Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,6 27,4 7,2 63 49 14 63 63
Høyre 25,8 25,0 0,8 45 45 0 44 45
Frp 15,3 15,2 0,1 27 27 0 28 27
SV 4,8 6,0 -1,2 8 11 -3 8 8
Sp 4,9 10,3 -5,4 8 19 -11 8 8
KrF 5,2 4,2 1,0 9 8 1 9 9
Venstre 4,6 4,4 0,2 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 2,5 2,4 0,1 1 1 0 1 1
Andre 2,1 1,8 0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 5+1 3 1 0 0 1 0 0 0
Oslo 7 5 2 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,538971 Mandat tildelt
2 Sp Møre og Romsdal 0,492314 Mandat tildelt
3 V Rogaland 0,482294 Mandat tildelt
4 KrF Oslo 0,476648 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,464537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 H Akershus 0,464462 Mandat tildelt
7 Sp Nord-Trøndelag 0,463975 Mandat tildelt
8 Frp Nord-Trøndelag 0,463006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Akershus 0,461255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Sør-Trøndelag 0,456297 Mandat tildelt
11 Frp Hordaland 0,455902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Akershus 0,455796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Nordland 0,446561 Mandat tildelt
14 H Oslo 0,445882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Oslo 0,443698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Rogaland 0,427918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,426928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Sogn og Fjordane 0,422922 Mandat tildelt
19 KrF Østfold 0,419948 Mandat tildelt
20 Sp Buskerud 0,409455 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Rogaland 0,408418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Troms 0,403261 Mandat tildelt
23 H Østfold 0,392240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Møre og Romsdal 0,389333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Sør-Trøndelag 0,384810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Sør-Trøndelag 0,384791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Vestfold 0,372689 Mandat tildelt
28 Frp Rogaland 0,368296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Aust-Agder 0,364626 Mandat tildelt
30 V Akershus 0,363997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Møre og Romsdal 0,359056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Troms 0,355606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Sør-Trøndelag 0,353094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Akershus 0,346538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Oslo 0,346005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Oppland 0,344959 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Telemark 0,344717 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Hordaland 0,342703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Vestfold 0,340089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Nordland 0,332563 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Buskerud 0,319386 Mandat tildelt
43 V Oslo 0,319292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Buskerud 0,316472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Hedmark 0,315270 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Buskerud 0,309267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Telemark 0,308671 Mandat tildelt
48 Frp Troms 0,306010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Telemark 0,305316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Sør-Trøndelag 0,305205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Sogn og Fjordane 0,299170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Møre og Romsdal 0,291502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Vest-Agder 0,287339 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Vest-Agder 0,287257 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Finnmark 0,282608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Østfold 0,282343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Finnmark 0,281683 Mandat tildelt
58 SV Hordaland 0,279775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Østfold 0,279020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Buskerud 0,278964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Telemark 0,277442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Vestfold 0,274170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Hedmark 0,273703 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Rogaland 0,270677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Nordland 0,265156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Aust-Agder 0,264265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Vest-Agder 0,260826 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Buskerud 0,259566 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Møre og Romsdal 0,249314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Oppland 0,246599 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Vestfold 0,242482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Finnmark 0,241349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Nordland 0,240825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Vestfold 0,236779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Hedmark 0,236150 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Nordland 0,236091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Hordaland 0,229607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Akershus 0,225311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Oppland 0,221641 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Nordland 0,218636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Troms 0,211661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Hedmark 0,210589 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Østfold 0,203059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Møre og Romsdal 0,202790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Nord-Trøndelag 0,202658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Oppland 0,201235 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Finnmark 0,197726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Telemark 0,197539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Sogn og Fjordane 0,191898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Vest-Agder 0,190481 Mandat tildelt
91 SV Sør-Trøndelag 0,184278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Oslo 0,181078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Vestfold 0,178720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Finnmark 0,177851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Aust-Agder 0,174046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Vest-Agder 0,171066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Troms 0,163885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Oppland 0,161585 Mandat tildelt
99 SV Nord-Trøndelag 0,160677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Sogn og Fjordane 0,160545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Oppland 0,156332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Troms 0,154551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Vest-Agder 0,153880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Hedmark 0,147212 Mandat tildelt