Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 32,9 27,4 5,5 58 49 9 58 57
Høyre 27,9 25,0 2,9 48 45 3 48 48
Frp 16,3 15,2 1,1 28 27 1 29 31
SV 4,5 6,0 -1,6 8 11 -3 8 7
Sp 5,3 10,3 -5,1 9 19 -10 9 9
KrF 5,4 4,2 1,2 9 8 1 9 9
Venstre 4,6 4,4 0,2 8 8 0 8 8
MDG 0,2 3,2 -3,1 0 1 -1 0 0
Rødt 1,3 2,4 -1,1 1 1 0 0 0
Andre 1,7 1,8 -0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,577451 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,549408 Mandat tildelt
3 Sp Oppland 0,539032 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,538834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 KrF Oslo 0,522486 Mandat tildelt
6 SV Sør-Trøndelag 0,513526 Mandat tildelt
7 Sp Rogaland 0,497722 Mandat tildelt
8 Frp Nord-Trøndelag 0,491775 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Sør-Trøndelag 0,488872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 V Rogaland 0,484055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Rogaland 0,463162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Hordaland 0,462093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Møre og Romsdal 0,461545 Mandat tildelt
14 KrF Østfold 0,436065 Mandat tildelt
15 SV Oslo 0,435017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Oslo 0,431047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Østfold 0,424544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Buskerud 0,419606 Mandat tildelt
19 SV Nordland 0,414787 Mandat tildelt
20 H Akershus 0,414742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Akershus 0,414065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Akershus 0,410975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Rogaland 0,391164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Oslo 0,387907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Sør-Trøndelag 0,386197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Buskerud 0,383825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Troms 0,381026 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Rogaland 0,379323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Aust-Agder 0,378659 Mandat tildelt
30 Frp Sør-Trøndelag 0,375025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Troms 0,374547 Mandat tildelt
32 H Telemark 0,373106 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Møre og Romsdal 0,368721 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Vestfold 0,361200 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Nordland 0,359959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Hordaland 0,355898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Østfold 0,352891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Hordaland 0,345860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Hedmark 0,341252 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Oslo 0,338252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Møre og Romsdal 0,333684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Telemark 0,327150 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Troms 0,325006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Telemark 0,320543 Mandat tildelt
45 Frp Sogn og Fjordane 0,317759 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Sør-Trøndelag 0,316938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Oppland 0,311137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Vest-Agder 0,310911 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Vest-Agder 0,305185 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Finnmark 0,302861 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Østfold 0,299873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Sør-Trøndelag 0,297489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Telemark 0,294682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Vestfold 0,288136 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Aust-Agder 0,286032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Vestfold 0,284718 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Nordland 0,281629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Rogaland 0,281083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Buskerud 0,271572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Vest-Agder 0,270847 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Finnmark 0,261636 Mandat tildelt
62 SV Hordaland 0,259865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Buskerud 0,259599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Buskerud 0,259250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Østfold 0,259172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Finnmark 0,256325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Møre og Romsdal 0,256017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Hedmark 0,254243 Mandat tildelt
69 Sp Nordland 0,252955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Hedmark 0,250806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Nordland 0,250115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Vestfold 0,243382 Mandat tildelt
73 KrF Buskerud 0,235882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Akershus 0,235423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Hordaland 0,230444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Troms 0,229098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Hedmark 0,225631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Vestfold 0,219927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Nordland 0,219405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Nord-Trøndelag 0,219354 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Oppland 0,218264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Finnmark 0,214004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Sogn og Fjordane 0,207703 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Oslo 0,204802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Østfold 0,203805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Møre og Romsdal 0,202622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Vestfold 0,191498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Vest-Agder 0,191174 Mandat tildelt
89 Frp Aust-Agder 0,184852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Møre og Romsdal 0,184269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Telemark 0,183447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Finnmark 0,178571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Oppland 0,171567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Troms 0,170144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Sogn og Fjordane 0,166726 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Nord-Trøndelag 0,165710 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Vest-Agder 0,164826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Vest-Agder 0,158883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Troms 0,155100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Sogn og Fjordane 0,151049 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Nord-Trøndelag 0,149251 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Hedmark 0,147738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Telemark 0,141276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Hedmark 0,138850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Nord-Trøndelag 0,138846 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Oppland 0,135300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Oppland 0,135161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Sogn og Fjordane 0,129160 Mandat tildelt
109 Sp Aust-Agder 0,126899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Finnmark 0,106916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Aust-Agder 0,103788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Sogn og Fjordane 0,099417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,094723 Mandat tildelt