Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,8 27,4 7,4 63 49 14 63 63
Høyre 24,4 25,0 -0,6 44 45 -1 45 45
Frp 13,4 15,2 -1,8 24 27 -3 24 24
SV 4,3 6,0 -1,7 8 11 -3 8 8
Sp 9,1 10,3 -1,2 17 19 -2 17 17
KrF 4,6 4,2 0,4 8 8 0 8 8
Venstre 3,8 4,4 -0,6 3 8 -5 2 2
MDG 2,3 3,2 -0,9 1 1 0 1 1
Rødt 1,8 2,4 -0,6 1 1 0 1 1
Andre 1,5 1,8 -0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 6+1 6 3 1 1 0 1 0 0 0
Oslo 7+1 5 2 1 0 0 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4+1 3 0 1 1 0 0 0 0
Hordaland 5 5+1 2 1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Telemark 0,567066 Mandat tildelt
2 Frp Oppland 0,539954 Mandat tildelt
3 Sp Finnmark 0,524917 Mandat tildelt
4 SV Sør-Trøndelag 0,495258 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,470880 Mandat tildelt
6 Ap Akershus 0,463347 Mandat tildelt
7 KrF Akershus 0,459042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Ap Oslo 0,456727 Mandat tildelt
9 Ap Vest-Agder 0,445875 Mandat tildelt
10 H Oslo 0,445119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Oslo 0,445057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Oslo 0,419558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,418140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Østfold 0,412138 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Rogaland 0,412128 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Nord-Trøndelag 0,405519 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Rogaland 0,404696 Mandat tildelt
18 H Hordaland 0,403761 Mandat tildelt
19 SV Nordland 0,400053 Mandat tildelt
20 Frp Hordaland 0,399287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Rogaland 0,399065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Hordaland 0,396039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Hedmark 0,391094 Mandat tildelt
24 Ap Hedmark 0,387548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Nordland 0,387055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Møre og Romsdal 0,379819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Nordland 0,378355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Østfold 0,371496 Mandat tildelt
29 H Østfold 0,370949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Buskerud 0,366641 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Rogaland 0,365862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Sør-Trøndelag 0,363909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Østfold 0,362299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Troms 0,361261 Mandat tildelt
35 Ap Buskerud 0,359545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Buskerud 0,356301 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Oslo 0,355000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Vestfold 0,352467 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Nord-Trøndelag 0,347971 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Akershus 0,341445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Sør-Trøndelag 0,341160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Hordaland 0,333644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Troms 0,333626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Vestfold 0,331885 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Telemark 0,326014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Finnmark 0,325272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Aust-Agder 0,323546 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Rogaland 0,322560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Aust-Agder 0,322527 Mandat tildelt
50 H Møre og Romsdal 0,322176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Oslo 0,319878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Oppland 0,318598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Akershus 0,317440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Nordland 0,314516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Sogn og Fjordane 0,312287 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Oppland 0,311429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Sør-Trøndelag 0,309248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Troms 0,305556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Vestfold 0,304718 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Hordaland 0,303168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Hedmark 0,298177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Vestfold 0,297853 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Telemark 0,290044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Rogaland 0,287585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Nord-Trøndelag 0,287213 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Vest-Agder 0,285721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Sør-Trøndelag 0,282448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Møre og Romsdal 0,275164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Telemark 0,273055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Oppland 0,271859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Vest-Agder 0,271666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Sør-Trøndelag 0,270006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Troms 0,267999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Møre og Romsdal 0,266670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Nordland 0,263073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Sogn og Fjordane 0,262039 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Sogn og Fjordane 0,261814 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Finnmark 0,252384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Vest-Agder 0,251663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Hordaland 0,250639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Buskerud 0,250378 Mandat tildelt
82 SV Østfold 0,249969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Aust-Agder 0,249923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Hedmark 0,245196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Telemark 0,242996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Vestfold 0,242525 Mandat tildelt
87 KrF Vest-Agder 0,230730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Akershus 0,227073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Buskerud 0,221769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Troms 0,220142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Aust-Agder 0,219943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Nordland 0,213074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Vestfold 0,212123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Finnmark 0,211365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Hedmark 0,206820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Østfold 0,203888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Buskerud 0,200927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Møre og Romsdal 0,195430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 H Nord-Trøndelag 0,191657 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 H Finnmark 0,187000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Sogn og Fjordane 0,181485 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Telemark 0,176944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Oppland 0,165484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Vest-Agder 0,153286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Aust-Agder 0,152433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Troms 0,144943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Nord-Trøndelag 0,143947 Mandat tildelt
108 KrF Sogn og Fjordane 0,142052 Mandat tildelt