Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 35,0 27,4 7,7 64 49 15 65 66
Høyre 26,6 25,0 1,6 48 45 3 49 48
Frp 14,1 15,2 -1,1 26 27 -1 26 26
SV 3,6 6,0 -2,4 2 11 -9 1 1
Sp 5,0 10,3 -5,4 9 19 -10 9 9
KrF 5,1 4,2 0,9 9 8 1 9 9
Venstre 4,8 4,4 0,4 9 8 1 9 9
MDG 3,5 3,2 0,3 2 1 1 1 1
Rødt 1,2 2,4 -1,2 0 1 -1 0 0
Andre 1,0 1,8 -0,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 6 3 0 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,544446 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,522084 Mandat tildelt
3 Sp Akershus 0,518004 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,508925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Sp Oppland 0,508203 Mandat tildelt
6 V Rogaland 0,500673 Mandat tildelt
7 KrF Oslo 0,493450 Mandat tildelt
8 Sp Rogaland 0,469300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Nord-Trøndelag 0,468719 Mandat tildelt
10 Sp Sør-Trøndelag 0,460951 Mandat tildelt
11 Ap Oslo 0,459843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Akershus 0,456055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Vest-Agder 0,448913 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Rogaland 0,441396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Hordaland 0,440373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Møre og Romsdal 0,435157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Sogn og Fjordane 0,427268 Mandat tildelt
18 Frp Nord-Trøndelag 0,426688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Akershus 0,425074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Hordaland 0,420145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Rogaland 0,414941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Østfold 0,411839 Mandat tildelt
23 H Oslo 0,410790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Østfold 0,404586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Akershus 0,404309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Sør-Trøndelag 0,399464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Hordaland 0,398742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Hedmark 0,390192 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Vestfold 0,384429 Mandat tildelt
30 Ap Nordland 0,380941 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Buskerud 0,374910 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Østfold 0,364775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Buskerud 0,361996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Buskerud 0,361897 Mandat tildelt
35 Frp Akershus 0,359283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Troms 0,359229 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Aust-Agder 0,357586 Mandat tildelt
38 H Telemark 0,355573 Mandat tildelt
39 H Møre og Romsdal 0,351393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Oslo 0,349856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Sør-Trøndelag 0,343491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Nordland 0,343036 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Rogaland 0,339415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Oslo 0,336585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Hordaland 0,336122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Østfold 0,332745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Finnmark 0,327492 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Aust-Agder 0,325753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sør-Trøndelag 0,325403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Hedmark 0,325210 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Oppland 0,320770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Vestfold 0,313418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Telemark 0,308464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Troms 0,307642 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Vestfold 0,306801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Telemark 0,302735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Sør-Trøndelag 0,299314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Oppland 0,296513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Vest-Agder 0,296300 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Telemark 0,292020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Møre og Romsdal 0,289530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Buskerud 0,285636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Finnmark 0,285487 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Sør-Trøndelag 0,283507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Troms 0,281999 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Buskerud 0,280884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Sogn og Fjordane 0,275703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Møre og Romsdal 0,273150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Aust-Agder 0,272586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Vestfold 0,268895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Rogaland 0,265469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vest-Agder 0,264804 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Møre og Romsdal 0,264781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Østfold 0,260196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Vest-Agder 0,255807 Mandat tildelt
76 Frp Telemark 0,255694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Vestfold 0,251744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Nord-Trøndelag 0,250241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Nordland 0,244363 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Nordland 0,238497 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Hordaland 0,238331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Nordland 0,236210 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Nordland 0,226920 Mandat tildelt
84 KrF Buskerud 0,222763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Finnmark 0,222434 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Troms 0,218327 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Hedmark 0,217637 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Hedmark 0,212745 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Østfold 0,210770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Nord-Trøndelag 0,209034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Finnmark 0,203963 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Sogn og Fjordane 0,197933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Vest-Agder 0,197712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Oslo 0,193105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Oppland 0,189386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Ap Sogn og Fjordane 0,188656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Finnmark 0,184636 Mandat tildelt
98 Sp Vestfold 0,180521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Troms 0,160701 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Troms 0,160426 Mandat tildelt
101 Frp Aust-Agder 0,160383 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Sogn og Fjordane 0,157455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Vest-Agder 0,155416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Hedmark 0,152788 Mandat tildelt