Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 38,0 27,4 10,6 72 49 23 71 73
Høyre 24,0 25,0 -1,1 41 45 -4 42 41
Frp 12,0 15,2 -3,2 20 27 -7 21 20
SV 3,6 6,0 -2,4 1 11 -10 1 1
Sp 5,8 10,3 -4,6 10 19 -9 10 10
KrF 5,2 4,2 1,0 9 8 1 9 9
Venstre 4,6 4,4 0,2 8 8 0 8 8
MDG 4,1 3,2 0,9 7 1 6 7 7
Rødt 1,5 2,4 -0,9 1 1 0 0 0
Andre 1,4 1,8 -0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 8 6 2 0 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 8 5 1 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 5 4 2 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2 0 0+1 1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Nordland 4 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Troms 3 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,632458 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,601748 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,555084 Mandat tildelt
4 Sp Rogaland 0,545144 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,533611 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,520141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Møre og Romsdal 0,505508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Oslo 0,504319 Mandat tildelt
9 Frp Oppland 0,483041 Mandat tildelt
10 MDG Oslo 0,480200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 V Rogaland 0,477066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Oslo 0,476922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 MDG Sør-Trøndelag 0,446544 Mandat tildelt
14 H Vest-Agder 0,444885 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Oslo 0,437364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Akershus 0,427638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 MDG Rogaland 0,424933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Østfold 0,420943 Mandat tildelt
19 Sp Buskerud 0,420386 Mandat tildelt
20 Sp Troms 0,417316 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Akershus 0,410856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Aust-Agder 0,409087 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Akershus 0,405046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Rogaland 0,403986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Rogaland 0,397650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Hordaland 0,396728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Østfold 0,386469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Sør-Trøndelag 0,380652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Østfold 0,368694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Aust-Agder 0,365506 Mandat tildelt
31 H Østfold 0,364492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Nord-Trøndelag 0,362774 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Buskerud 0,360255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Telemark 0,358275 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Sør-Trøndelag 0,357572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Hordaland 0,357190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Vestfold 0,346327 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Nordland 0,346247 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Hordaland 0,343540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Oslo 0,333366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Finnmark 0,331646 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Troms 0,327825 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Telemark 0,320336 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Buskerud 0,318746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Møre og Romsdal 0,316565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Telemark 0,309445 Mandat tildelt
47 H Nordland 0,309037 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Sør-Trøndelag 0,305947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Hedmark 0,292970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 MDG Akershus 0,282511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Nordland 0,277037 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Sør-Trøndelag 0,276656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Vestfold 0,274813 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Rogaland 0,271329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Buskerud 0,267627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Oppland 0,267127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Vestfold 0,266451 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Østfold 0,265589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Vest-Agder 0,261453 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Møre og Romsdal 0,252302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Hedmark 0,247125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Møre og Romsdal 0,246157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Aust-Agder 0,245569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Nordland 0,241417 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Buskerud 0,240240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Vestfold 0,239866 Mandat tildelt
67 Frp Troms 0,239761 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Sogn og Fjordane 0,234420 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Buskerud 0,227671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Hordaland 0,227112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Vest-Agder 0,225133 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Oslo 0,224314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Vestfold 0,224301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Hordaland 0,223428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Nordland 0,221003 Mandat tildelt
76 Frp Telemark 0,217377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Nordland 0,216210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Vestfold 0,209722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Østfold 0,200821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Oppland 0,196790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Møre og Romsdal 0,192144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Finnmark 0,189091 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Vest-Agder 0,188401 Mandat tildelt
84 H Nord-Trøndelag 0,188324 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Finnmark 0,183745 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 MDG Vest-Agder 0,183646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Nord-Trøndelag 0,181489 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Troms 0,180960 Mandat tildelt
89 Sp Vest-Agder 0,180526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Sør-Trøndelag 0,178469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Sogn og Fjordane 0,178330 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Finnmark 0,176000 Mandat tildelt
93 Sp Sogn og Fjordane 0,165438 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Troms 0,164269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Sogn og Fjordane 0,160932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Telemark 0,157278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Troms 0,152849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Oppland 0,149677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Hedmark 0,148370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Hedmark 0,145582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Telemark 0,139263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Aust-Agder 0,138987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Nord-Trøndelag 0,134051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Hedmark 0,134011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Oppland 0,133180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Oppland 0,130599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Sogn og Fjordane 0,127277 Mandat tildelt
108 MDG Finnmark 0,109486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Finnmark 0,103215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Aust-Agder 0,102260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Aust-Agder 0,098879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Nord-Trøndelag 0,093346 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Nord-Trøndelag 0,090030 Mandat tildelt