Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 35,7 27,4 8,3 65 49 16 65 65
Høyre 25,6 25,0 0,6 46 45 1 46 45
Frp 17,2 15,2 2,0 31 27 4 31 32
SV 3,7 6,0 -2,3 1 11 -10 1 1
Sp 4,9 10,3 -5,4 9 19 -10 9 9
KrF 5,0 4,2 0,8 9 8 1 9 9
Venstre 4,7 4,4 0,3 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,3 2,4 -1,1 0 1 -1 0 0
Andre 1,9 1,8 0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 7 3 0 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 8 6 2 1 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5 3 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,538971 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,512770 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,511843 Mandat tildelt
4 Sp Oppland 0,503088 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,498938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 V Rogaland 0,492804 Mandat tildelt
7 KrF Oslo 0,483771 Mandat tildelt
8 Sp Rogaland 0,464537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Nord-Trøndelag 0,463975 Mandat tildelt
10 Ap Vest-Agder 0,457399 Mandat tildelt
11 Sp Sør-Trøndelag 0,456297 Mandat tildelt
12 Frp Akershus 0,438274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Møre og Romsdal 0,430775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Rogaland 0,424599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Hordaland 0,423617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Sogn og Fjordane 0,422922 Mandat tildelt
17 Ap Rogaland 0,422787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Akershus 0,418398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Rogaland 0,414039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Oslo 0,413416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Akershus 0,411954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Oslo 0,410587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Hordaland 0,406282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Østfold 0,403781 Mandat tildelt
25 Ap Hedmark 0,397571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Oslo 0,395160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Sør-Trøndelag 0,393177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Østfold 0,389195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Nordland 0,388143 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Buskerud 0,384669 Mandat tildelt
31 Frp Vestfold 0,382325 Mandat tildelt
32 H Sør-Trøndelag 0,381810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Akershus 0,380212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Østfold 0,371667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Vestfold 0,369799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Buskerud 0,368837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Hordaland 0,366083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Buskerud 0,358273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Nord-Trøndelag 0,356969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Troms 0,355606 Mandat tildelt
41 Frp Møre og Romsdal 0,353194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Aust-Agder 0,350593 Mandat tildelt
43 Ap Sør-Trøndelag 0,349985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Oslo 0,344359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Troms 0,344003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Telemark 0,342033 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Møre og Romsdal 0,338018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Sogn og Fjordane 0,336348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Finnmark 0,333681 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Aust-Agder 0,331913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Nordland 0,329983 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Hordaland 0,329524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Oppland 0,326833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Vest-Agder 0,323032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Østfold 0,317403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Troms 0,313451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Hedmark 0,312833 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Vestfold 0,312602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Telemark 0,311905 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Telemark 0,305316 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Nordland 0,298090 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Telemark 0,297543 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Telemark 0,296799 Mandat tildelt
65 KrF Sør-Trøndelag 0,293472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Oppland 0,285238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Vest-Agder 0,285028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Finnmark 0,282608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Møre og Romsdal 0,278315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Buskerud 0,276481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Buskerud 0,274398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Finnmark 0,271334 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Hedmark 0,265480 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Vestfold 0,263621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Aust-Agder 0,262211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Møre og Romsdal 0,260637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Rogaland 0,260261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Vest-Agder 0,250788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Vestfold 0,247756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Sør-Trøndelag 0,238164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Nordland 0,236091 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Hordaland 0,234597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Nordland 0,231594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Oppland 0,231029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Nordland 0,223369 Mandat tildelt
86 KrF Buskerud 0,218405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Hedmark 0,210589 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Troms 0,210025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Østfold 0,207487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Nord-Trøndelag 0,201076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Finnmark 0,196184 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Aust-Agder 0,195659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Vest-Agder 0,194641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Ap Sogn og Fjordane 0,192220 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Oslo 0,191138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Sogn og Fjordane 0,190417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Finnmark 0,181757 Mandat tildelt
98 Sp Vestfold 0,178720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Nord-Trøndelag 0,173515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Troms 0,157901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Troms 0,157571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Sogn og Fjordane 0,154365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Vest-Agder 0,153880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Hedmark 0,150421 Mandat tildelt