Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,6 27,4 7,2 63 49 14 63 63
Høyre 25,8 25,0 0,8 45 45 0 44 45
Frp 15,3 15,2 0,1 27 27 0 28 27
SV 4,8 6,0 -1,2 8 11 -3 8 8
Sp 4,9 10,3 -5,4 8 19 -11 8 8
KrF 5,2 4,2 1,0 9 8 1 9 9
Venstre 4,6 4,4 0,2 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 2,5 2,4 0,1 1 1 0 1 1
Andre 2,1 1,8 0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 6 3 1 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,538971 Mandat tildelt
2 KrF Akershus 0,518912 Mandat tildelt
3 Sp Akershus 0,512770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 KrF Oslo 0,503129 Mandat tildelt
5 Sp Oppland 0,503088 Mandat tildelt
6 V Rogaland 0,482294 Mandat tildelt
7 SV Oslo 0,468348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Rogaland 0,464537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Nord-Trøndelag 0,463975 Mandat tildelt
10 Frp Nord-Trøndelag 0,463006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Sør-Trøndelag 0,456297 Mandat tildelt
12 Frp Hordaland 0,455902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Nordland 0,446561 Mandat tildelt
14 H Akershus 0,442132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Møre og Romsdal 0,430775 Mandat tildelt
16 H Rogaland 0,427918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,426928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Sogn og Fjordane 0,422922 Mandat tildelt
19 KrF Østfold 0,419948 Mandat tildelt
20 V Akershus 0,409497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Rogaland 0,408418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Troms 0,403261 Mandat tildelt
23 H Oslo 0,398245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Østfold 0,392240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Akershus 0,389856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Buskerud 0,387678 Mandat tildelt
27 V Sør-Trøndelag 0,384810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Sør-Trøndelag 0,384791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Vestfold 0,372689 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Rogaland 0,368296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Oslo 0,365228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Aust-Agder 0,364626 Mandat tildelt
33 Sp Buskerud 0,358273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Troms 0,355606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Sør-Trøndelag 0,353094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Telemark 0,344717 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Hordaland 0,342703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Møre og Romsdal 0,340667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Vestfold 0,340089 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Oslo 0,337030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Nordland 0,332563 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Hedmark 0,315270 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Møre og Romsdal 0,314174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Telemark 0,308671 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Troms 0,306010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Telemark 0,305316 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Sør-Trøndelag 0,305205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sogn og Fjordane 0,299170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Oppland 0,287465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Vest-Agder 0,287339 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Vest-Agder 0,287257 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Finnmark 0,282608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Østfold 0,282343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Finnmark 0,281683 Mandat tildelt
56 SV Hordaland 0,279775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Buskerud 0,279462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Østfold 0,279020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Telemark 0,277442 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Vestfold 0,274170 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Hedmark 0,273703 Mandat tildelt
62 KrF Rogaland 0,270677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Buskerud 0,270609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Nordland 0,265156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Aust-Agder 0,264265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Vest-Agder 0,260826 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Møre og Romsdal 0,255064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Akershus 0,253474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Buskerud 0,244094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Vestfold 0,242482 Mandat tildelt
71 Frp Finnmark 0,241349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Nordland 0,240825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Vestfold 0,236779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Hedmark 0,236150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Nordland 0,236091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Hordaland 0,229607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Buskerud 0,227121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Nordland 0,218636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Møre og Romsdal 0,218150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Troms 0,211661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Hedmark 0,210589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Oppland 0,205499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Østfold 0,203059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Nord-Trøndelag 0,202658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Finnmark 0,197726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Telemark 0,197539 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Sogn og Fjordane 0,191898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Oslo 0,191138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Vest-Agder 0,190481 Mandat tildelt
90 SV Oppland 0,184700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Sør-Trøndelag 0,184278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Vestfold 0,178720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Finnmark 0,177851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Møre og Romsdal 0,177441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Aust-Agder 0,174046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Vest-Agder 0,171066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Troms 0,163885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Nord-Trøndelag 0,160677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Sogn og Fjordane 0,160545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Troms 0,154551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Sp Vest-Agder 0,153880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Hedmark 0,147212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Telemark 0,140760 Mandat tildelt