Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 32,3 26,3 6,0 61 48 13 63 61
Høyre 22,8 20,4 2,4 39 36 3 36 38
Frp 18,7 11,6 7,1 34 21 13 36 35
SV 4,3 7,6 -3,3 6 13 -7 6 6
Sp 5,1 13,5 -8,4 8 28 -20 7 8
KrF 4,7 3,8 0,9 7 3 4 7 7
Venstre 5,3 4,6 0,7 8 8 0 8 8
MDG 4,1 3,9 0,2 6 3 3 6 6
Rødt 1,9 4,7 -2,8 0 8 -8 0 0
Andre 0,8 3,6 -2,8 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Akershus 6 6 3 1 0+1 0 1 1 0 0 0
Oslo 6 5 2 2 0 0 2+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Rogaland 4 4 4 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Hordaland 5 4 3 1 0 1 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,613796 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,598232 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,559673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 V Rogaland 0,526241 Mandat tildelt
5 Sp Sør-Trøndelag 0,513302 Mandat tildelt
6 Sp Rogaland 0,511276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Oppland 0,490366 Mandat tildelt
8 V Akershus 0,473501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Sør-Trøndelag 0,462116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Møre og Romsdal 0,462092 Mandat tildelt
11 KrF Møre og Romsdal 0,461384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Akershus 0,455953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Sør-Trøndelag 0,452103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 MDG Sør-Trøndelag 0,448936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Oslo 0,439453 Mandat tildelt
16 Sp Nord-Trøndelag 0,435421 Mandat tildelt
17 KrF Rogaland 0,432081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Oslo 0,428791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Østfold 0,426447 Mandat tildelt
20 Sp Buskerud 0,426302 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Rogaland 0,374681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Troms 0,360479 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 MDG Oslo 0,335244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Østfold 0,331077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Aust-Agder 0,324174 Mandat tildelt
26 SV Nordland 0,322615 Mandat tildelt
27 Sp Sogn og Fjordane 0,321832 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 MDG Rogaland 0,321299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Telemark 0,311062 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Troms 0,304336 Mandat tildelt
31 KrF Hordaland 0,300192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Akershus 0,294231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Buskerud 0,293171 Mandat tildelt
34 V Vestfold 0,286586 Mandat tildelt
35 KrF Vest-Agder 0,286327 Mandat tildelt
36 SV Oslo 0,283805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Finnmark 0,277352 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Telemark 0,276236 Mandat tildelt
39 SV Østfold 0,273558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Østfold 0,271335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Vestfold 0,259571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Hordaland 0,249578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Hordaland 0,249381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Møre og Romsdal 0,247908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 MDG Østfold 0,245738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 MDG Vestfold 0,243604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Sør-Trøndelag 0,242702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Møre og Romsdal 0,236871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Hedmark 0,231701 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Akershus 0,230099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Nordland 0,229222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Oslo 0,226009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Vestfold 0,224530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Buskerud 0,221933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Buskerud 0,216307 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Nordland 0,213587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Hedmark 0,211828 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Vestfold 0,210505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Vest-Agder 0,209800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Buskerud 0,200944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Vest-Agder 0,195011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Nordland 0,194475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Nordland 0,194475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Møre og Romsdal 0,181356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Telemark 0,172273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Vest-Agder 0,164673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Hedmark 0,158428 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Oppland 0,157053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Troms 0,155269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Aust-Agder 0,153292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Vest-Agder 0,150217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Telemark 0,146425 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Sogn og Fjordane 0,142843 Mandat tildelt
74 V Troms 0,142649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Finnmark 0,139445 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Oppland 0,138201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Troms 0,137633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Telemark 0,130791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 MDG Hedmark 0,129088 Mandat tildelt
80 SV Nord-Trøndelag 0,128857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Hedmark 0,120958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Oppland 0,120666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Sogn og Fjordane 0,118730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Aust-Agder 0,112007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Nord-Trøndelag 0,111478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Sogn og Fjordane 0,099932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Oppland 0,096391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Finnmark 0,095221 Mandat tildelt