Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 37,9 27,4 10,5 72 49 23 72 71
Høyre 23,5 25,0 -1,5 42 45 -3 42 41
Frp 9,5 15,2 -5,7 15 27 -12 14 16
SV 5,0 6,0 -1,0 7 11 -4 8 8
Sp 5,8 10,3 -4,5 9 19 -10 9 9
KrF 5,9 4,2 1,7 9 8 1 9 9
Venstre 5,1 4,4 0,7 8 8 0 8 8
MDG 4,0 3,2 0,8 6 1 5 6 6
Rødt 2,1 2,4 -0,3 1 1 0 1 1
Andre 1,6 1,8 -0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 6 2 1 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 8 5 1 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 4 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 2 0 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 5 4 2 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0 1 1 0+1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 3 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Nordland 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,649990 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,637984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 Sp Akershus 0,606982 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,588770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 KrF Oslo 0,570827 Mandat tildelt
6 Sp Rogaland 0,549907 Mandat tildelt
7 Sp Sør-Trøndelag 0,540061 Mandat tildelt
8 V Rogaland 0,534738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Møre og Romsdal 0,509890 Mandat tildelt
10 SV Oslo 0,487860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Østfold 0,476458 Mandat tildelt
12 MDG Oslo 0,465657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Nordland 0,465200 Mandat tildelt
14 V Akershus 0,454004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 MDG Sør-Trøndelag 0,433029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Sør-Trøndelag 0,426643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Rogaland 0,425399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Buskerud 0,424056 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Troms 0,420940 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Troms 0,420061 Mandat tildelt
21 KrF Aust-Agder 0,413718 Mandat tildelt
22 MDG Rogaland 0,412042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Østfold 0,389852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Hordaland 0,388852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Oslo 0,373664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Telemark 0,361423 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Telemark 0,350222 Mandat tildelt
28 KrF Sør-Trøndelag 0,346295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Finnmark 0,334524 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Vestfold 0,311089 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Rogaland 0,307113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Buskerud 0,300014 Mandat tildelt
33 KrF Vest-Agder 0,295940 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Finnmark 0,293403 Mandat tildelt
35 SV Hordaland 0,291430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Buskerud 0,291114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Østfold 0,290660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Hedmark 0,285116 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Møre og Romsdal 0,282833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Nordland 0,279444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Akershus 0,273948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Nordland 0,273250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Vestfold 0,268853 Mandat tildelt
44 SV Akershus 0,264031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Buskerud 0,257718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Østfold 0,257580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Hordaland 0,254557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Hedmark 0,249264 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Vestfold 0,246641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Nordland 0,242363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 MDG Buskerud 0,232992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Møre og Romsdal 0,227248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Oslo 0,226281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Østfold 0,225146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Vestfold 0,217526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Nordland 0,214257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Vestfold 0,211523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Vest-Agder 0,211183 Mandat tildelt
59 SV Telemark 0,205746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Møre og Romsdal 0,201321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Oppland 0,198495 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Finnmark 0,197281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Oppland 0,192396 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Sør-Trøndelag 0,191968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Møre og Romsdal 0,186333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Troms 0,185901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Nord-Trøndelag 0,183070 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Sogn og Fjordane 0,182177 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Vest-Agder 0,182111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Vest-Agder 0,178198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Vest-Agder 0,178050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Troms 0,175469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Troms 0,171297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Nord-Trøndelag 0,167360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Sogn og Fjordane 0,166871 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Hedmark 0,163201 Mandat tildelt
77 V Telemark 0,156090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Telemark 0,152477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Nord-Trøndelag 0,151700 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Hedmark 0,151683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Oppland 0,149309 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Oppland 0,147834 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Oppland 0,145161 Mandat tildelt
84 MDG Hedmark 0,143899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Sogn og Fjordane 0,142680 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Aust-Agder 0,140191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Finnmark 0,116785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Aust-Agder 0,114626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Sogn og Fjordane 0,111488 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Finnmark 0,106197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Nord-Trøndelag 0,104670 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Aust-Agder 0,098555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Aust-Agder 0,095869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Nord-Trøndelag 0,087327 Mandat tildelt
95 MDG Sogn og Fjordane 0,084111 Mandat tildelt