Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,7 26,3 5,4 58 48 10 59 58
Høyre 24,1 20,4 3,7 44 36 8 44 44
Frp 14,0 11,6 2,4 25 21 4 26 26
SV 4,8 7,6 -2,8 9 13 -4 9 9
Sp 9,8 13,5 -3,7 18 28 -10 18 18
KrF 4,7 3,8 0,9 9 3 6 9 9
Venstre 3,5 4,6 -1,1 3 8 -5 2 3
MDG 3,1 3,9 -0,8 2 3 -1 1 1
Rødt 2,3 4,7 -2,4 1 8 -7 1 1
Andre 2,0 3,6 -1,6 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 6 6 1+1 2 0 0 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 1 1+1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2+1 1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Oppland 0,516922 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,461384 Mandat tildelt
3 Frp Oslo 0,458408 Mandat tildelt
4 Frp Hordaland 0,457169 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,455953 Mandat tildelt
6 Frp Akershus 0,454602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Akershus 0,449167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Oslo 0,434247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Rogaland 0,432081 Mandat tildelt
10 Ap Akershus 0,431697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Vestfold 0,431410 Mandat tildelt
12 KrF Oslo 0,428791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Rogaland 0,418271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Vest-Agder 0,418125 Mandat tildelt
15 H Rogaland 0,409622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Østfold 0,407702 Mandat tildelt
17 H Oslo 0,407389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Hedmark 0,407049 Mandat tildelt
19 Ap Oslo 0,405264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Nordland 0,396979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Hordaland 0,395266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Nordland 0,391394 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Rogaland 0,390589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Nord-Trøndelag 0,386780 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Akershus 0,383169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Rogaland 0,375284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Vest-Agder 0,374757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Hordaland 0,374098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Møre og Romsdal 0,372484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Telemark 0,372356 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Buskerud 0,365534 Mandat tildelt
32 SV Nordland 0,360104 Mandat tildelt
33 Ap Sør-Trøndelag 0,360076 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Hordaland 0,358501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Vestfold 0,355994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Østfold 0,353570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Sør-Trøndelag 0,351194 Mandat tildelt
38 Frp Buskerud 0,344333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Hedmark 0,342847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Buskerud 0,342462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Møre og Romsdal 0,340920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Troms 0,339715 Mandat tildelt
43 Frp Sogn og Fjordane 0,336281 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Østfold 0,331077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Sør-Trøndelag 0,328788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Troms 0,327818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Rogaland 0,327476 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Østfold 0,327162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Nord-Trøndelag 0,324309 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Aust-Agder 0,324174 Mandat tildelt
51 H Finnmark 0,323731 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Sogn og Fjordane 0,319497 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Oslo 0,316803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Oppland 0,314089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Sør-Trøndelag 0,311695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Telemark 0,309531 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Østfold 0,305381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Finnmark 0,303024 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Oppland 0,302066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Hordaland 0,300192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vestfold 0,299575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Aust-Agder 0,296165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Møre og Romsdal 0,295971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Aust-Agder 0,294555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Nordland 0,289823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Vest-Agder 0,286327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Troms 0,281757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Vestfold 0,279299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Nord-Trøndelag 0,278886 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Hordaland 0,278378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Møre og Romsdal 0,276727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Telemark 0,276236 Mandat tildelt
73 Sp Østfold 0,273147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Buskerud 0,273046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Møre og Romsdal 0,269482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Troms 0,265955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vest-Agder 0,264167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Vestfold 0,259571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Hedmark 0,258645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Akershus 0,256867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Telemark 0,255013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Vest-Agder 0,251816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Hedmark 0,250793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Buskerud 0,247767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Oppland 0,246518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Nordland 0,246256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Sør-Trøndelag 0,242702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Aust-Agder 0,239326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Vestfold 0,234973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Troms 0,230899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Sogn og Fjordane 0,206147 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Hedmark 0,203108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Buskerud 0,200944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Telemark 0,199240 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Nordland 0,194475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Telemark 0,192292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Finnmark 0,177650 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Oppland 0,175297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Finnmark 0,174059 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Sør-Trøndelag 0,171955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Vest-Agder 0,167716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Nord-Trøndelag 0,167304 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 H Sogn og Fjordane 0,162688 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Aust-Agder 0,159854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Finnmark 0,155658 Mandat tildelt
106 SV Nord-Trøndelag 0,143888 Mandat tildelt
107 KrF Sogn og Fjordane 0,142843 Mandat tildelt