Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 36,6 27,4 9,2 66 49 17 68 66
Høyre 27,1 25,0 2,1 47 45 2 46 47
Frp 13,4 15,2 -1,8 24 27 -3 23 23
SV 2,5 6,0 -3,5 1 11 -10 0 1
Sp 5,1 10,3 -5,2 8 19 -11 9 9
KrF 4,7 4,2 0,5 8 8 0 8 8
Venstre 4,7 4,4 0,3 8 8 0 8 8
MDG 4,2 3,2 1,0 7 1 6 7 7
Rødt 0,8 2,4 -1,6 0 1 -1 0 0
Andre 1,8 1,8 0,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 6 3 0 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0 2 1+1 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5 2 0 0+1 1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,560973 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,533706 Mandat tildelt
3 Sp Oppland 0,523641 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,492804 Mandat tildelt
5 MDG Oslo 0,488930 Mandat tildelt
6 Sp Rogaland 0,483537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Nord-Trøndelag 0,482899 Mandat tildelt
8 KrF Møre og Romsdal 0,481121 Mandat tildelt
9 Sp Sør-Trøndelag 0,474911 Mandat tildelt
10 KrF Akershus 0,469029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Oslo 0,454736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 MDG Sør-Trøndelag 0,454663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Møre og Romsdal 0,448351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Sogn og Fjordane 0,440208 Mandat tildelt
15 MDG Rogaland 0,432647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Akershus 0,418398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Rogaland 0,407745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Sør-Trøndelag 0,393177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Østfold 0,379555 Mandat tildelt
20 Sp Buskerud 0,372861 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Troms 0,370100 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Oslo 0,344359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Østfold 0,342793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Aust-Agder 0,329567 Mandat tildelt
25 Sp Telemark 0,317807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Hordaland 0,309765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Finnmark 0,294225 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Akershus 0,287656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Telemark 0,278991 Mandat tildelt
30 V Buskerud 0,276481 Mandat tildelt
31 KrF Sør-Trøndelag 0,275848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Østfold 0,270414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Møre og Romsdal 0,260637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Vestfold 0,247799 Mandat tildelt
35 V Vestfold 0,247756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Nordland 0,245716 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 MDG Buskerud 0,244644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Vest-Agder 0,235749 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Hordaland 0,234597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 MDG Vestfold 0,228375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Hordaland 0,227497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 MDG Nordland 0,224967 Mandat tildelt
43 V Nordland 0,223369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Hedmark 0,219180 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Nordland 0,217689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Østfold 0,207487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Buskerud 0,205285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Oslo 0,198953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 MDG Møre og Romsdal 0,195621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Vest-Agder 0,194641 Mandat tildelt
51 MDG Vest-Agder 0,186964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Vestfold 0,186010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Troms 0,184254 Mandat tildelt
54 V Finnmark 0,181757 Mandat tildelt
55 Sp Vest-Agder 0,160121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Telemark 0,160116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Troms 0,157901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Oppland 0,152396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Hedmark 0,151104 Mandat tildelt