1,0 2,4 -1,4 0 1 -1 0 0
Andre 1,3 1,8 -0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 8 6 2 0 0 0+1 1 1 0 0
Oslo 9 5 1 1 0 0+1 1 2 0 0
Hedmark 4 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Oppland 3 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 2 0+1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 2 0 0 2 0 0+1 0 0
Hordaland 6 5 2 0 0+1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0 0+1 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Troms 3 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Finnmark 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Rogaland 0,669549 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,571975 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,558808 Mandat tildelt
4 Sp Akershus 0,544174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 KrF Oslo 0,541791 Mandat tildelt
6 Frp Vest-Agder 0,540885 Mandat tildelt
7 Sp Rogaland 0,493011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Nord-Trøndelag 0,492387 Mandat tildelt
9 Sp Sør-Trøndelag 0,484219 Mandat tildelt
10 Sp Møre og Romsdal 0,457163 Mandat tildelt
11 Frp Finnmark 0,454291 Mandat tildelt
12 MDG Oslo 0,454011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Østfold 0,452232 Mandat tildelt
14 Sp Sogn og Fjordane 0,448851 Mandat tildelt
15 MDG Akershus 0,445174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Hedmark 0,444530 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 MDG Østfold 0,418555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Aust-Agder 0,392645 Mandat tildelt
19 Frp Oppland 0,386820 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Oslo 0,381931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Buskerud 0,380201 Mandat tildelt
22 MDG Buskerud 0,378595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Troms 0,377402 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Hordaland 0,369076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 MDG Vestfold 0,353453 Mandat tildelt
26 MDG Hordaland 0,352080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Østfold 0,349509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Nordland 0,348220 Mandat tildelt
29 Frp Akershus 0,342463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Telemark 0,332415 Mandat tildelt
31 KrF Sør-Trøndelag 0,328671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Møre og Romsdal 0,328543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Aust-Agder 0,327621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Telemark 0,324001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Rogaland 0,323525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Møre og Romsdal 0,302743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Finnmark 0,299982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Vestfold 0,295266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Østfold 0,295253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Rogaland 0,291489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Nord-Trøndelag 0,290546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 MDG Vest-Agder 0,289386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Hordaland 0,286058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Troms 0,285165 Mandat tildelt
45 KrF Vest-Agder 0,280884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Nordland 0,277294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Nordland 0,259345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Buskerud 0,255256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Nordland 0,250549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Telemark 0,247814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Buskerud 0,244598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Oppland 0,235853 Mandat tildelt
53 MDG Sør-Trøndelag 0,234560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Hedmark 0,233836 Mandat tildelt