Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,8 27,4 7,4 63 49 14 63 63
Høyre 24,4 25,0 -0,6 45 45 0 45 45
Frp 13,4 15,2 -1,8 24 27 -3 24 24
SV 4,3 6,0 -1,7 8 11 -3 8 8
Sp 9,1 10,3 -1,2 17 19 -2 17 17
KrF 4,6 4,2 0,4 8 8 0 8 8
Venstre 3,8 4,4 -0,6 2 8 -6 2 2
MDG 2,3 3,2 -0,9 1 1 0 1 1
Rødt 1,8 2,4 -0,6 1 1 0 1 1
Andre 1,5 1,8 -0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 0+1 1 0 1 0 0 0
Oslo 7+1 5 2 1 0 0 1 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4+1 3 0 1 1 0 0 0 0
Hordaland 5 5+1 2 1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,605528 Mandat tildelt
2 Sp Telemark 0,567066 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,538149 Mandat tildelt
4 Sp Finnmark 0,524917 Mandat tildelt
5 SV Sør-Trøndelag 0,495258 Mandat tildelt
6 Ap Vest-Agder 0,445875 Mandat tildelt
7 Ap Oslo 0,432689 Mandat tildelt
8 Frp Akershus 0,424910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Oslo 0,421691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Oslo 0,421633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Østfold 0,412138 Mandat tildelt
12 Ap Rogaland 0,412128 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Akershus 0,411864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Buskerud 0,410908 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Akershus 0,408037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Buskerud 0,407201 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Nord-Trøndelag 0,405519 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Rogaland 0,404696 Mandat tildelt
19 H Hordaland 0,403761 Mandat tildelt
20 SV Nordland 0,400053 Mandat tildelt
21 Frp Hordaland 0,399287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Rogaland 0,399065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Oslo 0,397476 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Hordaland 0,396039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Hedmark 0,391094 Mandat tildelt
26 Ap Hedmark 0,387548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Nordland 0,387055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Oppland 0,382317 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Nordland 0,378355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Oppland 0,373714 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Akershus 0,371680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Østfold 0,371496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Østfold 0,370949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Møre og Romsdal 0,368202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Rogaland 0,365862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Sør-Trøndelag 0,363909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Østfold 0,362299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Troms 0,361261 Mandat tildelt
39 H Vestfold 0,352467 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Nord-Trøndelag 0,347971 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Sør-Trøndelag 0,341160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Oslo 0,336316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Hordaland 0,333644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Troms 0,333626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Vestfold 0,331885 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Oppland 0,326230 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Telemark 0,326014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Finnmark 0,325272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Aust-Agder 0,323546 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Rogaland 0,322560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Aust-Agder 0,322527 Mandat tildelt
52 H Nordland 0,314516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Møre og Romsdal 0,314474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Sogn og Fjordane 0,312287 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Møre og Romsdal 0,310057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Sør-Trøndelag 0,309248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Troms 0,305556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Møre og Romsdal 0,304766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Vestfold 0,304718 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Hordaland 0,303168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Oslo 0,303042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Buskerud 0,299299 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Hedmark 0,298177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Vestfold 0,297853 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Telemark 0,290044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Rogaland 0,287585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Nord-Trøndelag 0,287213 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Buskerud 0,286147 Mandat tildelt
69 Sp Vest-Agder 0,285721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Sør-Trøndelag 0,282448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Akershus 0,282168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Telemark 0,273055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Vest-Agder 0,271666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Sør-Trøndelag 0,270006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Troms 0,267999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Nordland 0,263073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Sogn og Fjordane 0,262039 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Sogn og Fjordane 0,261814 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Buskerud 0,253450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Finnmark 0,252384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Vest-Agder 0,251663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Hordaland 0,250639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Østfold 0,249969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Aust-Agder 0,249923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Hedmark 0,245196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Telemark 0,242996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Vestfold 0,242525 Mandat tildelt
88 KrF Vest-Agder 0,230730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Buskerud 0,229630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Møre og Romsdal 0,223349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Troms 0,220142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Aust-Agder 0,219943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Oppland 0,215982 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Nordland 0,213074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Vestfold 0,212123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Finnmark 0,211365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Hedmark 0,206820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Østfold 0,203888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Oppland 0,198581 Mandat tildelt
100 H Nord-Trøndelag 0,191657 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Finnmark 0,187000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Sogn og Fjordane 0,181485 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Telemark 0,176944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Vest-Agder 0,153286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Aust-Agder 0,152433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Troms 0,144943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Nord-Trøndelag 0,143947 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Sogn og Fjordane 0,142052 Mandat tildelt
109 KrF Oppland 0,138304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Nord-Trøndelag 0,118289 Mandat tildelt