Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 35,2 26,3 8,9 65 48 17 67 67
Høyre 21,7 20,4 1,3 37 36 1 37 37
Frp 16,6 11,6 5,0 30 21 9 31 30
SV 4,2 7,6 -3,4 6 13 -7 6 6
Sp 4,3 13,5 -9,2 7 28 -21 6 6
KrF 4,9 3,8 1,1 8 3 5 7 7
Venstre 5,2 4,6 0,6 8 8 0 8 8
MDG 5,1 3,9 1,2 8 3 5 7 8
Rødt 1,5 4,7 -3,2 0 8 -8 0 0
Andre 1,3 3,6 -2,3 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 7 5 3 1 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 6 5 2 2 0 0+1 2 2 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 4 3 1 0+1 1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 0 0 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 3 0 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Nordland 0,540215 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,516348 Mandat tildelt
3 Sp Akershus 0,504368 Mandat tildelt
4 KrF Møre og Romsdal 0,481005 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,475348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Hordaland 0,471889 Mandat tildelt
7 V Akershus 0,464573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Sør-Trøndelag 0,451404 Mandat tildelt
9 KrF Oslo 0,447012 Mandat tildelt
10 V Sør-Trøndelag 0,443580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Sør-Trøndelag 0,432774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Oslo 0,431164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Rogaland 0,431077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 MDG Oslo 0,417007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Oppland 0,413436 Mandat tildelt
16 MDG Rogaland 0,399690 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Møre og Romsdal 0,389596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Nord-Trøndelag 0,367105 Mandat tildelt
19 MDG Akershus 0,365994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Rogaland 0,365993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Østfold 0,359539 Mandat tildelt
22 Sp Buskerud 0,359418 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Østfold 0,345160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Aust-Agder 0,337981 Mandat tildelt
25 SV Nordland 0,315106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Hordaland 0,312961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 MDG Østfold 0,305678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Troms 0,303959 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Vestfold 0,303027 Mandat tildelt
30 KrF Vest-Agder 0,298516 Mandat tildelt
31 SV Troms 0,297271 Mandat tildelt
32 KrF Telemark 0,287999 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Buskerud 0,287642 Mandat tildelt
34 V Vestfold 0,281191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Oslo 0,277197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Sogn og Fjordane 0,271335 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Vestfold 0,270619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Rogaland 0,270277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Buskerud 0,269050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Østfold 0,267233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Østfold 0,266196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Telemark 0,262254 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Hordaland 0,254488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Sør-Trøndelag 0,253042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Hordaland 0,244883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Hordaland 0,243581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Møre og Romsdal 0,242153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 MDG Nordland 0,241917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Finnmark 0,233846 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Møre og Romsdal 0,232390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Hedmark 0,226333 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 MDG Møre og Romsdal 0,225598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Nordland 0,224931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Akershus 0,224752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Buskerud 0,216796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Buskerud 0,209506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Vest-Agder 0,205853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Vestfold 0,205629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Vest-Agder 0,204854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Nordland 0,202759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Troms 0,193129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Oslo 0,190518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Vestfold 0,189317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Sør-Trøndelag 0,186144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Telemark 0,182128 Mandat tildelt
66 Sp Hedmark 0,178597 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Telemark 0,168249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Vest-Agder 0,164435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Hedmark 0,160565 Mandat tildelt
70 V Hedmark 0,155458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Oppland 0,153404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Oppland 0,150059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Sogn og Fjordane 0,148932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Vest-Agder 0,146746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Troms 0,143458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Troms 0,139953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Finnmark 0,136162 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Oppland 0,135616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Aust-Agder 0,129232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Telemark 0,128315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Hedmark 0,126117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Nord-Trøndelag 0,125882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 MDG Finnmark 0,118411 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Sogn og Fjordane 0,116507 Mandat tildelt
85 MDG Aust-Agder 0,116473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Nord-Trøndelag 0,116227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Aust-Agder 0,109911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Oppland 0,100496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Sogn og Fjordane 0,097613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Sogn og Fjordane 0,096405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Nord-Trøndelag 0,096134 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Nord-Trøndelag 0,091750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Aust-Agder 0,091274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Finnmark 0,085781 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,065362 Mandat tildelt