Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,8 27,4 7,4 64 49 15 65 65
Høyre 21,2 25,0 -3,8 39 45 -6 39 39
Frp 10,9 15,2 -4,3 20 27 -7 20 20
SV 4,6 6,0 -1,4 9 11 -2 8 8
Sp 12,8 10,3 2,5 24 19 5 24 24
KrF 4,8 4,2 0,6 9 8 1 9 9
Venstre 3,0 4,4 -1,4 2 8 -6 2 2
MDG 2,8 3,2 -0,4 1 1 0 1 1
Rødt 2,5 2,4 0,1 1 1 0 1 1
Andre 2,6 1,8 0,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 5 2 1 1 0+1 1 0 0 0
Oslo 8 5 1 1 0+1 0 1 1 1 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 2 0+1 1 2 0 0 0 0
Hordaland 5 4 2 1 2 1+1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 1 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Møre og Romsdal 0,561556 Mandat tildelt
2 SV Sør-Trøndelag 0,529814 Mandat tildelt
3 Frp Oppland 0,527060 Mandat tildelt
4 Frp Hedmark 0,504698 Mandat tildelt
5 H Nord-Trøndelag 0,499579 Mandat tildelt
6 H Finnmark 0,487394 Mandat tildelt
7 Sp Oslo 0,473069 Mandat tildelt
8 H Sogn og Fjordane 0,473041 Mandat tildelt
9 Sp Vestfold 0,466826 Mandat tildelt
10 KrF Oslo 0,439972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Hordaland 0,428766 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Nordland 0,427982 Mandat tildelt
13 Frp Møre og Romsdal 0,426339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Akershus 0,425745 Mandat tildelt
15 SV Oslo 0,425213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Rogaland 0,412128 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Akershus 0,411864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Oslo 0,410830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Telemark 0,406062 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Rogaland 0,404518 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Vest-Agder 0,401912 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Sør-Trøndelag 0,397302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Akershus 0,396897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Hordaland 0,396039 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Vest-Agder 0,393393 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Rogaland 0,391385 Mandat tildelt
27 KrF Østfold 0,387613 Mandat tildelt
28 Ap Hedmark 0,387548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Troms 0,386461 Mandat tildelt
30 Ap Oppland 0,382317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Oslo 0,381784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Akershus 0,381651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Nordland 0,378355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Aust-Agder 0,371990 Mandat tildelt
35 Sp Nordland 0,370030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Rogaland 0,367333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Oslo 0,366387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Buskerud 0,364064 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Østfold 0,362299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Buskerud 0,356504 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Rogaland 0,351620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Nord-Trøndelag 0,347971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Akershus 0,345638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Sør-Trøndelag 0,341160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Aust-Agder 0,336560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Østfold 0,335249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Buskerud 0,331234 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Hedmark 0,330063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Nord-Trøndelag 0,329873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Finnmark 0,325272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Hordaland 0,324789 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Østfold 0,322298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Møre og Romsdal 0,319917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Buskerud 0,319595 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Hordaland 0,316346 Mandat tildelt
56 H Sør-Trøndelag 0,316185 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Oppland 0,315406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Nordland 0,314847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Sogn og Fjordane 0,312287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Møre og Romsdal 0,310057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Troms 0,309652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Aust-Agder 0,309374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Vestfold 0,306243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Buskerud 0,306122 Mandat tildelt
65 Ap Troms 0,305556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Vestfold 0,304718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Troms 0,289887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Østfold 0,286797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Telemark 0,284927 Mandat tildelt
70 H Oppland 0,283447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Telemark 0,283258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Sør-Trøndelag 0,281739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Hordaland 0,281587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Nordland 0,273274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Finnmark 0,269963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Hordaland 0,268121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Vest-Agder 0,267525 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Østfold 0,267429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Telemark 0,265863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Hedmark 0,262290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Hedmark 0,259064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Møre og Romsdal 0,257218 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Vestfold 0,253073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Sør-Trøndelag 0,251557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Rogaland 0,249855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Finnmark 0,246113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Nord-Trøndelag 0,242404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Vestfold 0,242282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Vest-Agder 0,240751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Buskerud 0,239644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Møre og Romsdal 0,238917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Vestfold 0,226917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Nordland 0,222304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Sogn og Fjordane 0,220959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Troms 0,218001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Aust-Agder 0,217148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Akershus 0,215911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Sogn og Fjordane 0,213127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Oppland 0,212406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Vest-Agder 0,204712 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Telemark 0,197659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Ap Aust-Agder 0,194127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Telemark 0,189280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Finnmark 0,171957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Vest-Agder 0,163934 Mandat tildelt