Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,8 27,4 7,4 64 49 15 65 64
Høyre 27,5 25,0 2,5 51 45 6 49 51
Frp 14,3 15,2 -0,9 26 27 -1 26 26
SV 3,4 6,0 -2,6 1 11 -10 1 1
Sp 3,8 10,3 -6,5 1 19 -18 3 1
KrF 5,0 4,2 0,8 9 8 1 9 9
Venstre 5,0 4,4 0,6 9 8 1 9 9
MDG 4,1 3,2 0,9 8 1 7 7 8
Rødt 1,4 2,4 -1,0 0 1 -1 0 0
Andre 0,8 1,8 -1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 0 0 0+1 1 1 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 4 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5+1 2 0 0 1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0 0 0 0+1 0 0
Nordland 3 2 2 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,524229 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,511843 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,498938 Mandat tildelt
4 KrF Oslo 0,483771 Mandat tildelt
5 MDG Oslo 0,477302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Ap Akershus 0,463347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Ap Oslo 0,456727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Hordaland 0,455060 Mandat tildelt
9 Ap Vest-Agder 0,445875 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 V Akershus 0,445102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 MDG Sør-Trøndelag 0,443871 Mandat tildelt
12 KrF Rogaland 0,433768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Nord-Trøndelag 0,432758 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Hordaland 0,426103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Oslo 0,424490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 MDG Rogaland 0,422344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Sør-Trøndelag 0,418277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Østfold 0,418077 Mandat tildelt
19 Ap Rogaland 0,412128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Akershus 0,408429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Østfold 0,403781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Vestfold 0,397250 Mandat tildelt
23 Ap Hordaland 0,396039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Buskerud 0,380232 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Nordland 0,378355 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Rogaland 0,373186 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Telemark 0,367428 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Oslo 0,366335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Akershus 0,364380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Møre og Romsdal 0,363110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Østfold 0,362299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Buskerud 0,359545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Nordland 0,354480 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Aust-Agder 0,350593 Mandat tildelt
35 Frp Rogaland 0,344230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Oslo 0,341357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Sør-Trøndelag 0,341160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Hedmark 0,336045 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Sør-Trøndelag 0,330024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Hordaland 0,329524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Finnmark 0,325272 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Aust-Agder 0,323546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Oppland 0,318598 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Vestfold 0,317863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Oppland 0,306406 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Vest-Agder 0,306176 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Troms 0,305556 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Vestfold 0,304718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Hedmark 0,301426 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Telemark 0,296799 Mandat tildelt
51 H Buskerud 0,295158 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Buskerud 0,294096 Mandat tildelt
53 Frp Møre og Romsdal 0,293645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Sør-Trøndelag 0,293472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Sør-Trøndelag 0,292963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Telemark 0,290044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Troms 0,286007 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Aust-Agder 0,281678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 MDG Akershus 0,280802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Sogn og Fjordane 0,279614 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Møre og Romsdal 0,277260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Møre og Romsdal 0,271300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Vest-Agder 0,268569 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Østfold 0,263997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Østfold 0,263888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Vestfold 0,263621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Vestfold 0,263578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Telemark 0,259325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Vest-Agder 0,250788 Mandat tildelt
70 V Hordaland 0,249567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Nord-Trøndelag 0,248551 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Nordland 0,247831 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Buskerud 0,238818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Nordland 0,237630 Mandat tildelt
75 KrF Nordland 0,231594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Troms 0,225618 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Finnmark 0,225586 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Vestfold 0,222929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Hordaland 0,222089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Hedmark 0,220722 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Østfold 0,220719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Nordland 0,219642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Buskerud 0,218405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Nord-Trøndelag 0,216005 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Finnmark 0,210748 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Vest-Agder 0,207072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Sogn og Fjordane 0,204548 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Finnmark 0,193374 Mandat tildelt
89 Frp Oppland 0,192074 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Møre og Romsdal 0,190953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Ap Sogn og Fjordane 0,187372 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Vest-Agder 0,182507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Troms 0,179862 Mandat tildelt
94 V Troms 0,167948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Aust-Agder 0,162668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Hedmark 0,159993 Mandat tildelt
97 KrF Troms 0,157571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Telemark 0,156297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Sogn og Fjordane 0,154365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Telemark 0,152993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Oppland 0,148756 Mandat tildelt
102 MDG Hedmark 0,147475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Oppland 0,146359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Sogn og Fjordane 0,139880 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Nord-Trøndelag 0,128593 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Hedmark 0,128541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Oppland 0,125253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Aust-Agder 0,112403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Finnmark 0,108767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Nord-Trøndelag 0,102578 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Finnmark 0,099000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Aust-Agder 0,098277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Nord-Trøndelag 0,089520 Mandat tildelt
114 MDG Sogn og Fjordane 0,086187 Mandat tildelt