Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,5 27,4 6,1 61 49 12 63 63
Høyre 25,5 25,0 0,5 46 45 1 46 46
Frp 15,3 15,2 0,1 28 27 1 28 28
SV 3,9 6,0 -2,1 2 11 -9 2 1
Sp 5,5 10,3 -4,8 10 19 -9 10 10
KrF 5,8 4,2 1,6 10 8 2 10 11
Venstre 4,9 4,4 0,5 9 8 1 9 9
MDG 3,3 3,2 0,1 2 1 1 1 1
Rødt 1,4 2,4 -1,0 1 1 0 0 0
Andre 0,9 1,8 -0,9 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 6 3 0 0 0+1 1 1 0 0
Oslo 7 5 2 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,604979 Mandat tildelt
2 KrF Akershus 0,578783 Mandat tildelt
3 Sp Akershus 0,575578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Sp Oppland 0,564700 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,561148 Mandat tildelt
6 Sp Rogaland 0,521433 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,513771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Sør-Trøndelag 0,512140 Mandat tildelt
9 Sp Møre og Romsdal 0,483550 Mandat tildelt
10 KrF Østfold 0,468399 Mandat tildelt
11 H Oslo 0,465181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Nord-Trøndelag 0,463006 Mandat tildelt
13 Frp Hordaland 0,455902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Oslo 0,439664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Akershus 0,436993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Akershus 0,436201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Vest-Agder 0,429218 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Rogaland 0,422942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,421964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Sør-Trøndelag 0,409910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Aust-Agder 0,406678 Mandat tildelt
22 Sp Buskerud 0,402129 Mandat tildelt
23 Sp Troms 0,399144 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Rogaland 0,396729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Akershus 0,389856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Østfold 0,387673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Akershus 0,386567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Buskerud 0,383174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Hordaland 0,382254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Hordaland 0,381247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Hedmark 0,373069 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Østfold 0,369705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Vestfold 0,368358 Mandat tildelt
34 Frp Rogaland 0,368296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Møre og Romsdal 0,365625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Oslo 0,365228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Nordland 0,364221 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Oslo 0,359006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Sør-Trøndelag 0,353094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Østfold 0,348763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Buskerud 0,346110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Telemark 0,344286 Mandat tildelt
43 Sp Telemark 0,342738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Telemark 0,340708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Sør-Trøndelag 0,340404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Vestfold 0,340089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Møre og Romsdal 0,336704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Nord-Trøndelag 0,334964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Nordland 0,328693 Mandat tildelt
50 Ap Sør-Trøndelag 0,328414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Finnmark 0,317253 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Møre og Romsdal 0,314174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Finnmark 0,313120 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Hedmark 0,311606 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Aust-Agder 0,311458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Oppland 0,306695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Troms 0,306010 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Vestfold 0,305814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Rogaland 0,301905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Sogn og Fjordane 0,300618 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sogn og Fjordane 0,299170 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Troms 0,294136 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Vestfold 0,293337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Vest-Agder 0,290922 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Buskerud 0,288224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Vest-Agder 0,287339 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Oppland 0,284117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Vest-Agder 0,283909 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Østfold 0,282343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Telemark 0,279212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Telemark 0,277442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Møre og Romsdal 0,271735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Sør-Trøndelag 0,271654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Nordland 0,268635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Nordland 0,265156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Nordland 0,264986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Aust-Agder 0,261192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Vestfold 0,258304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Buskerud 0,253360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Hordaland 0,244577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Buskerud 0,244094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Finnmark 0,241349 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Hedmark 0,236378 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Hedmark 0,236150 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Nordland 0,232837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Østfold 0,216292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Oslo 0,214584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Troms 0,209202 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Oppland 0,205499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Vest-Agder 0,202912 Mandat tildelt
91 Sp Vestfold 0,200589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Nord-Trøndelag 0,200294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Møre og Romsdal 0,197907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Finnmark 0,195430 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Sogn og Fjordane 0,189661 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Finnmark 0,189468 Mandat tildelt
97 KrF Troms 0,182771 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Sogn og Fjordane 0,179086 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Aust-Agder 0,174046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Nord-Trøndelag 0,173600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Sp Vest-Agder 0,172701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Troms 0,164599 Mandat tildelt
103 Sp Sogn og Fjordane 0,158244 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Hedmark 0,156785 Mandat tildelt
105 V Telemark 0,149948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Nord-Trøndelag 0,149149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Hedmark 0,149106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Oppland 0,145300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Oppland 0,143410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Sogn og Fjordane 0,137079 Mandat tildelt