Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,6 27,4 6,2 62 49 13 63 62
Høyre 26,8 25,0 1,8 49 45 4 48 49
Frp 15,5 15,2 0,3 29 27 2 29 29
SV 3,6 6,0 -2,4 1 11 -10 1 1
Sp 4,9 10,3 -5,4 9 19 -10 9 9
KrF 4,8 4,2 0,6 9 8 1 9 9
Venstre 5,0 4,4 0,6 9 8 1 9 9
MDG 3,3 3,2 0,1 1 1 0 1 1
Rødt 0,9 2,4 -1,5 0 1 -1 0 0
Andre 1,6 1,8 -0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Akershus 6 6 3 0 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 7 5+1 2 1 0 0 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5 3 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Møre og Romsdal 0,561556 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,538971 Mandat tildelt
3 V Rogaland 0,524229 Mandat tildelt
4 Sp Møre og Romsdal 0,492314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Frp Nord-Trøndelag 0,469076 Mandat tildelt
6 Sp Rogaland 0,464537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Nord-Trøndelag 0,463975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Oslo 0,463169 Mandat tildelt
9 Sp Sør-Trøndelag 0,456297 Mandat tildelt
10 Sp Akershus 0,455796 Mandat tildelt
11 H Hordaland 0,443474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Oslo 0,439972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Vest-Agder 0,430489 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Akershus 0,425745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Sør-Trøndelag 0,418277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Oslo 0,417766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Rogaland 0,416425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Buskerud 0,409455 Mandat tildelt
19 H Akershus 0,408238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Østfold 0,407442 Mandat tildelt
21 Ap Rogaland 0,397914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Akershus 0,397662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Buskerud 0,396738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Akershus 0,395647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Østfold 0,387613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Vestfold 0,387139 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Hordaland 0,382384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Hedmark 0,374181 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Rogaland 0,373110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Oppland 0,369132 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Nordland 0,365312 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Møre og Romsdal 0,363749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Rogaland 0,363683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Oppland 0,358323 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Telemark 0,358068 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Sør-Trøndelag 0,357714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Troms 0,355606 Mandat tildelt
38 Frp Akershus 0,351069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Oslo 0,350526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Østfold 0,349807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Oslo 0,347054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Nordland 0,345451 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Vestfold 0,344534 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Aust-Agder 0,336560 Mandat tildelt
45 V Buskerud 0,336110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Hordaland 0,329900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Sør-Trøndelag 0,329395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Buskerud 0,328740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Hedmark 0,327489 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Møre og Romsdal 0,316869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Hordaland 0,316346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Finnmark 0,314046 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Aust-Agder 0,312400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Troms 0,310000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Telemark 0,305316 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Sogn og Fjordane 0,303081 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Sogn og Fjordane 0,301519 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Møre og Romsdal 0,299364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Vest-Agder 0,298390 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Troms 0,295015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Vestfold 0,294213 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Vest-Agder 0,291103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Møre og Romsdal 0,288873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Østfold 0,286034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Sør-Trøndelag 0,285501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Telemark 0,284927 Mandat tildelt
68 Sp Finnmark 0,282608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Buskerud 0,282603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Sør-Trøndelag 0,281739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Telemark 0,281073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Telemark 0,280045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Aust-Agder 0,274500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Nordland 0,268623 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Vestfold 0,263578 Mandat tildelt
76 KrF Vestfold 0,253073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Oppland 0,249825 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Hordaland 0,249567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Finnmark 0,244502 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Vest-Agder 0,240751 Mandat tildelt
81 Ap Nord-Trøndelag 0,239981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Buskerud 0,239644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Hedmark 0,239236 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Nordland 0,237630 Mandat tildelt
85 Sp Nordland 0,236091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Nordland 0,222304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Østfold 0,220719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Troms 0,219875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Hedmark 0,210589 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Nord-Trøndelag 0,210513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Vest-Agder 0,207072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Finnmark 0,205368 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Oppland 0,201235 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Sogn og Fjordane 0,199334 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,193374 Mandat tildelt
96 Sp Oslo 0,181078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Vestfold 0,178720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Aust-Agder 0,176315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Oppland 0,175631 Mandat tildelt
100 V Troms 0,167948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Hedmark 0,159993 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Vest-Agder 0,153880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Telemark 0,152993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Troms 0,151257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Sogn og Fjordane 0,148233 Mandat tildelt
106 KrF Oppland 0,144332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Sp Sogn og Fjordane 0,140974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Sogn og Fjordane 0,139880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Nord-Trøndelag 0,123441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Hedmark 0,123387 Mandat tildelt