Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 39,8 27,4 12,4 75 49 26 77 74
Høyre 23,4 25,0 -1,6 42 45 -3 42 41
Frp 9,5 15,2 -5,7 16 27 -11 15 17
SV 4,4 6,0 -1,6 7 11 -4 7 8
Sp 5,4 10,3 -4,9 9 19 -10 9 9
KrF 5,4 4,2 1,2 9 8 1 9 9
Venstre 4,9 4,4 0,5 8 8 0 8 9
MDG 3,6 3,2 0,4 2 1 1 1 2
Rødt 2,0 2,4 -0,4 1 1 0 1 0
Andre 1,4 1,8 -0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 6 2 1 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 8 5 1 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 4 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 2 0+1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 2 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 6 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,593978 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,565110 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,538834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Frp Vest-Agder 0,535238 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,522486 Mandat tildelt
6 V Rogaland 0,513771 Mandat tildelt
7 Sp Rogaland 0,511959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Nord-Trøndelag 0,511311 Mandat tildelt
9 SV Sør-Trøndelag 0,506793 Mandat tildelt
10 Sp Sør-Trøndelag 0,502833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Møre og Romsdal 0,474739 Mandat tildelt
12 Sp Sogn og Fjordane 0,466088 Mandat tildelt
13 Frp Finnmark 0,449562 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Hedmark 0,439902 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Akershus 0,436201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Østfold 0,436065 Mandat tildelt
17 SV Oslo 0,429323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Sør-Trøndelag 0,409910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Nordland 0,409343 Mandat tildelt
20 Sp Buskerud 0,394789 Mandat tildelt
21 Sp Troms 0,391896 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Oppland 0,382811 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Aust-Agder 0,378659 Mandat tildelt
24 Frp Oslo 0,377963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Rogaland 0,374353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Troms 0,369661 Mandat tildelt
27 Sp Østfold 0,362990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Oslo 0,359006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Hordaland 0,355898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Akershus 0,338895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Telemark 0,336492 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Møre og Romsdal 0,325129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Aust-Agder 0,324194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Telemark 0,320543 Mandat tildelt
35 Frp Rogaland 0,320159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Sør-Trøndelag 0,316938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Finnmark 0,311496 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Østfold 0,292186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Buskerud 0,288224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Nord-Trøndelag 0,287485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Vestfold 0,284718 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Hordaland 0,283074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Rogaland 0,281083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Nordland 0,274394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Møre og Romsdal 0,271735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Vest-Agder 0,270847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Nordland 0,260174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Vestfold 0,258304 Mandat tildelt
49 SV Finnmark 0,258244 Mandat tildelt
50 SV Hordaland 0,256466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Buskerud 0,256204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Østfold 0,255789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Buskerud 0,252596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Hedmark 0,250929 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Nordland 0,250115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Hordaland 0,244577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Buskerud 0,235882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Nordland 0,232837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Akershus 0,232343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Hedmark 0,232083 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sør-Trøndelag 0,219246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Vestfold 0,217054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Østfold 0,216292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Vestfold 0,211166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Oslo 0,210650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Vest-Agder 0,202912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Møre og Romsdal 0,199955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Vestfold 0,196944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Troms 0,190000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Finnmark 0,189468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Sogn og Fjordane 0,185750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Oppland 0,184808 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Møre og Romsdal 0,184269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Telemark 0,181073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Telemark 0,172281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Troms 0,170144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Vest-Agder 0,169581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Oppland 0,169309 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Sogn og Fjordane 0,166726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Troms 0,164599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Vest-Agder 0,156852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Hedmark 0,156785 Mandat tildelt
83 V Telemark 0,149948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Nord-Trøndelag 0,147262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Oppland 0,143410 Mandat tildelt