Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 33,3 27,4 5,9 57 49 8 57 57
Høyre 29,4 25,0 4,4 53 45 8 51 51
Frp 15,2 15,2 0,0 26 27 -1 27 27
SV 5,0 6,0 -1,0 8 11 -3 9 9
Sp 5,3 10,3 -5,0 9 19 -10 9 9
KrF 4,9 4,2 0,7 8 8 0 8 8
Venstre 4,5 4,4 0,1 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,2 2,4 -1,2 0 1 -1 0 0
Andre 1,2 1,8 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3+1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 7 6 2 2 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,582976 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,554642 Mandat tildelt
3 Sp Oppland 0,544147 Mandat tildelt
4 Sp Rogaland 0,502485 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,501602 Mandat tildelt
6 Sp Sør-Trøndelag 0,493526 Mandat tildelt
7 KrF Akershus 0,488950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Oslo 0,474093 Mandat tildelt
9 V Rogaland 0,471837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Møre og Romsdal 0,465927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Nordland 0,465200 Mandat tildelt
12 Ap Hordaland 0,463183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Nord-Trøndelag 0,459996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Hordaland 0,452918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Østfold 0,445737 Mandat tildelt
16 Ap Akershus 0,443377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Oslo 0,437038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Vest-Agder 0,426659 Mandat tildelt
19 SV Rogaland 0,425399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Rogaland 0,425088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Troms 0,420061 Mandat tildelt
22 Ap Vestfold 0,408219 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Buskerud 0,404162 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Akershus 0,400596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Sør-Trøndelag 0,399002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Østfold 0,395722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Rogaland 0,394365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Telemark 0,388564 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Buskerud 0,387495 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Akershus 0,387307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Troms 0,384649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Sør-Trøndelag 0,376444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Hedmark 0,370845 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Rogaland 0,365892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Møre og Romsdal 0,363444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Oslo 0,362847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Nordland 0,362049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Østfold 0,356224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Sør-Trøndelag 0,350783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Buskerud 0,344046 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Aust-Agder 0,343599 Mandat tildelt
42 Frp Vestfold 0,337859 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Nord-Trøndelag 0,332964 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Telemark 0,330247 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Oslo 0,329702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Hordaland 0,322944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Møre og Romsdal 0,312126 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Finnmark 0,311249 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Aust-Agder 0,309605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Finnmark 0,305739 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Oppland 0,304865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Troms 0,303997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Sogn og Fjordane 0,298832 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sogn og Fjordane 0,297238 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Finnmark 0,293403 Mandat tildelt
56 SV Oslo 0,292716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Troms 0,292379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Hordaland 0,291430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Buskerud 0,291114 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Telemark 0,290863 Mandat tildelt
61 SV Østfold 0,290660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Sør-Trøndelag 0,287581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Vest-Agder 0,285474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Hedmark 0,285116 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Østfold 0,280492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Telemark 0,275636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Buskerud 0,264691 Mandat tildelt
68 SV Akershus 0,264031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Nordland 0,263428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Vestfold 0,258347 Mandat tildelt
71 Sp Nordland 0,255361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Møre og Romsdal 0,249539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Vestfold 0,246641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Vest-Agder 0,245770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Finnmark 0,239773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Vestfold 0,237208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Hedmark 0,234607 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Hedmark 0,227788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Møre og Romsdal 0,227248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Nordland 0,226920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Hordaland 0,224617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Buskerud 0,214047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Nordland 0,213843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Oslo 0,206769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Telemark 0,205746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Oppland 0,204163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Østfold 0,198632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Vestfold 0,193299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Oppland 0,192396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Sør-Trøndelag 0,191968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Vest-Agder 0,186321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Vest-Agder 0,178198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Finnmark 0,174047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Aust-Agder 0,172904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Nord-Trøndelag 0,167360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Nord-Trøndelag 0,167275 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Vest-Agder 0,166411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Troms 0,154387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Sogn og Fjordane 0,152482 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Sogn og Fjordane 0,151275 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Troms 0,151147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Hedmark 0,144004 Mandat tildelt
103 V Telemark 0,137715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Oppland 0,131705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Aust-Agder 0,128103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Nord-Trøndelag 0,125991 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Hedmark 0,125964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Sogn og Fjordane 0,125877 Mandat tildelt
109 KrF Oppland 0,122765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Sogn og Fjordane 0,111488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Aust-Agder 0,101149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Aust-Agder 0,098555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 KrF Finnmark 0,097047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Nord-Trøndelag 0,092326 Mandat tildelt