Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 40,2 26,3 13,9 76 48 28 76 75
Høyre 20,3 20,4 -0,1 35 36 -1 35 36
Frp 12,8 11,6 1,2 22 21 1 22 22
SV 3,4 7,6 -4,2 1 13 -12 1 1
Sp 5,8 13,5 -7,7 10 28 -18 10 10
KrF 5,6 3,8 1,8 9 3 6 9 9
Venstre 5,2 4,6 0,6 9 8 1 9 9
MDG 4,2 3,9 0,3 7 3 4 7 7
Rødt 1,2 4,7 -3,5 0 8 -8 0 0
Andre 1,3 3,6 -2,3 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 8 5 2 0 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 8 5 1 1 0 0+1 2 2 0 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 5 3 3 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 6 4 2 0 1 1 1 0+1 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 1 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 3 0 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 4 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 3 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,628724 Mandat tildelt
2 Sp Rogaland 0,581431 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,557105 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,543255 Mandat tildelt
5 Sp Møre og Romsdal 0,525483 Mandat tildelt
6 V Rogaland 0,516348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 KrF Oslo 0,510885 Mandat tildelt
8 Sp Østfold 0,484953 Mandat tildelt
9 Sp Buskerud 0,484770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Oppland 0,472628 Mandat tildelt
11 V Akershus 0,464573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 MDG Sør-Trøndelag 0,459881 Mandat tildelt
13 V Sør-Trøndelag 0,443580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Aust-Agder 0,438460 Mandat tildelt
15 V Oslo 0,431164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Oslo 0,419130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Hordaland 0,417983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Akershus 0,415637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Troms 0,409988 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Østfold 0,394426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Aust-Agder 0,386238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Østfold 0,372750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Sogn og Fjordane 0,366000 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Nordland 0,357839 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Hordaland 0,357677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Telemark 0,353782 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Nord-Trøndelag 0,353640 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Oslo 0,343413 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Rogaland 0,343115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Vest-Agder 0,341154 Mandat tildelt
31 Frp Møre og Romsdal 0,340553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Telemark 0,329171 Mandat tildelt
33 MDG Rogaland 0,329133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Finnmark 0,315420 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Buskerud 0,314813 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Vestfold 0,309285 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Rogaland 0,308885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Sogn og Fjordane 0,307432 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Akershus 0,301409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Sør-Trøndelag 0,289184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Buskerud 0,287642 Mandat tildelt
42 Frp Sør-Trøndelag 0,284976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Vestfold 0,281191 Mandat tildelt
44 Frp Vestfold 0,273898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Østfold 0,266196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Troms 0,257613 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Oslo 0,256994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Vestfold 0,255342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Østfold 0,251767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Vestfold 0,249559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Hordaland 0,244883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Nordland 0,242910 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Vest-Agder 0,241517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Hedmark 0,240908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Buskerud 0,239449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Telemark 0,233154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Møre og Romsdal 0,232390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Nordland 0,231725 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Akershus 0,226778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Nordland 0,224931 Mandat tildelt
61 Sp Vest-Agder 0,221783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Buskerud 0,221591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Hordaland 0,212178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Vest-Agder 0,205853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Nordland 0,199243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Sør-Trøndelag 0,194590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Oppland 0,185889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Møre og Romsdal 0,185789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Møre og Romsdal 0,183242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Aust-Agder 0,174345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Sogn og Fjordane 0,170194 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Vest-Agder 0,168715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Nord-Trøndelag 0,165060 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Troms 0,163952 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Finnmark 0,159112 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 MDG Troms 0,159044 Mandat tildelt
77 V Hedmark 0,155458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Telemark 0,149985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Hedmark 0,144149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Troms 0,139953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Oppland 0,135616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Nord-Trøndelag 0,132824 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Hedmark 0,132267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Telemark 0,128315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Oppland 0,123605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Sogn og Fjordane 0,116507 Mandat tildelt
87 KrF Oppland 0,114838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Aust-Agder 0,109911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Finnmark 0,097991 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Finnmark 0,097478 Mandat tildelt
91 MDG Aust-Agder 0,095922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Nord-Trøndelag 0,091750 Mandat tildelt