Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,8 26,3 7,6 63 48 15 65 64
Høyre 28,7 20,4 8,4 51 36 15 51 51
Frp 13,3 11,6 1,7 24 21 3 24 24
SV 3,9 7,6 -3,8 2 13 -11 1 2
Sp 4,9 13,5 -8,6 9 28 -19 9 9
KrF 5,3 3,8 1,5 9 3 6 9 9
Venstre 4,8 4,6 0,2 9 8 1 9 9
MDG 3,0 3,9 -0,9 2 3 -1 1 1
Rødt 1,2 4,7 -3,5 0 8 -8 0 0
Andre 1,1 3,6 -2,5 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 4 3 1+1 0 0 0 0 0 0 0 0
Akershus 6 8 2 0 0+1 0 1 1 0 0 0
Oslo 6 7 2 1 0 0+1 2 1 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Finnmark 3 0+1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,569747 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,533031 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,510007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Sp Sør-Trøndelag 0,488850 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,486920 Mandat tildelt
6 KrF Rogaland 0,483304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 KrF Oslo 0,479599 Mandat tildelt
8 V Rogaland 0,473763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Hordaland 0,471417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Oppland 0,467003 Mandat tildelt
11 Sp Møre og Romsdal 0,440065 Mandat tildelt
12 Frp Hordaland 0,434778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Akershus 0,432329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Akershus 0,426286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Oslo 0,421089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Nord-Trøndelag 0,414650 Mandat tildelt
17 H Akershus 0,409652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Sør-Trøndelag 0,407018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Østfold 0,406137 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Buskerud 0,405997 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,399713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Oslo 0,395623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Østfold 0,387739 Mandat tildelt
24 H Finnmark 0,386014 Mandat tildelt
25 Frp Nordland 0,372222 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Østfold 0,370312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Telemark 0,369157 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Nord-Trøndelag 0,367835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Aust-Agder 0,362588 Mandat tildelt
30 Frp Rogaland 0,356904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Møre og Romsdal 0,354240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Nordland 0,345657 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Troms 0,343329 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Hordaland 0,335781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Buskerud 0,327469 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Møre og Romsdal 0,321393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Vest-Agder 0,320279 Mandat tildelt
38 Frp Sogn og Fjordane 0,319803 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Troms 0,317190 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Buskerud 0,311393 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Telemark 0,308998 Mandat tildelt
42 Sp Sogn og Fjordane 0,306514 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Vestfold 0,303268 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Østfold 0,301202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Vest-Agder 0,300329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Sør-Trøndelag 0,299177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Hedmark 0,299103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Sør-Trøndelag 0,296434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Telemark 0,296254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Oppland 0,294003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Vestfold 0,290340 Mandat tildelt
52 H Aust-Agder 0,285426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Vestfold 0,284903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Sør-Trøndelag 0,271485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Troms 0,267968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Finnmark 0,264115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Buskerud 0,263962 Mandat tildelt
58 Frp Oslo 0,261579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Vestfold 0,258018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Vest-Agder 0,251217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Østfold 0,244256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Telemark 0,242527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Buskerud 0,224771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Hordaland 0,224699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Nordland 0,217540 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Oslo 0,215246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Vestfold 0,213828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Møre og Romsdal 0,213240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Nordland 0,206335 Mandat tildelt
70 Sp Nordland 0,203415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Hedmark 0,201735 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Nord-Trøndelag 0,199540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Sogn og Fjordane 0,194034 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Hedmark 0,193154 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Vest-Agder 0,188877 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Vest-Agder 0,185738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Møre og Romsdal 0,172032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Finnmark 0,165508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Oppland 0,163861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Sogn og Fjordane 0,159805 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Troms 0,153921 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Aust-Agder 0,152032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Aust-Agder 0,146001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Hedmark 0,142638 Mandat tildelt
85 KrF Hedmark 0,135341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Troms 0,128411 Mandat tildelt
87 KrF Nord-Trøndelag 0,124682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Oppland 0,124416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Telemark 0,117738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Oppland 0,107793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Sogn og Fjordane 0,106891 Mandat tildelt