Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 38,3 27,4 10,9 71 49 22 71 70
Høyre 21,7 25,0 -3,3 37 45 -8 38 38
Frp 11,5 15,2 -3,7 20 27 -7 20 20
SV 4,2 6,0 -1,8 7 11 -4 7 7
Sp 8,5 10,3 -1,8 15 19 -4 15 15
KrF 5,1 4,2 0,9 9 8 1 9 9
Venstre 4,8 4,4 0,4 8 8 0 8 9
MDG 2,5 3,2 -0,7 1 1 0 1 1
Rødt 1,5 2,4 -0,9 1 1 0 0 0
Andre 1,9 1,8 0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 8 5 2 1 1 0+1 1 0 0 0
Oslo 8 5 1 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 5 4 2 0 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 5 4 2 1 1 1+1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 0 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,532468 Mandat tildelt
2 Sp Telemark 0,529644 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,522084 Mandat tildelt
4 H Nord-Trøndelag 0,511362 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 KrF Akershus 0,508925 Mandat tildelt
6 V Rogaland 0,503262 Mandat tildelt
7 H Finnmark 0,498908 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Oslo 0,493450 Mandat tildelt
9 Sp Finnmark 0,490272 Mandat tildelt
10 SV Sør-Trøndelag 0,483773 Mandat tildelt
11 Frp Oppland 0,463410 Mandat tildelt
12 Frp Oslo 0,457531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Rogaland 0,442448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Akershus 0,439485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Hordaland 0,438880 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Akershus 0,427300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Østfold 0,411839 Mandat tildelt
18 Frp Akershus 0,410248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Oslo 0,409811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Nordland 0,409540 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Vest-Agder 0,402671 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Sør-Trøndelag 0,401543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Oslo 0,395860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Møre og Romsdal 0,393575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Aust-Agder 0,392460 Mandat tildelt
26 SV Nordland 0,390763 Mandat tildelt
27 Frp Rogaland 0,387554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Hedmark 0,365305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Rogaland 0,359915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Aust-Agder 0,357586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Rogaland 0,357320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Østfold 0,353704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Troms 0,352860 Mandat tildelt
34 V Oslo 0,351688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Nord-Trøndelag 0,348032 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Hordaland 0,342673 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Hordaland 0,336122 Mandat tildelt
38 Frp Nordland 0,332165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Oslo 0,331606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Østfold 0,329899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Buskerud 0,326070 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Sør-Trøndelag 0,323641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Vestfold 0,313464 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Hordaland 0,311641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Vestfold 0,310017 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Buskerud 0,305779 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Telemark 0,302735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Sør-Trøndelag 0,299314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Troms 0,296713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Akershus 0,296504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Oppland 0,290906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Telemark 0,289934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Møre og Romsdal 0,286529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Buskerud 0,282352 Mandat tildelt
55 H Nordland 0,279712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Vestfold 0,268895 Mandat tildelt
57 Sp Rogaland 0,268620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Nord-Trøndelag 0,268289 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Vest-Agder 0,266901 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Møre og Romsdal 0,266162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sør-Trøndelag 0,265402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Hedmark 0,265182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Sør-Trøndelag 0,263834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Vest-Agder 0,255807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Vestfold 0,255617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Vestfold 0,253030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Møre og Romsdal 0,249094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Finnmark 0,246524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Hordaland 0,244812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Sogn og Fjordane 0,244560 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Buskerud 0,244553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Østfold 0,244149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Oppland 0,241782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Hordaland 0,239587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Hedmark 0,239516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Nordland 0,236210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Troms 0,230006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Nordland 0,228103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Sogn og Fjordane 0,224860 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Buskerud 0,222763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Aust-Agder 0,222274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Akershus 0,221786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Vest-Agder 0,215987 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Østfold 0,211864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Telemark 0,208533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Vestfold 0,207192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Buskerud 0,207150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Troms 0,205629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Aust-Agder 0,205446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Vest-Agder 0,198752 Mandat tildelt
91 SV Møre og Romsdal 0,190905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Østfold 0,190441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Finnmark 0,185664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Finnmark 0,181415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Telemark 0,172814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Oppland 0,161613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Sogn og Fjordane 0,161398 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Troms 0,161250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Troms 0,160701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Sogn og Fjordane 0,157455 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Hedmark 0,153576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Vest-Agder 0,149720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Telemark 0,146902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Nord-Trøndelag 0,140580 Mandat tildelt
105 V Oppland 0,140507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Sogn og Fjordane 0,134279 Mandat tildelt