Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 35,2 27,4 7,8 64 49 15 65 64
Høyre 26,4 25,0 1,4 48 45 3 48 48
Frp 14,6 15,2 -0,6 26 27 -1 27 28
SV 2,8 6,0 -3,2 1 11 -10 1 1
Sp 4,7 10,3 -5,6 9 19 -10 9 9
KrF 5,0 4,2 0,8 9 8 1 9 9
Venstre 4,7 4,4 0,3 9 8 1 9 8
MDG 3,6 3,2 0,4 2 1 1 1 2
Rødt 1,4 2,4 -1,0 1 1 0 0 0
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 6 3 0 0 0+1 1 1 0 0
Oslo 7 5 2 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 5 6 2 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,516968 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,511843 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,498938 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,492804 Mandat tildelt
5 Sp Akershus 0,491835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Oslo 0,483771 Mandat tildelt
7 Sp Oppland 0,482535 Mandat tildelt
8 H Oslo 0,481602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Ap Oslo 0,461975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Akershus 0,452415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Vest-Agder 0,450993 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Rogaland 0,445589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Nord-Trøndelag 0,445051 Mandat tildelt
14 Frp Nord-Trøndelag 0,441837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Sør-Trøndelag 0,437633 Mandat tildelt
16 Frp Hordaland 0,435035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Rogaland 0,433768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Akershus 0,418398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Rogaland 0,416862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Møre og Romsdal 0,413199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Akershus 0,406182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Sogn og Fjordane 0,405685 Mandat tildelt
23 KrF Østfold 0,403781 Mandat tildelt
24 H Østfold 0,401353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Hordaland 0,400592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Sør-Trøndelag 0,393177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Hedmark 0,392003 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Buskerud 0,388198 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Nordland 0,382708 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Vestfold 0,381359 Mandat tildelt
31 Frp Akershus 0,372025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Hordaland 0,369648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Østfold 0,366466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Buskerud 0,363673 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Rogaland 0,358257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Telemark 0,352735 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Rogaland 0,351448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Aust-Agder 0,350593 Mandat tildelt
39 H Møre og Romsdal 0,348583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Oslo 0,348520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Sør-Trøndelag 0,345080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Oslo 0,344359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Buskerud 0,343640 Mandat tildelt
44 Sp Troms 0,341111 Mandat tildelt
45 H Nordland 0,340303 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Sør-Trøndelag 0,336938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Hordaland 0,329524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Finnmark 0,328993 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Aust-Agder 0,327266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Vestfold 0,324524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,322616 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Oppland 0,322258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Østfold 0,315931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Troms 0,309059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Vestfold 0,308222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Møre og Romsdal 0,299799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Telemark 0,296799 Mandat tildelt
58 H Oppland 0,294147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Vest-Agder 0,293933 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Sør-Trøndelag 0,293472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Telemark 0,293377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Telemark 0,292876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Troms 0,292010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Sogn og Fjordane 0,285505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Buskerud 0,283355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Sør-Trøndelag 0,281244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Buskerud 0,276481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Møre og Romsdal 0,274416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Vest-Agder 0,274198 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Finnmark 0,271094 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Aust-Agder 0,270409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Østfold 0,269429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Telemark 0,264762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Vestfold 0,263621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Møre og Romsdal 0,260637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Nordland 0,253026 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Nord-Trøndelag 0,251407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Vest-Agder 0,250788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Vestfold 0,247756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Hordaland 0,234597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Nordland 0,231594 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Finnmark 0,230315 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Nordland 0,226446 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Hedmark 0,225351 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Nordland 0,223369 Mandat tildelt
86 KrF Buskerud 0,218405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Troms 0,216592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Østfold 0,207487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Nord-Trøndelag 0,207367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Finnmark 0,202318 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Hedmark 0,201999 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Sogn og Fjordane 0,196356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Oppland 0,196098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Vest-Agder 0,194641 Mandat tildelt
95 Ap Sogn og Fjordane 0,189526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Oslo 0,183375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Finnmark 0,181757 Mandat tildelt
98 Sp Vestfold 0,171431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Aust-Agder 0,166080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Troms 0,157901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Troms 0,157571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Sogn og Fjordane 0,154365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Hedmark 0,150421 Mandat tildelt