Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 35,7 26,3 9,4 67 48 19 68 69
Høyre 27,0 20,4 6,6 48 36 12 48 48
Frp 13,9 11,6 2,3 25 21 4 25 24
SV 3,4 7,6 -4,2 1 13 -12 1 1
Sp 4,5 13,5 -9,0 8 28 -20 8 8
KrF 5,8 3,8 2,0 10 3 7 10 10
Venstre 4,7 4,6 0,1 8 8 0 8 8
MDG 3,1 3,9 -0,8 2 3 -1 1 1
Rødt 1,2 4,7 -3,5 0 8 -8 0 0
Andre 1,6 3,6 -2,0 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 7 2 0 0 0+1 1 1 0 0
Oslo 7 7 1 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5 3 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 3 0+1 1 0 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Akershus 0,562650 Mandat tildelt
2 KrF Oslo 0,529106 Mandat tildelt
3 Sp Akershus 0,527846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Sp Hordaland 0,493835 Mandat tildelt
5 H Vest-Agder 0,470194 Mandat tildelt
6 V Rogaland 0,466682 Mandat tildelt
7 H Rogaland 0,458915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Oslo 0,455138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Sør-Trøndelag 0,452941 Mandat tildelt
10 Frp Akershus 0,451355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Rogaland 0,451114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Hordaland 0,442830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,436121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Oppland 0,432694 Mandat tildelt
15 V Akershus 0,419902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Østfold 0,408509 Mandat tildelt
17 Sp Møre og Romsdal 0,407708 Mandat tildelt
18 V Sør-Trøndelag 0,400917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Aust-Agder 0,400046 Mandat tildelt
20 H Vestfold 0,398838 Mandat tildelt
21 H Østfold 0,396116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Oslo 0,395556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Oslo 0,389706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Nordland 0,388593 Mandat tildelt
25 Sp Nord-Trøndelag 0,384171 Mandat tildelt
26 Frp Nord-Trøndelag 0,384014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Østfold 0,376242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Buskerud 0,376103 Mandat tildelt
29 Frp Rogaland 0,372601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Hordaland 0,370446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Møre og Romsdal 0,369824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Finnmark 0,362620 Mandat tildelt
33 KrF Vest-Agder 0,353343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Telemark 0,346765 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Buskerud 0,341870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Telemark 0,340935 Mandat tildelt
37 Frp Sogn og Fjordane 0,333865 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Nordland 0,324701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Hordaland 0,324212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Vestfold 0,320332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Rogaland 0,319923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Troms 0,318089 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Sør-Trøndelag 0,309475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Møre og Romsdal 0,301904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Sør-Trøndelag 0,299477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Troms 0,297972 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Vestfold 0,297432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Buskerud 0,292514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Sogn og Fjordane 0,283995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Sør-Trøndelag 0,281033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,280967 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Troms 0,279743 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Oppland 0,276181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Telemark 0,274481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Aust-Agder 0,268125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Vest-Agder 0,262281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Buskerud 0,259999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Vestfold 0,254177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Telemark 0,253190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Buskerud 0,247963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Finnmark 0,244722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Østfold 0,242872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Østfold 0,240599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Nordland 0,240010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Hordaland 0,221322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Møre og Romsdal 0,210080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Nordland 0,203296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Hedmark 0,201649 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Oslo 0,199378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Vestfold 0,198120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Møre og Romsdal 0,189783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Nordland 0,188455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Nord-Trøndelag 0,187432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Hedmark 0,186900 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Vest-Agder 0,186071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Sogn og Fjordane 0,182259 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Sogn og Fjordane 0,176283 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Finnmark 0,172793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Vest-Agder 0,172091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Oppland 0,171074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Troms 0,169831 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Aust-Agder 0,158715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Hedmark 0,149308 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Hedmark 0,140501 Mandat tildelt
85 KrF Nord-Trøndelag 0,137573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Aust-Agder 0,135247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Troms 0,126470 Mandat tildelt
88 V Oppland 0,122592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Oppland 0,118943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Telemark 0,115984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Sogn og Fjordane 0,105296 Mandat tildelt