Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 35,5 26,3 9,2 69 48 21 68 67
Høyre 23,8 20,4 3,4 43 36 7 44 44
Frp 13,3 11,6 1,7 24 21 3 24 24
SV 3,9 7,6 -3,7 2 13 -11 2 2
Sp 6,0 13,5 -7,5 11 28 -17 11 11
KrF 5,5 3,8 1,7 10 3 7 10 10
Venstre 4,2 4,6 -0,4 7 8 -1 8 8
MDG 3,9 3,9 0,0 3 3 0 2 3
Rødt 1,9 4,7 -2,8 0 8 -8 0 0
Andre 1,9 3,6 -1,7 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Akershus 7 6 2 0 1 0+1 1 1 0 0 0
Oslo 7 6 1 1 0 0+1 2 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 1 1 0+1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Rogaland 0,601469 Mandat tildelt
2 V Hordaland 0,593333 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,539916 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,533534 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,501774 Mandat tildelt
6 Sp Østfold 0,501705 Mandat tildelt
7 Sp Buskerud 0,501503 Mandat tildelt
8 H Nord-Trøndelag 0,495649 Mandat tildelt
9 Frp Oppland 0,491076 Mandat tildelt
10 Frp Aust-Agder 0,455594 Mandat tildelt
11 H Akershus 0,443577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Oslo 0,435499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Hordaland 0,434304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Akershus 0,431872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Troms 0,424118 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Rogaland 0,417016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Vest-Agder 0,414463 Mandat tildelt
18 H Rogaland 0,404528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Oslo 0,402318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Hordaland 0,390346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Østfold 0,387409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Aust-Agder 0,379357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Sogn og Fjordane 0,378612 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Akershus 0,375230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Nordland 0,371825 Mandat tildelt
26 Frp Nord-Trøndelag 0,367418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Telemark 0,365958 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Buskerud 0,360984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Sør-Trøndelag 0,358301 Mandat tildelt
30 Frp Rogaland 0,356517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Møre og Romsdal 0,353863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Vestfold 0,351567 Mandat tildelt
33 KrF Hordaland 0,351284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Østfold 0,349172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Oslo 0,348249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Sør-Trøndelag 0,346816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Vest-Agder 0,335067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Buskerud 0,327110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Finnmark 0,326296 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Telemark 0,323290 Mandat tildelt
41 H Finnmark 0,319627 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Sogn og Fjordane 0,319465 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Telemark 0,305679 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Vestfold 0,303761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Rogaland 0,303371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Sør-Trøndelag 0,296108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Nordland 0,286223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Vestfold 0,284586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Sør-Trøndelag 0,284014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Troms 0,267681 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Møre og Romsdal 0,266124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Oslo 0,265854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Vestfold 0,264146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Troms 0,262647 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Nordland 0,251274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Vest-Agder 0,250948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Hedmark 0,249212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Hedmark 0,247666 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Oppland 0,243443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Telemark 0,242269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Aust-Agder 0,236348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Buskerud 0,235144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Akershus 0,234588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Østfold 0,232386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Buskerud 0,232355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Vest-Agder 0,229439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Nordland 0,227613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Vestfold 0,227119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Hordaland 0,219493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Østfold 0,215002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Sør-Trøndelag 0,201297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Hedmark 0,192945 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Oppland 0,192308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Møre og Romsdal 0,187723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Nordland 0,181661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Møre og Romsdal 0,181198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Aust-Agder 0,180360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Nord-Trøndelag 0,170748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Sogn og Fjordane 0,167150 Mandat tildelt
80 V Vest-Agder 0,166289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Finnmark 0,165337 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Troms 0,161040 Mandat tildelt
83 H Sogn og Fjordane 0,160658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Hedmark 0,141595 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Nord-Trøndelag 0,130423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Hedmark 0,125544 Mandat tildelt
87 V Troms 0,113041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Oppland 0,112811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Oppland 0,109516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Telemark 0,103653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Finnmark 0,096247 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Sogn og Fjordane 0,094085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Aust-Agder 0,088767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nord-Trøndelag 0,074110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,052741 Mandat tildelt