Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,1 26,3 7,8 64 48 16 64 63
Høyre 24,9 20,4 4,5 42 36 6 42 43
Frp 14,2 11,6 2,6 24 21 3 24 25
SV 4,5 7,6 -3,1 8 13 -5 8 8
Sp 7,5 13,5 -6,0 13 28 -15 13 13
KrF 4,4 3,8 0,6 8 3 5 8 8
Venstre 4,7 4,6 0,1 8 8 0 8 8
MDG 2,4 3,9 -1,5 1 3 -2 1 1
Rødt 2,2 4,7 -2,5 1 8 -7 1 0
Andre 1,1 3,6 -2,5 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 7 6+1 2 1 1 0 1 0 0 0
Oslo 6 6 1+1 2 0 0 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 1 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,663966 Mandat tildelt
2 Frp Oppland 0,524321 Mandat tildelt
3 SV Sør-Trøndelag 0,483634 Mandat tildelt
4 Sp Sogn og Fjordane 0,473277 Mandat tildelt
5 V Rogaland 0,466682 Mandat tildelt
6 Frp Oslo 0,464966 Mandat tildelt
7 H Akershus 0,464079 Mandat tildelt
8 Frp Hordaland 0,463694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Akershus 0,461096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Telemark 0,457435 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Vest-Agder 0,433627 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Møre og Romsdal 0,431952 Mandat tildelt
13 KrF Akershus 0,426837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Rogaland 0,423220 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Oslo 0,420913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Akershus 0,419902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Østfold 0,413533 Mandat tildelt
18 H Hordaland 0,408387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Finnmark 0,407870 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Rogaland 0,404494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Oslo 0,401410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Sør-Trøndelag 0,400917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Nordland 0,396976 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Nord-Trøndelag 0,392312 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Rogaland 0,392107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Oslo 0,389706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Rogaland 0,380643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Møre og Romsdal 0,377805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Buskerud 0,377668 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Vestfold 0,367810 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Østfold 0,365311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Sør-Trøndelag 0,362847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Buskerud 0,349242 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Sogn og Fjordane 0,341065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Nordland 0,337575 Mandat tildelt
36 H Finnmark 0,334402 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Oslo 0,332330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Vestfold 0,330171 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Telemark 0,319798 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Troms 0,318466 Mandat tildelt
41 Frp Sør-Trøndelag 0,316151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Nordland 0,314092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Hedmark 0,311506 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Østfold 0,309927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Vestfold 0,303847 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Aust-Agder 0,303486 Mandat tildelt
47 H Nordland 0,299443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Oslo 0,297000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Akershus 0,293243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Vest-Agder 0,286786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Østfold 0,286307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Troms 0,285784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Hordaland 0,281031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Møre og Romsdal 0,278425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Troms 0,274782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Hordaland 0,274358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Vest-Agder 0,268051 Mandat tildelt
58 Frp Vest-Agder 0,267940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Hordaland 0,260980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Buskerud 0,259999 Mandat tildelt
61 SV Møre og Romsdal 0,259416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Hedmark 0,259114 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Telemark 0,258659 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Telemark 0,258642 Mandat tildelt
65 H Oppland 0,254694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Vestfold 0,254177 Mandat tildelt
67 Sp Sør-Trøndelag 0,251629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Rogaland 0,250608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Aust-Agder 0,247270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Vestfold 0,243000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Hedmark 0,242489 Mandat tildelt
72 SV Akershus 0,240810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Østfold 0,240599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Oppland 0,240369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Buskerud 0,232257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Sør-Trøndelag 0,227193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Møre og Romsdal 0,226510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Aust-Agder 0,225427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vestfold 0,220301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Nord-Trøndelag 0,213440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Møre og Romsdal 0,210080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Østfold 0,209040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Buskerud 0,208968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Hedmark 0,206009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Nordland 0,203296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Buskerud 0,188125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Vest-Agder 0,186071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Nordland 0,182078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Telemark 0,180270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Troms 0,176716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Finnmark 0,176521 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Nord-Trøndelag 0,172853 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Sogn og Fjordane 0,168084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Oppland 0,164351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Aust-Agder 0,162148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Vest-Agder 0,157207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Finnmark 0,145910 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Hedmark 0,140501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Nord-Trøndelag 0,134859 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Sogn og Fjordane 0,133759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Troms 0,128843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Troms 0,126470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Oppland 0,122592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Telemark 0,115984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Hedmark 0,113245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Sogn og Fjordane 0,105296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Sogn og Fjordane 0,104571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Nord-Trøndelag 0,104328 Mandat tildelt
109 V Aust-Agder 0,099339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Aust-Agder 0,097790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Oppland 0,090259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Nord-Trøndelag 0,082930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 KrF Finnmark 0,077059 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Finnmark 0,059103 Mandat tildelt