Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 35,2 27,4 7,8 63 49 14 67 65
Høyre 21,7 25,0 -3,3 38 45 -7 37 36
Frp 16,6 15,2 1,4 30 27 3 29 31
SV 4,2 6,0 -1,8 6 11 -5 6 6
Sp 4,3 10,3 -6,0 7 19 -12 7 7
KrF 4,9 4,2 0,7 8 8 0 7 8
Venstre 5,2 4,4 0,8 8 8 0 8 8
MDG 5,1 3,2 1,9 8 1 7 8 8
Rødt 1,5 2,4 -0,9 1 1 0 0 0
Andre 1,3 1,8 -0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 5 3 1 0 0+1 1 1 0 0
Oslo 7 4 2 1 0 0+1 2 2 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 4 3 1 0+1 1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 0 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,545196 Mandat tildelt
2 MDG Rogaland 0,525368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 KrF Møre og Romsdal 0,501602 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,488950 Mandat tildelt
5 SV Sør-Trøndelag 0,483773 Mandat tildelt
6 KrF Oslo 0,474093 Mandat tildelt
7 Sp Hordaland 0,472962 Mandat tildelt
8 V Akershus 0,462905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Akershus 0,449963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Oppland 0,441475 Mandat tildelt
11 V Sør-Trøndelag 0,435010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Oslo 0,409811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Rogaland 0,407693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Nord-Trøndelag 0,407151 Mandat tildelt
15 Sp Sør-Trøndelag 0,400405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Østfold 0,395722 Mandat tildelt
17 SV Nordland 0,390763 Mandat tildelt
18 V Oslo 0,380993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Møre og Romsdal 0,378048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Sogn og Fjordane 0,371161 Mandat tildelt
21 SV Rogaland 0,357320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 MDG Oslo 0,356222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Troms 0,352860 Mandat tildelt
24 MDG Akershus 0,349288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Aust-Agder 0,343599 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 MDG Østfold 0,328367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Hordaland 0,322944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Buskerud 0,314372 Mandat tildelt
29 Sp Troms 0,312068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Buskerud 0,305886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Buskerud 0,297032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Telemark 0,290863 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Østfold 0,289019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Møre og Romsdal 0,288358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Sør-Trøndelag 0,287581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 MDG Vestfold 0,277343 Mandat tildelt
37 MDG Hordaland 0,276242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Vestfold 0,274127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Nordland 0,273191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Telemark 0,267945 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Hordaland 0,259547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Vestfold 0,258347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Rogaland 0,255053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Finnmark 0,248066 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Nordland 0,247097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Finnmark 0,246524 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Vest-Agder 0,245770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Hordaland 0,244812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Buskerud 0,244553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Østfold 0,244149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Hedmark 0,239516 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Møre og Romsdal 0,237536 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Østfold 0,229524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Vest-Agder 0,227032 Mandat tildelt
55 KrF Nordland 0,226920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Troms 0,223729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Akershus 0,221786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Vest-Agder 0,215343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Buskerud 0,214047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Vestfold 0,207192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Nordland 0,207176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Finnmark 0,201085 Mandat tildelt
63 MDG Telemark 0,194442 Mandat tildelt
64 SV Møre og Romsdal 0,190905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Oppland 0,185069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Hedmark 0,184800 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 MDG Sør-Trøndelag 0,184030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Hedmark 0,183450 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Troms 0,174701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Telemark 0,172814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Oslo 0,167744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Hedmark 0,166410 Mandat tildelt
73 SV Oppland 0,161613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Telemark 0,159136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Vestfold 0,156809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Troms 0,154387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Oppland 0,152212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Sogn og Fjordane 0,151275 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vest-Agder 0,149720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Sogn og Fjordane 0,145481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nord-Trøndelag 0,140580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Finnmark 0,135393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Vest-Agder 0,135011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Nord-Trøndelag 0,125991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Hedmark 0,125964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Oppland 0,122765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Aust-Agder 0,122221 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Aust-Agder 0,116895 Mandat tildelt