Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 32,4 27,4 5,0 58 49 9 56 58
Høyre 22,2 25,0 -2,8 39 45 -6 38 39
Frp 23,9 15,2 8,7 42 27 15 45 42
SV 5,8 6,0 -0,2 10 11 -1 10 10
Sp 5,5 10,3 -4,8 10 19 -9 10 10
KrF 4,2 4,2 0,0 7 8 -1 7 7
Venstre 3,3 4,4 -1,1 2 8 -6 2 2
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,7 2,4 -0,7 1 1 0 1 1
Andre 1,1 1,8 -0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3+1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Akershus 6 5 5 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 7+1 5 3 2 0 0 1 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1 2 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 4 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 5 4 4 1 0+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 2 0 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,604979 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,575578 Mandat tildelt
3 Sp Oppland 0,564700 Mandat tildelt
4 SV Nordland 0,539637 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,521433 Mandat tildelt
6 Sp Nord-Trøndelag 0,520799 Mandat tildelt
7 Sp Sør-Trøndelag 0,512140 Mandat tildelt
8 H Finnmark 0,510422 Mandat tildelt
9 SV Rogaland 0,493477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Troms 0,487263 Mandat tildelt
11 Sp Møre og Romsdal 0,483550 Mandat tildelt
12 Frp Sogn og Fjordane 0,467344 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,449608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Hordaland 0,448989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Rogaland 0,447470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Østfold 0,433692 Mandat tildelt
17 Ap Akershus 0,431393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Møre og Romsdal 0,429965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Oslo 0,425228 Mandat tildelt
20 KrF Akershus 0,419093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Vest-Agder 0,415119 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Nordland 0,414207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Vest-Agder 0,411949 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Oslo 0,407511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Oslo 0,406343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Oslo 0,404983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Buskerud 0,402129 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Troms 0,399144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Vestfold 0,397181 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Hordaland 0,395639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Sør-Trøndelag 0,388215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Akershus 0,387543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Rogaland 0,383706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Buskerud 0,381293 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Telemark 0,378054 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Østfold 0,369705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Hedmark 0,368881 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Hordaland 0,368729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Rogaland 0,368209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Rogaland 0,364361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Hedmark 0,360822 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Møre og Romsdal 0,353622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Nordland 0,352260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Møre og Romsdal 0,350551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Telemark 0,342738 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Finnmark 0,340384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Oslo 0,339556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Østfold 0,339162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Hordaland 0,338064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Buskerud 0,337722 Mandat tildelt
51 H Østfold 0,337500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Østfold 0,337172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Buskerud 0,334747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Buskerud 0,333584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Sør-Trøndelag 0,331096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Sør-Trøndelag 0,330938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Hedmark 0,330768 Mandat tildelt
58 Ap Nord-Trøndelag 0,323966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Oppland 0,321014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Vestfold 0,320685 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vestfold 0,318747 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Finnmark 0,317253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Østfold 0,315035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Akershus 0,306277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Troms 0,303558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Finnmark 0,302840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Aust-Agder 0,301238 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Oppland 0,296623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Telemark 0,296609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Aust-Agder 0,294507 Mandat tildelt
71 H Møre og Romsdal 0,293131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Sogn og Fjordane 0,290752 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Troms 0,286801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Nordland 0,286161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Vestfold 0,286133 Mandat tildelt
76 Ap Troms 0,284484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Hordaland 0,276794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Aust-Agder 0,271860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Hedmark 0,271283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Vest-Agder 0,269318 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Nordland 0,264986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Møre og Romsdal 0,263590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Telemark 0,260037 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Telemark 0,249311 Mandat tildelt
85 H Oppland 0,247358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Sør-Trøndelag 0,246491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Nord-Trøndelag 0,241101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Telemark 0,238678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Hedmark 0,236378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Aust-Agder 0,227384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Finnmark 0,226210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Oppland 0,223226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Sør-Trøndelag 0,222678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Vestfold 0,221428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Oslo 0,214584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Vest-Agder 0,210655 Mandat tildelt
97 SV Vest-Agder 0,206726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Vestfold 0,200589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Nordland 0,194494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Nord-Trøndelag 0,194139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Buskerud 0,183449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Nord-Trøndelag 0,174382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Vest-Agder 0,172701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Sogn og Fjordane 0,165116 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Sogn og Fjordane 0,158244 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Sp Aust-Agder 0,132920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Troms 0,132371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Sogn og Fjordane 0,129692 Mandat tildelt