Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 32,2 26,3 5,9 61 48 13 61 61
Høyre 22,3 20,4 1,9 42 36 6 42 42
Frp 13,7 11,6 2,1 26 21 5 26 26
SV 3,5 7,6 -4,1 1 13 -12 1 1
Sp 14,5 13,5 1,0 27 28 -1 27 27
KrF 4,5 3,8 0,7 8 3 5 8 8
Venstre 2,8 4,6 -1,8 2 8 -6 2 2
MDG 2,1 3,9 -1,8 1 3 -2 1 1
Rødt 2,6 4,7 -2,1 1 8 -7 1 1
Andre 1,9 3,6 -1,7 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 6+1 6 3 0 2 0 1 0 0 0
Oslo 6+1 6 2 1 1 0 1 1 1 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2+1 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 1+1 1 0 0 0 0
Hordaland 5 4+1 3 0 2 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2+1 1 0 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 3+1 2 1 0 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,596243 Mandat tildelt
2 Sp Vest-Agder 0,554504 Mandat tildelt
3 Frp Oppland 0,505823 Mandat tildelt
4 Sp Rogaland 0,484526 Mandat tildelt
5 H Nord-Trøndelag 0,464439 Mandat tildelt
6 H Sogn og Fjordane 0,451628 Mandat tildelt
7 H Hordaland 0,447021 Mandat tildelt
8 KrF Møre og Romsdal 0,441763 Mandat tildelt
9 Ap Akershus 0,438506 Mandat tildelt
10 KrF Akershus 0,436558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Aust-Agder 0,435862 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Oppland 0,429562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,415619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Møre og Romsdal 0,415585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Rogaland 0,413684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Oslo 0,411656 Mandat tildelt
17 KrF Oslo 0,410520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Østfold 0,404144 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Buskerud 0,403991 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Nordland 0,403237 Mandat tildelt
21 Frp Østfold 0,398972 Mandat tildelt
22 Ap Vestfold 0,397181 Mandat tildelt
23 Ap Rogaland 0,396755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Vest-Agder 0,388342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Nordland 0,383010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Hordaland 0,380002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Rogaland 0,379028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Nord-Trøndelag 0,378482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Telemark 0,378227 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Oslo 0,376962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Rogaland 0,367242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Sør-Trøndelag 0,365758 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Møre og Romsdal 0,364504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Nordland 0,364347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Hedmark 0,361352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Hedmark 0,348252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Buskerud 0,347865 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Møre og Romsdal 0,346297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Troms 0,341639 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Akershus 0,340157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Buskerud 0,338233 Mandat tildelt
42 Frp Buskerud 0,336945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Troms 0,332985 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Østfold 0,332318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Nord-Trøndelag 0,329423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Vestfold 0,329403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Sogn og Fjordane 0,329081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Østfold 0,327163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Sør-Trøndelag 0,324963 Mandat tildelt
50 Frp Hordaland 0,319552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Hordaland 0,318257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Akershus 0,317758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Østfold 0,316944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Aust-Agder 0,310367 Mandat tildelt
55 Ap Finnmark 0,307806 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Sør-Trøndelag 0,305019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Sogn og Fjordane 0,305016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Aust-Agder 0,300843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Finnmark 0,299515 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Telemark 0,294792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vestfold 0,293159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Sør-Trøndelag 0,291885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Hordaland 0,287424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Telemark 0,286400 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Oppland 0,278834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Troms 0,275716 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Vest-Agder 0,274137 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Oslo 0,269158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Nordland 0,268177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Telemark 0,264524 Mandat tildelt
71 Sp Finnmark 0,262850 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Møre og Romsdal 0,262746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Vest-Agder 0,258509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Vest-Agder 0,254831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Telemark 0,249544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Vestfold 0,248524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Nord-Trøndelag 0,247589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Troms 0,246090 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Sør-Trøndelag 0,232362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Hedmark 0,232049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Oppland 0,228104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Aust-Agder 0,221448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Oslo 0,214162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Vestfold 0,212778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Sogn og Fjordane 0,194723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Buskerud 0,192381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Nordland 0,186191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Finnmark 0,170331 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Aust-Agder 0,156437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Sogn og Fjordane 0,136755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Troms 0,131755 Mandat tildelt
92 KrF Hedmark 0,115851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Nord-Trøndelag 0,106729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Oppland 0,092286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Finnmark 0,078804 Mandat tildelt