Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 37,4 26,3 11,1 73 48 25 72 72
Høyre 24,7 20,4 4,3 43 36 7 45 45
Frp 12,4 11,6 0,8 22 21 1 22 22
SV 3,6 7,6 -4,0 1 13 -12 1 1
Sp 6,1 13,5 -7,4 11 28 -17 11 11
KrF 4,7 3,8 0,9 8 3 5 8 8
Venstre 3,6 4,6 -1,0 3 8 -5 2 2
MDG 4,4 3,9 0,5 8 3 5 8 8
Rødt 1,8 4,7 -2,9 0 8 -8 0 0
Andre 1,4 3,6 -2,2 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 7 6+1 2 0 1 0 1 1 0 0
Oslo 7 6 1 1 0 0+1 2 2 0 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2 0 1 1+1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 3 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Troms 3 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Rogaland 0,611512 Mandat tildelt
2 Sp Møre og Romsdal 0,552651 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,539646 Mandat tildelt
4 H Nord-Trøndelag 0,514385 Mandat tildelt
5 Sp Østfold 0,510056 Mandat tildelt
6 Sp Buskerud 0,509869 Mandat tildelt
7 MDG Sør-Trøndelag 0,481771 Mandat tildelt
8 KrF Møre og Romsdal 0,461384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Akershus 0,460351 Mandat tildelt
10 Frp Oppland 0,457830 Mandat tildelt
11 KrF Akershus 0,455953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Rogaland 0,432081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Troms 0,431183 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Vest-Agder 0,430140 Mandat tildelt
15 KrF Oslo 0,428791 Mandat tildelt
16 Frp Aust-Agder 0,424789 Mandat tildelt
17 H Rogaland 0,419822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Oslo 0,417532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Oslo 0,406031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Hordaland 0,405107 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Hordaland 0,404914 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Akershus 0,402649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Sogn og Fjordane 0,384942 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Buskerud 0,374635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Telemark 0,372046 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Vestfold 0,364858 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Østfold 0,362376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Østfold 0,361104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Sør-Trøndelag 0,359931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 MDG Oslo 0,359772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Nordland 0,346654 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Rogaland 0,344801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Nord-Trøndelag 0,342575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Rogaland 0,332397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Finnmark 0,331734 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Finnmark 0,331734 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Østfold 0,331077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Møre og Romsdal 0,329912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Aust-Agder 0,324174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Telemark 0,317236 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Akershus 0,315765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Buskerud 0,304979 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Hordaland 0,300192 Mandat tildelt
44 Frp Sogn og Fjordane 0,297864 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Nordland 0,297047 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Vest-Agder 0,286327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Telemark 0,276236 Mandat tildelt
48 H Møre og Romsdal 0,276189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sør-Trøndelag 0,276065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Troms 0,272588 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Oslo 0,270309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Vestfold 0,268547 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Vestfold 0,265339 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Østfold 0,263725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Vestfold 0,261427 Mandat tildelt
56 KrF Vestfold 0,259571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Hedmark 0,257029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Nordland 0,255466 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Hedmark 0,253364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Oppland 0,252650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Troms 0,249560 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Aust-Agder 0,245280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Sør-Trøndelag 0,242702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Akershus 0,238509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Vest-Agder 0,233972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Vest-Agder 0,233243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Buskerud 0,232110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Telemark 0,225862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Hordaland 0,223151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Hordaland 0,219559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Nordland 0,208719 Mandat tildelt
72 Sp Sør-Trøndelag 0,204650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Buskerud 0,200944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Oppland 0,195501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 MDG Møre og Romsdal 0,194610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Nordland 0,194475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Aust-Agder 0,183368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Vest-Agder 0,176751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Nord-Trøndelag 0,173601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Sogn og Fjordane 0,166747 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Troms 0,166595 Mandat tildelt
82 MDG Telemark 0,157156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Finnmark 0,154153 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Sogn og Fjordane 0,142843 Mandat tildelt
85 MDG Hedmark 0,138573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Troms 0,137633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Oppland 0,129484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Hedmark 0,120958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Nord-Trøndelag 0,111478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Finnmark 0,102198 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Aust-Agder 0,100478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Oppland 0,096391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Sogn og Fjordane 0,083164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Nord-Trøndelag 0,082930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Finnmark 0,082292 Mandat tildelt