Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 39,8 27,4 12,4 76 49 27 77 74
Høyre 23,4 25,0 -1,6 41 45 -4 42 41
Frp 9,5 15,2 -5,7 16 27 -11 15 16
SV 4,4 6,0 -1,6 7 11 -4 7 8
Sp 5,4 10,3 -4,9 9 19 -10 9 9
KrF 5,4 4,2 1,2 9 8 1 9 9
Venstre 4,9 4,4 0,5 8 8 0 8 9
MDG 3,6 3,2 0,4 2 1 1 1 2
Rødt 2,0 2,4 -0,4 1 1 0 1 1
Andre 1,4 1,8 -0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 5 2 0+1 0 0 1 1 0 0
Oslo 8 4 1 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 4 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 4 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 4 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 2 0+1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 2 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 1 0 1 1 0+1 0 0 0
Sør-Trøndelag 6 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,619581 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,593978 Mandat tildelt
3 Frp Vest-Agder 0,535238 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,513771 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,511959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Nord-Trøndelag 0,511311 Mandat tildelt
7 SV Sør-Trøndelag 0,506793 Mandat tildelt
8 Sp Sør-Trøndelag 0,502833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Akershus 0,502320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Oslo 0,494986 Mandat tildelt
11 KrF Akershus 0,478963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Sogn og Fjordane 0,466088 Mandat tildelt
13 Frp Oppland 0,459373 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Buskerud 0,451187 Mandat tildelt
15 Frp Finnmark 0,449562 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Hedmark 0,439902 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Østfold 0,436065 Mandat tildelt
18 V Sør-Trøndelag 0,409910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Nordland 0,409343 Mandat tildelt
20 SV Oslo 0,406727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Troms 0,391896 Mandat tildelt
22 V Akershus 0,387734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Aust-Agder 0,378659 Mandat tildelt
24 SV Rogaland 0,374353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Møre og Romsdal 0,371577 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Troms 0,369661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Østfold 0,362990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Oslo 0,358070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Hordaland 0,355898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Oslo 0,340111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Telemark 0,336492 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Buskerud 0,329399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Aust-Agder 0,324194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Telemark 0,320543 Mandat tildelt
35 Frp Rogaland 0,320159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Sør-Trøndelag 0,316938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Finnmark 0,311496 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Møre og Romsdal 0,310554 Mandat tildelt
39 Frp Akershus 0,301240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Buskerud 0,292805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Østfold 0,292186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Buskerud 0,288681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Nord-Trøndelag 0,287485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Vestfold 0,284718 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Hordaland 0,283074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Rogaland 0,281083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Nordland 0,274394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Vest-Agder 0,270847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Buskerud 0,269580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Nordland 0,260174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Vestfold 0,258304 Mandat tildelt
52 SV Finnmark 0,258244 Mandat tildelt
53 SV Hordaland 0,256466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Østfold 0,255789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Hedmark 0,250929 Mandat tildelt
56 KrF Nordland 0,250115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Hordaland 0,244577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Nordland 0,232837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Hedmark 0,232083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Møre og Romsdal 0,228520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Oppland 0,221770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Sør-Trøndelag 0,219246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Vestfold 0,217054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Østfold 0,216292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Vestfold 0,211166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Møre og Romsdal 0,210593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Oppland 0,203171 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Vest-Agder 0,202912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Oslo 0,199564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Vestfold 0,196944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Troms 0,190000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Finnmark 0,189468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Sogn og Fjordane 0,185750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Telemark 0,181073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Møre og Romsdal 0,180853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Telemark 0,172281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Oppland 0,172092 Mandat tildelt