Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 37,9 27,4 10,5 71 49 22 72 69
Høyre 23,5 25,0 -1,5 42 45 -3 42 42
Frp 9,5 15,2 -5,7 15 27 -12 14 15
SV 5,0 6,0 -1,0 8 11 -3 8 8
Sp 5,8 10,3 -4,5 9 19 -10 9 9
KrF 5,9 4,2 1,7 9 8 1 9 10
Venstre 5,1 4,4 0,7 8 8 0 8 8
MDG 4,0 3,2 0,8 6 1 5 6 7
Rødt 2,1 2,4 -0,3 1 1 0 1 1
Andre 1,6 1,8 -0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 5 2 1 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 7 5 1 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 4 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 4 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Buskerud 4 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 2 0 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 5 4 2 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0 1 1 0+1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 3 2 1 0 1 1 0+1 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Nordland 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,649990 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,637984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 Sp Rogaland 0,549907 Mandat tildelt
4 KrF Oslo 0,540783 Mandat tildelt
5 Sp Sør-Trøndelag 0,540061 Mandat tildelt
6 Sp Akershus 0,539540 Mandat tildelt
7 Frp Vest-Agder 0,535238 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 V Rogaland 0,534738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Akershus 0,523351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Buskerud 0,484636 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Østfold 0,476458 Mandat tildelt
12 SV Nordland 0,465200 Mandat tildelt
13 SV Oslo 0,462183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Oppland 0,459373 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Finnmark 0,449562 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 MDG Oslo 0,441148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Hedmark 0,439902 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 MDG Sør-Trøndelag 0,433029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Sør-Trøndelag 0,426643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Rogaland 0,425399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Troms 0,420940 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Troms 0,420061 Mandat tildelt
23 KrF Aust-Agder 0,413718 Mandat tildelt
24 MDG Rogaland 0,412042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Akershus 0,403559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Østfold 0,389852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Hordaland 0,388852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Møre og Romsdal 0,371577 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Telemark 0,361423 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Oslo 0,358070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Oslo 0,353997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Telemark 0,350222 Mandat tildelt
33 KrF Sør-Trøndelag 0,346295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Buskerud 0,342873 Mandat tildelt
35 Sp Finnmark 0,334524 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Buskerud 0,332702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Aust-Agder 0,324194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Møre og Romsdal 0,323238 Mandat tildelt
39 Frp Rogaland 0,320159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Vestfold 0,311089 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Rogaland 0,307113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Akershus 0,301240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Vest-Agder 0,295940 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Buskerud 0,294535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Finnmark 0,293403 Mandat tildelt
46 Frp Østfold 0,292186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Hordaland 0,291430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Østfold 0,290660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Buskerud 0,288681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Nord-Trøndelag 0,287485 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Hedmark 0,285116 Mandat tildelt
52 Frp Hordaland 0,283074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Nordland 0,279444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Nordland 0,274394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Nordland 0,273250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Vestfold 0,268853 Mandat tildelt
57 MDG Buskerud 0,266277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Møre og Romsdal 0,259712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Østfold 0,257580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Hordaland 0,254557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Hedmark 0,249264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Vestfold 0,246641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 MDG Akershus 0,243509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Nordland 0,242363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Oppland 0,238194 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Akershus 0,234695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Oppland 0,230876 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Møre og Romsdal 0,230081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Østfold 0,225146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Sør-Trøndelag 0,219246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Vestfold 0,217526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Oslo 0,214372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Nordland 0,214257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Møre og Romsdal 0,212952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Vestfold 0,211523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Vest-Agder 0,211183 Mandat tildelt
77 Frp Vestfold 0,211166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Telemark 0,205746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Finnmark 0,197281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Møre og Romsdal 0,194244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Sør-Trøndelag 0,191968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Troms 0,190000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Troms 0,185901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Sogn og Fjordane 0,185750 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Nord-Trøndelag 0,183070 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Sogn og Fjordane 0,182177 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Vest-Agder 0,182111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Oppland 0,179171 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Vest-Agder 0,178198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Vest-Agder 0,178050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Oppland 0,177401 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Troms 0,175469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Oppland 0,174194 Mandat tildelt
94 Frp Telemark 0,172281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Troms 0,171297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Nord-Trøndelag 0,167360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Sogn og Fjordane 0,166871 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Hedmark 0,163201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Telemark 0,156090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Telemark 0,152477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Nord-Trøndelag 0,151700 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Hedmark 0,151683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Hedmark 0,143899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Sogn og Fjordane 0,142680 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Aust-Agder 0,140191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Finnmark 0,116785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Aust-Agder 0,114626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Sogn og Fjordane 0,111488 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Finnmark 0,106197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Nord-Trøndelag 0,104670 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Aust-Agder 0,098555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Aust-Agder 0,095869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Nord-Trøndelag 0,087327 Mandat tildelt
114 MDG Sogn og Fjordane 0,084111 Mandat tildelt