Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,8 27,4 7,4 65 49 16 65 64
Høyre 27,5 25,0 2,5 50 45 5 49 50
Frp 14,3 15,2 -0,9 26 27 -1 26 27
SV 3,4 6,0 -2,6 1 11 -10 1 1
Sp 3,8 10,3 -6,5 1 19 -18 3 0
KrF 5,0 4,2 0,8 9 8 1 9 9
Venstre 5,0 4,4 0,6 9 8 1 9 9
MDG 4,1 3,2 0,9 8 1 7 7 8
Rødt 1,4 2,4 -1,0 0 1 -1 0 1
Andre 0,8 1,8 -1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 0 0 0+1 1 1 0 0
Oslo 7 5+1 2 1 0 0 2 1 0 0
Hedmark 4 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Oppland 4 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Buskerud 3 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5+1 2 0 0 1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 3 2+1 2 0 0 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0 0 0 0+1 0 0
Nordland 3 2 2 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,524229 Mandat tildelt
2 H Oslo 0,475266 Mandat tildelt
3 KrF Oslo 0,458310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 H Hordaland 0,455060 Mandat tildelt
5 Frp Akershus 0,453451 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 MDG Oslo 0,452181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 MDG Sør-Trøndelag 0,443871 Mandat tildelt
8 KrF Akershus 0,443500 Mandat tildelt
9 KrF Rogaland 0,433768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Nord-Trøndelag 0,432758 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Hordaland 0,426103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 MDG Rogaland 0,422344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,418902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Sør-Trøndelag 0,418277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Østfold 0,418077 Mandat tildelt
16 H Møre og Romsdal 0,414983 Mandat tildelt
17 KrF Østfold 0,403781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Vestfold 0,397250 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Akershus 0,395647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Rogaland 0,373186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Oppland 0,367687 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Telemark 0,367428 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Nordland 0,354480 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Aust-Agder 0,350593 Mandat tildelt
25 V Oslo 0,347054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Rogaland 0,344230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Buskerud 0,337323 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Buskerud 0,336110 Mandat tildelt
29 H Hedmark 0,336045 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Møre og Romsdal 0,335595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Sør-Trøndelag 0,330024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Hordaland 0,329524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Oslo 0,323391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Vestfold 0,317863 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Møre og Romsdal 0,316869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Vest-Agder 0,306176 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Telemark 0,296799 Mandat tildelt
38 KrF Sør-Trøndelag 0,293472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Sør-Trøndelag 0,292963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Troms 0,286007 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Aust-Agder 0,281678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Sogn og Fjordane 0,279614 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Buskerud 0,272935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Vest-Agder 0,268569 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Østfold 0,263997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Østfold 0,263888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Vestfold 0,263621 Mandat tildelt
48 V Vestfold 0,263578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Buskerud 0,260730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Telemark 0,259325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Vest-Agder 0,250788 Mandat tildelt
52 KrF Buskerud 0,249605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Akershus 0,249601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Hordaland 0,249567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Nordland 0,247831 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Nordland 0,237630 Mandat tildelt
57 KrF Nordland 0,231594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Oppland 0,230488 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Troms 0,225618 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Finnmark 0,225586 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 MDG Vestfold 0,222929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Hordaland 0,222089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Hedmark 0,220722 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Østfold 0,220719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Nordland 0,219642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Møre og Romsdal 0,218232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Nord-Trøndelag 0,216005 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Finnmark 0,210748 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Vest-Agder 0,207072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Sogn og Fjordane 0,204548 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Møre og Romsdal 0,194988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Finnmark 0,193374 Mandat tildelt
73 MDG Vest-Agder 0,182507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Troms 0,179862 Mandat tildelt
75 MDG Oppland 0,178507 Mandat tildelt
76 V Oppland 0,175631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Troms 0,167948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Aust-Agder 0,162668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Hedmark 0,159993 Mandat tildelt
80 KrF Troms 0,157571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Telemark 0,156297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Sogn og Fjordane 0,154365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Telemark 0,152993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Oppland 0,150304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Hedmark 0,147475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Sogn og Fjordane 0,139880 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Nord-Trøndelag 0,128593 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Hedmark 0,128541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Aust-Agder 0,112403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Finnmark 0,108767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Nord-Trøndelag 0,102578 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Finnmark 0,099000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Aust-Agder 0,098277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Nord-Trøndelag 0,089520 Mandat tildelt
95 MDG Sogn og Fjordane 0,086187 Mandat tildelt